lördag 20 november 2021

Föll på färja från Viðey till Reykjavík - blir utan skadestånd

När färjan seglade in i hamnen i Reykjavík fick båten ett plötsligt ryck. En av passagerarna föll till däcket och skadades. Men hon får ingen ersättning från rederiet Eldings försäkringsbolag Tryggingamiðstöðin. Enligt Landsréttur finns det inga bevis för att kaptenen orsakat det ryck som orsakade olyckan.

Det var vid midnatt den 17 maj 2019 som kvinnan var en av passagerarna på Eldings färja mellan Viðey och Reykjavík. Båten skulle återvända till Reykjavík efter en personalfest för de anställda på mediebolaget 365.

När båten seglade in i den gamla hamnen i Reykjavík fick den ett plötsligt hugg i ögonblicket när den skulle lägga till. Kvinnan föll från det övre till det nedre däcket. Fallhöjden var drygt två meter. Hon landade illa och skadade ryggen och huvudet.

Kvinnan ansåg att kaptenen bar ansvaret för olyckan. Hon hävdade att han hade seglat ovarsamt. Dessutom var säkerhetsutrustningen ombord bristfällig. Hon ansåg att det borde ha funnits skydd i trappan som skulle minska risken för att falla mellan däcken.

Rederiet Elding ansåg inte att kaptenen hade gjort något fel. Flera andra passagerare reagerade på rycket men kunde gripa tag i relingar eller räcken. Det var enligt Elding inte kaptenen som orsakat rycket. Dessutom hävdade rederiet att passagerare fick räkna med att båten kunde kränga till i samband med att den angjorde kajen.

Kvinnan valde att stämma Tryggingamiðstöðin, rederiets försäkringsbolag. Hon krävde ett skadestånd på drygt 5 miljoner isländska kronor plus ränta.

I rättegången i Héraðsdómur Reykjavíkur förlorade kvinnan. Nu står det klart att även Landsréttur ger försäkringsbolaget rätt.

Domstolen skriver att det inte är bevisat att kaptenen orsakade det hugg som drabbade båten och föranledde olyckan. Rederiet hade inte varit vårdslöst när det gällde att förebygga olyckor. Och just i angöringsögonblicket fick passagerare räkna med att plötsliga krängningar kunde uppstå.

Kostnaderna för överklagandet ska enligt domen bekostas av staten.

Här kan du läsa domen i sin helhet.