onsdag 20 november 2019

Jón Gnarr frågade om snus - fick svar om skjuts

Taxitjänster som Uber och Lyft är i dagsläget inte tillåtna på Island. Inte heller är svenskt snus tillåtet. Men komikern Jón Gnarr - som bott i Sverige - har inte tappat lusten för svenskt snus. Nyligen frågade han på Twitter om det gick att få tag på Lyft på Island.

Lyft råkar också vara namnet på ett snus som inte innehåller tobak. Men det var taxitjänsten som besvarade frågan, tackade för intresset och gladdes åt att Jón Gnarr gillade produkten. När missförståndet blev uppenbart påpekade han att det i själva verket var en prilla och inte en skjuts som han var ute efter.

Här kan du läsa mer om förbudet mot svenskt snus på Island.