söndag 10 november 2019

Kraftigt jordskalv skakar Askja norr om Vatnajökull

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett kraftigt jordskalv skakade Askja norr om Vatnajökull i går kväll. Skalvet hade en magnitud på 3,4. Det var det hittills största skalvet i en serie som började under torsdagen. Sedan dess har över 200 jordskalv inträffat i området. Inget tyder på att jordskalvssvärmen skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet.

Klockan 21.36 i går kväll inträffade ett större jordskalv vid Askja norr om Vatnajökull på det isländska höglandet. Skalvet uppmättes till 3,4. Det hade sitt epicentrum några kilometer öster om Askja.

Det jordskalvet var det hittills kraftigaste i en serie som började i torsdags. Sedan dess har över 200 skalv inträffat i området. Samtliga har skett strax öster eller nordost om Askja. Majoriteten av skalven är grunda.

Ytterligare sju skalv har nått över 2 i magnitud. Askja ligger dock långt ifrån bebyggelse och inget av skalven har varit tillräckligt stora för att kännas i befolkade områden.

Jordskalv i området är mycket vanliga. Inget tyder på att den jordskalvssvärm som fortfarande pågår skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet. Det har inte uppmätts några onormala rörelser i jordskorpan.

Askja har de senaste åren visat tecken på ökad aktivitet. Det senaste utbrottet skedde 1961. Det mest kända utbrottet i Askja inträffade 1875. Det orsakade bland annat hungersnöd och massdöd bland boskap. Vulkanutbrottet var också en starkt bidragande orsak till att så många islänningar vid denna tid emigrerade till Nordamerika.

Här kan du läsa mer om Askja.