fredag 29 november 2019

Kraftverk i Hvalá påverkar vildmark på Ófeigsfjarðarheiði

Närmare hälften av den i dag orörda vildmarken på Ófeigsfjarðarheiði försvinner om vattenkraftverket vid Hvalá blir verklighet. Nya vägar, dammar, kraftledningar, fördämningar och byggnader kommer att ha stor inverkan på området. Det fastslår forskare vid universitetet i Leeds som kartlagt området efter ett initiativ från Ófeigur.

Ófeigur är ett av de nätverk som arbetar för att planerna för ett vattenkraftverk vid Hvalá i Västfjordarna inte ska bli verklighet. Bolaget Vesturverk har hittills fått klartecken från kommunen Árneshreppur för vissa undersökningar och förberedelser. När de började i somras svarade vissa markägare med rättsprocesser och protester.

Nätverket vände sig bland annat till Wildland Research Institute vid universitetet i Leeds. Ófeigur bjöd i somras in forskare för att kartlägga Ófeigsfjarðarheiði - det område där bygget är planerat - och konsekvenserna av ett kraftverksbygge.

Slutsatsen i forskarnas rapport är att kraftverket skulle ha stor inverkan på Ófeigsfjarðarheiði. Mellan 45 och 48,5 procent av den i dag orörda vildmarken i området skulle försvinna.

Intrycket av naturen på heden skulle påverkas avsevärt genom vägar, kraftledningar, dammar, byggnader, fördämningar och kanaler. I forskarnas beräkningar ingår inte minskade flöden i älvar och vattenfall - men även de kommer att påverkas.

Av den enda procent av den mest orörda vildmarken i hela Europa finns 43 procent på Island. I dag ingår stora delar av Ófeigsfjarðarheiði i denna kategori. Heden är ett område där det finns mycket få spår efter människan.

Men det är inte bara Ófeigsfjarðarheiði som skulle förändras. Här finns nu hjärtat i regionens vildmark. Det skulle försvinna vid ett klartecken till bygget.

Vattenkraftverket skulle dessutom vara synligt från stora delar av samma vildmark. Bygget skulle alltså påverka även hur andra delar av området upplevdes.

När hösten kom avbröt Vesturverk de förberedande arbetena i anslutning till kraftverket. Sedan dess har den öppna konflikten mellan de olika sidorna i tvisten varit mindre synlig. Just nu väntar bägge sidor på olika rättsprocesser och domstolsavgöranden.

Vesturverks maskiner väntas vara tillbaka till våren. Då ska arbetet med att bredda och förbättra vägen från Norðurfjörður via Eyri i Ingólfsfjörður till Ófeigsfjörður och Hvalá slutföras. Om inte konflikten har blossat upp innan dess kommer den då att åter väcka starka känslor i hela landet.

Här kan du läsa mer om det planerade kraftverket vid Hvalá.