måndag 11 november 2019

Närmare 200 jordskalv vid Askja under söndagen

Illustration: Veðurstofa Íslands
Jordskalvssvärmen vid Askja fortsatte under söndagen med oförminskad intensitet. Gårdagens kraftigaste skalv uppmättes till 3,2. Ytterligare tre jordskalv hade en magnitud på över 2. Trots det stora antalet skalv finns det inga tecken på att det skulle ha något direkt samband med vulkanisk aktivitet.

I torsdags började en jordskalvssvärm vid Askja norr om Vatnajökull på det isländska höglandet. De flesta skalven inträffar i ett område några kilometer nordost om själva Askja. Bara under gårdagen skedde närmare 200 jordskalv på platsen.

Det hittills kraftigaste skalvet uppmättes till 3,4. Det skalvet inträffade klockan 21.36 i lördags. Ett nästan lika stort skalv - som hade en magnitud på 3,2 - ägde rum klockan 14.04 i går.

Det finns i nuläget inget som pekar på att det skulle finnas någon koppling mellan jordskalvssvärmen och nära förestående vulkanisk aktivitet. Skalven har inte utlöst några rörelser i jordskorpan - något som annars brukar vara ett tecken på magmarörelser i berget.

Här kan du läsa mer om den pågående jordskalvssvärmen vid Askja.