måndag 4 november 2019

Nio av tio i Bolungarvík säger nej till samgående

Nio av tio invånare i Bolungarvík hade i dag röstat nej till ett samgående med en annan kommun. Och nästan lika många ser inte positivt på att gå ihop med en grannkommun. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR på uppdrag av kommunen. I stället vill Bolungarvík växa till över tusen invånare och därmed undanröja risken för att tvingas gå ihop.

När kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson i augusti presenterade sin framtidsvision för de isländska kommunerna reagerade Bolungarvík snabbt. Senast 2026 vill han att alla kommuner ska ha minst tusen invånare. I Bolungarvík i Västfjordarna bor i dag omkring 950 personer.

Redan dagen därpå klubbade kommunstyrelsen planen Bolungarvík 1000+. Den syftar till att kommunen ska växa till över tusen invånare. Då kan Bolungarvík inte heller tvingas gå ihop med en grannkommun.

Motståndet bland invånarna är utbrett. I dag hade hela 93 procent röstat nej till ett samgående. Och 84 procent var allmänt emot en fusion med en annan kommun. Unga invånare var mer negativa än äldre. Det framgår enligt Bæjarins Besta i en undersökning som MMR gjorde på uppdrag av kommunen.

I Västfjordarna är det i dagsläget bara Ísafjörður - Bolungarvíks grannkommun - som har fler än tusen invånare. Men här är det många som reagerat starkt på Sigurður Ingi Jóhannssons planer. De stora avstånden gör att åtskilliga anser att samgåenden inte skulle fungera. Det finns också farhågor om centralisering av service till Ísafjörður.

Bolungarvíks förbindelse med omvärlden är en tunnel genom Óshlíð till Ísafjörður. De flesta vill ändå behålla den kommunala självständigheten. I projektet Bolungarvík 1000+ ingår bland annat planer för nya bostäder, en ny förskola och åtgärder för att skapa fler jobb och uppmuntra nyföretagare.

Súðavík är en annan grannkommun till Ísafjörður. Den har drygt 200 invånare och skulle därför enligt Sigurður Ingi Jóhannssons planer tvingas till ett samgående redan 2022. Då vill ministern sätta en nedre gräns på 250 invånare.

Även här är motståndet starkt. Kommunfullmäktige säger i ett beslut att Súðavík motsätter sig tvingande åtgärder.

I Bolungarvík var det länge de bristfälliga kommunikationerna som utgjorde huvudargumentet för självständighet. Innan tunneln under Óshlíð byggdes var det under vintrarna ofta omöjligt att ta sig mellan Bolungarvík och Ísafjörður. I Súðavík är det också kommunikationerna som är huvudargumentet.

Under vintrarna snöar vägen mellan Súðavík och Ísafjörður ofta igen. Vissa sträckor drabbas dessutom ständigt av laviner. Ortsbor och kommunpolitiker har därför länge kämpat för en tunnel. Hittills har dock inte politikerna i alltinget fattat något sådant beslut. Någon tunnel finns inte heller i regeringens planer.

Så länge som kommunikationerna är osäkra kommer sannolikt Súðavík att säga nej. Även med en tunnel skulle en fusion följas av en rad farhågor. Många befarar att den kommunala service som finns skulle flytta till Ísafjörður.

Här kan du läsa mer om Sigurður Ingi Jóhannssons planer.