söndag 24 november 2019

Nya uppsägningar i Íslandsbanki - 20 anställda tvingas gå

Íslandsbanki säger upp ytterligare tjugo anställda. Bara i år har var tionde anställd försvunnit från banken. Uppsägningarna kommer efter ett hittills resultatmässigt svagt 2019. Och fler bankanställda riskerar att förlora sina jobb. Experter tror att ytterligare 400 jobb inom banksektorn kan försvinna inom de närmaste åren.

Under årets första nio månader gjorde Íslandsbanki en vinst på 6,8 miljarder isländska kronor. Det är en minskning med 2,4 miljarder jämfört med 2018. Och förräntningen på det egna kapitalet har enligt ett pressmeddelande backat från 7,1 till 5,1 procent.

I samband med att resultatet presenterades valde Íslandsbanki att säga upp tjugo anställda. Det var den tredje stora nedskärningen i år på personalsidan. I maj var det sexton personer som tvingades gå. I september varslades ytterligare tjugo anställda.

I praktiken är det omkring nittio tjänster som har försvunnit. Många anställda som har slutat självmant har inte ersatts. Det betyder att personalstyrkan har krympt med omkring 10 procent bara i år.

Men fler uppsägningar är att vänta. En branschexpert som Morgunblaðið talat med tror att ytterligare 400 jobb inom banksektorn kommer att försvinna inom de närmaste åren. Under 2019 är det redan över 200 personer som har mist sina anställningar vid de isländska storbankerna.

Branschen har de senaste åren och i finanskraschens kölvatten genomfört stora nedskärningar. Före krisen hösten 2008 hade bankerna omkring 5 000 anställda. Den siffran har nu minskat till runt 2 500 personer. Och den väntas alltså krympa ytterligare.

Här kan du läsa mer om uppsägningar inom banksektorn.