torsdag 21 november 2019

Reykjavík får inte bara ha könsneutrala toaletter

Reykjavík måste återinföra könsneutrala toaletter i kommunala byggnader. Att inte ha särskilda toaletter för män och kvinnor bryter mot bestämmelserna för arbetsplatser. Det fastslår Vinnueftirlitið i ett beslut. Kommunen började med könsneutrala toaletter trots att myndigheten varnade för att de inte var förenliga med regelverket.

Sommaren 2018 beslutade kommunens råd för mänskliga rättigheter om att införa könsneutrala toaletter. I praktiken betydde det att skyltarna för herr- och damtoaletter försvann från dörrarna i vissa kommunala lokaler i Reykjavík. I stället fanns det inte längre några skyltar på dörrarna.

Syftet med att införa könsneutrala toaletter var att behandla alla lika. Kommunen hade fått rapporter om att personer som inte identifierade sig som män eller kvinnor ofta upplevde toalettbesök som stressande. Skälet var att de vid själva besöket tvingades identifiera sig som ett kön som de inte ansåg sig ha något med att göra.

Kommunen ansåg att de könsneutrala toaletterna var ett viktigt steg för att motverka diskriminering. Men redan innan skyltarna plockades bort hade Vinnueftirlitið invändningar mot nedmonteringen.

I bestämmelserna för arbetsplatser ställs det nämligen krav på separata toaletter för män och kvinnor. På alla arbetsplatser där det jobbar minst fem män och minst fem kvinnor måste det finnas en separat toalett för män och kvinnor.

Vinnueftirlitið kritiserade också kommunens agerande i frågan. Enligt myndigheten verkade det som att kommunen införde något som Reykjavík visste var regelvidrigt. De ansvariga för beslutet lyssnade inte på några varningar.

När skyltarna väl var borta - bland annat från lokaler på Borgartún - anmäldes kommunen till Vinnueftirlitið. Efter att ha prövat fallet fick kommunen en frist till den 14 oktober att montera nya toalettskyltar. Kommunen har än så länge valt att inte följa beslutet.

Kommunen vill fortsätta med könsneutrala toaletter. Reykjavíks tolkning av regelverket är att det bör vara tillräckligt att ha det antal toaletter som krävs.

Beslutet från Vinnueftirlitið betyder inte att könsneutrala toaletter är förbjudna. Men för att leva upp till regelverkets krav måste det alltså - beroende på antalet anställda - finnas åtminstone en toalett var för män och kvinnor. Så länge som kraven på könsindelade toaletter uppfylls finns det inga hinder för att skapa könsneutrala toaletter.

Men beslutet medför ändå att kommunens planer på att enbart inrätta könsneutrala toaletter på arbetsplatser sannolikt läggs på is.