tisdag 24 december 2019

Allt färre islänningar väljer levande gran till jul

Bara en av fyra islänningar har en levande julgran i hemmet i år. En majoritet föredrar i stället plastgran. Men det som ökar mest är de hushåll som inte har någon julgran alls. De har blivit dubbelt så många sedan 2010. Under samma period har den levande granen tappat mark. Det visar en undersökning utförd av MMR.

I år väntas enligt Fréttablaðið omkring 10 000 isländska granar säljas till jul. På Island odlas rödgran, engelmannsgran och nordmannsgran samt contortatall, skriver Morgunblaðið. Efterfrågan har varit så stor att många försäljare har sålt slut innan julafton. Julgranar importeras också från bland annat Danmark.

Trots god försäljning minskar den levande granen i popularitet. I år är det 27 procent av de isländska hushållen som väljer levande julgran. Det är en nedgång med hela 5 procentenheter jämfört med förra julen. Dessutom är det den lägsta siffran sedan MMR 2010 började fråga om julgranar.

Plastgranen fortsätter att dominera. Den här julen har 56 procent en plastgran - en ökning med 1 procentenhet.

Men den grupp som ökar mest är de personer som inte har någon gran alls. I år är det 17 procent som helt avstår från julgran. Inom loppet av ett år har de som helt väljer bort gran ökat med 3 procentenheter. Andelen har nästan dubblerats sedan 2010 då det bara var 9 procent som inte hade gran.

Kvinnor, unga islänningar och personer bosatta på landsbygden har oftare någon typ av gran i hemmet. Män, pensionärer och boende i huvudstadsregionen ratar gran mer sällan. Levande julgranar är vanligast i åldersgruppen 18 till 29 år. Kvinnor är mest förtjusta i plastgran.

Mest traditionstrogna är Framstegspartiets väljare. Bara 8 procent avstår helt gran. Motsatsen är Piratpartiets sympatisörer. Där svarar hela 26 procent att det inte finns någon typ av gran i hushållet.

Framstegspartiets anhängare är också mest förtjusta i levande träd. Renässans sympatisörer är mest positiva till plastgran.

Här kan du läsa mer om islänningarnas val av julgran.