lördag 14 december 2019

Dagens citat

"Jag är egentligen den sista mohikanen som håller på med detta. Det är min passion att befria naturen från minken. Jag gör inget bättre. Det är otroligt smärtsamt att inte få ordentligt betalt för det."

Snorri Rafnsson, som ägnar en stor del av sin tid åt att jaga mink för att bland annat skydda fågelbestånden, i Morgunblaðið om den statliga ersättningen för skjutna minkar.