tisdag 17 december 2019

Hvalurs ägare riskerar åtal för styckning av sillval utomhus

Kristján Loftsson riskerar åtal för att ha styckat sillval utomhus. Det rapporterar Fréttablaðið. Som vd för Hvalur följde han inte det regelverk som infördes 2009. När bestämmelserna avskaffades nio år senare agerade fiske- och jordbruksministern Kristján Þór Júlíusson på ett initiativ från Kristján Loftsson.

Hvalur har varit det enda isländska bolaget som jagat sillval sedan jakten återupptogs. Storägare och vd är Kristján Loftsson. Jakten är en ständig förlustaffär för Hvalur. De senaste åren har Japan varit den enda exportmarknaden för sillvalskött.

Nu riskerar Kristján Loftsson att åtalas för att inte ha levt upp till regelverket i samband med styckningen av sillval på valfångststationen i Hvalfjörður. Utredningen drogs igång efter en anmälan från Jarðarvinir, en organisation som är motståndare till valfångst.

Polis utreder nu Hvalurs hantering av styckningen. Enligt Fréttablaðið anser åklagaren att det rör sig om lagbrott från bolagets sida.

Misstankarna gäller regler som infördes 2009. Då ställdes krav på att styckningen skulle börja direkt efter att en skjuten val förts i land. Styckningen kunde ske utomhus men området måste av hygienskäl vara överbyggt. Överbyggnaden skulle fungera som garanti för att inte köttet kontaminerades.

Trots nya regler genomfördes aldrig några större förändringar på valfångststationen i Hvalfjörður. Hvalur fortsatte att stycka sillval under bar himmel.

Matvælastofnun, den isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten, påpekade bristerna för Hvalur tre år i följd - från 2013 till 2015. Då gjorde Hvalur vissa förändringar för att till exempel försvåra för fåglar att komma åt köttet. Enligt myndigheten var dock inte förändringarna tillräckliga för att leva upp till regelverkets krav.

Kristján Loftsson ställde in jakten både 2016 och 2017. Inför säsongen 2018 ändrade fiske- och jordbruksministern Kristján Þór Júlíusson regelverket. Kravet på styckning under överbyggnad ströks. Beslutet togs sedan Kristján Loftsson själv vänt sig till den ansvariga ministern. Hvalur kunde därmed fortsätta stycka utomhus utan att bryta mot några regler.

Polisen har enligt Fréttablaðið vid två tillfällen lagt ned utredningen. Nedläggningsbesluten har överklagats bägge gångerna och åklagaren har varje gång kommit fram till att utredningarna ska återupptas. Åklagaren anser att det finns skäl att misstänka att Hvalur och Kristján Loftsson har gjort sig skyldiga till brott.

Om Kristján Loftsson döms är straffet böter eller upp till två års fängelse.

Här kan du läsa mer om misstankarna mot Kristján Loftsson.