torsdag 12 december 2019

Islands sista dagstidningar fortsätter tappa läsare

Både Fréttablaðið och Morgunblaðið fortsätter att förlora läsare. Islands två sista dagstidningar är nu enligt Gallup både nere på historiskt låg läsning. Bara 37,1 procent läser den gratisutdelade Fréttablaðið - och endast 22,3 procent läser Morgunblaðið. De flesta privatägda medierna gick dessutom med förlust under 2018.

De privatägda isländska medierna kämpar mot vikande upplagor och ekonomiska bekymmer. Kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir vill därför införa ett presstödssystem som gör att upp till 18 procent av de redaktionella kostnaderna kan återbetalas. Det ska dock finnas ett tak på 50 miljoner isländska kronor om året per redaktion.

Frågan är dock om förslaget kommer att bli verklighet. Lilja Alfreðsdóttir misslyckades med att driva igenom det före sommaren. Sedan dess har återbetalningsnivån sjunkit från 25 till 18 procent. Inom Självständighetspartiet finns dock ett utbrett motstånd mot förslaget. Regeringspartierna är därför inte eniga i frågan.

De dystraste siffrorna gäller Morgunblaðið som ges ut av Árvakur. Bolaget gjorde förra året en förlust på 415 miljoner isländska kronor. I oktober sjönk tidningens räckvidd till rekordlåga 22,3 procent. Sedan Gallup började mäta dagstidningarnas räckvidd 2007 har andelen islänningar som läser Morgunblaðið halverats.

Trots ständiga förluster och sjunkande upplaga har Morgunblaðið ändå en förhållandevis stabil position på marknaden. Några av landets största fiskebolag pumpar ständigt in nya pengar i tidningen för att undvika konkurs. Än så länge anser de att Morgunblaðið är en tillräckligt viktig opinionsbildare för att de ska finansiera utgivningen.

De verkar dock inte helt oberörda av de ständiga förlusterna. I slutet på november varslades femton anställda inom Árvakur. Skälet var just den bekymmersamma ekonomin.

Huvudkonkurrenten är den gratisutdelade Fréttablaðið. Tidningen behåller positionen som störst på Island - men räckvidden krympte i oktober till historiskt låga 37,1 procent.

Fréttablaðið har fått nya ägare under 2019. Storägare är nu investeraren Helgi Magnússon. Torg - det bolag som står bakom utgivningen - gjorde förra året en vinst på 39 miljoner isländska kronor.

I samband med ägarbytet slussades Hringbraut in i koncernen. Om inte affären hade blivit av hotades Hringbraut av konkurs. Resultatet för 2018 slutade med en förlust på 76 miljoner.

Tidigare ingick Fréttablaðið i samma koncern som bland annat tv-kanalen Stöð 2, radiokanalen Bylgjan och nyhetswebben Vísir. De köptes över till Sýn, en koncern som gjorde 473 miljoner i vinst under 2018. Det var dock ett resultat som var långt sämre än förväntat. Sýn var också det bolag på börsen i Reykjavík som minskade mest i värde under året.

Den näst största ekonomiska förloraren under 2018 var Frjáls fjölmiðlun som ger ut DV. Förra året gjorde bolaget en förlust på 240 miljoner. Tidningen lästes i oktober av 7,3 procent av islänningarna. Den tredje största förloraren var Birtingur - som ger ut en rad tidskrifter - som tappade 168 miljoner.

Stundin - som utkommer varannan vecka - gjorde en vinst på 10 miljoner. Viðskiptablaðið - som kommer en gång i veckan - tjänade 1,9 miljoner. Räckvidden var 7,6 procent. Nyhetswebben Kjarninn - som även ger ut Vísbending - gick back med 2,5 miljoner.

Síminn - som bland annat driver en tv-kanal - gjorde 282 miljoner i vinst.

Här kan du läsa mer om den isländska mediemarknaden.