söndag 1 december 2019

Isländsk pojke får inte heta Lucifer efter djävulen

Det är inte bara faktumet att Lucifer är ett namn för djävulen som gör det olämpligt som förnamn. Dessutom innehåller namnet bokstaven c - och den ingår inte i det isländska alfabetet. Därför säger Mannanafnanefnd nej till ansökan om förnamnet Lucifer. Namnet tros kunna leda till besvär för bäraren.

Mannanafnanefnd är den isländska nämnd som beslutar om förnamn ska godkännas eller underkännas. När nämnden säger nej brukar det röra sig om namn som inte anses vara förenliga med isländsk stavning eller grammatik.

Mer sällsynt är avslag på grund av att namn skulle kunna skapa obehag för bäraren. Ett namn som underkänts just av det skälet är Satanía. Mannanafnanefnd ansåg inte att det var ett lämpligt flicknamn eftersom det är bildat till Satan.

Ett annat namn för Satan är Lucifer - som på isländska i regel stavas Lúsifer. Inte heller det är enligt nämnden ett lämpligt förnamn. Därför underkänner nämnden också ansökan om att få bära namnet Lucifer.

Underkännandet beror inte enbart på att namnet kan skapa obehag. Bokstaven c finns inte i det isländska alfabetet. Nämnden säger därför nej även på grund av att stavningen inte är förenlig med isländskans normer.

Här kan du läsa mer om beslutet att underkänna Satanía.