torsdag 5 december 2019

Islänningar använder mest el i världen

Inget annat land i världen förbrukar så mycket elektrisk energi som Island. Varje islänning använde under 2017 totalt 54,4 megawattimmar per person - vilket är mer än dubbelt så mycket som tvåan Norge. Men det är inte privatpersoner som gör av med så mycket el. Majoriteten förbrukas av energiintensiv industri.

På Island svarar bara hushållen för ungefär en tiondel av den sammanlagda energikonsumtionen. Och av resten förbrukas omkring tre fjärdedelar av energiintensiva industrier som aluminiumsmältverk och anläggningar för kisel.

Det är också dessa branscher som gör Island till det land i världen som gör av med mest elektrisk energi. Konsumtionen var under 2017 totalt 54,4 megawattimmar per person. Norrmännen var tvåa med 23,7 megawattimmar.

Sverige återfinns på nionde plats med en förbrukning på 13,6 megawattimmar. Det visar statistik från World Economic Forum.