torsdag 16 december 2021

Mekaniker slarvade med underhåll - plan fick nödlanda

Två flygmekaniker pressades att snabba på underhållet av ett av Air Iceland Connects flygplan. Ingen av dem var certifierade att jobba med flygplanstypen. Efter två minuter i luften förlorade flygplanet oljetrycket och tvingades nödlanda i Reykjavík. I en rapport pekar Rannsóknarnefnd samgönuslysa ut felbeslut på marken som orsak till tillbudet.

Den 9 augusti 2018 klockan 15.05 lyfte ett av Air Iceland Connects flyg från Reykjavík. Ombord fanns 44 personer. Efter två minuter i luften miste planet oljetrycket i den högra motorn. Piloterna stoppade motorn och återvände till Reykjavík. De landade på flygplatsen utan problem.

Planet var av typen Bombardier Q400. Det skulle egentligen inte ha använts den här dagen. Dagen innan togs det in på verkstad för en planerad översyn av motorerna. Den vänstra motorn var genomgången och klar. Den högra var ännu inte helt färdig.

Men planet behövdes plötsligt. Ett annat plan blev kvar på marken i Egilsstaðir efter tekniska problem som behövde undersökas på plats. Dessutom fanns det ett behov av fler avgångar från Reykjavík till destinationer på Grönland.

Den flygmekaniker som var certifierad på den här flygplanstypen kallades till Egilsstaðir för att åtgärda det planet. Kvar i Reykjavík fanns två mekaniker som inte var certifierade för Bombardier Q400. De åtog sig att slutföra arbetet med den högra motorn.

Ingen av dem var alltså specialutbildade på den här flygplansmodellen. De hade möjlighet att konsultera en certifierad mekaniker på plats i Reykjavík. Han var dock upptagen med annat underhållsarbete samt att handleda kollegan i Egilsstaðir. Han hade därför begränsat med tid att instruera kollegorna i Reykjavík.

De två flygmekanikerna slutförde arbetet och stängde den högra motorn. Därefter togs planet i trafik.

Flygplanet var alltså bara i luften i två minuter innan oljetrycket i den högra motorn försvann. Enligt Rannsóknarnefnd samgönguslysa var det en direkt konsekvens av bristfälligt underhåll. När motorn undersöktes visade det sig att flera delar inte hade monterats korrekt. Det var också skälet till det förlorade oljetrycket.

Utredarna skriver i rapporten att Air Iceland Connect behöver se till så att det finns tillräckligt med certifierade flygmekaniker på plats för att utföra underhåll. Nämnden anmärker också på att de två mekanikerna intygade att underhållet utförts - trots att ingen av dem var certifierade på flygplanstypen.

Flygbolaget uppmanas av utredarna att införa ett system som gör att trafikledningen inte på egen hand kan besluta om att ta ett plan i trafik. När ett flygplan genomgår underhåll är det nödvändigt att samråda med mekaniker om det faktiskt är möjligt att avbryta åtgärden och ta planet i drift.

Air Iceland Connect använder Bombardier Q400 på linjer från Reykjavík till Akureyri, Egilsstaðir och Grönland.