torsdag 5 december 2019

Nygammal butik öppnar i Drangsnes

Butiken i Drangsnes bommade igen i fredags. I dag öppnar den på nytt - men med ny ägare och med kommunen som ägare av lokalerna. Kunderna kan räkna med ett mindre sortiment än under de år då butiken drevs av Kaupfélag Steingrímsfjarðar. På sikt ska de dock kunna beställa varor som inte ingår i sortimentet över nätet.

Den 29 december 1898 grundades Verslunarfélag Steingrímsfjarðar i Strandir i Västfjordarna. Det utvecklades senare till Kaupfélag Steingrímsfjarðar, ett kooperativ med huvudbutik i Hólmavík och mindre filialer i Drangsnes och Norðurfjörður. I verksamheten i Hólmavík i dag finns även en restaurang och ett packhus.

De senaste åren har Kaupfélag Steingrímsfjarðar kämpat mot stora ekonomiska problem. Efter flera år med förluster och obefintliga utsikter för att vända ekonomin lades filialen i Norðurfjörður ned hösten 2017. Filialen i Drangsnes har gjorts om - men utan att ledningen lyckats få ordning på ekonomin.

Problemen för kooperativet blev akuta när Hólmadrangur tvingades i rekonstruktion. Bolaget - som ägnar sig åt fiske av i synnerhet räkor - ägdes till hälften av Kaupfélag Steingrímsfjarðar. Hólmadrangur var också den största privata arbetsgivaren i Hólmavík.

Rekonstruktionen lyckades. Men den försatte Kaupfélag Steingrímsfjarðar i ekonomisk knipa. Bolaget förlorade både aktier och fordringar för att Hólmadrangur skulle kunna räddas.

Butiken i Drangsnes har länge varit i farozonen. Situationen diskuterades i kommunfullmäktige i oktober. Då skulle kommunen undersöka möjligheterna att köpa byggnaden. De planerna har nu gått i lås.

I fredags bommade butiken i kooperativets regi igen för gott. Men i dag öppnar den på nytt. Det är kommuninvånare som har gått ihop och grundat Verslunarfélag Drangsness. De har fått möjlighet att köpa in sig i den nya butiken.

Under 2020 och 2021 får Verslunarfélag Drangsness totalt 4,8 miljoner isländska kronor i bidrag från Byggðastofnun.

Ordförande i det nya butiksbolaget är Gunnar Jóhannsson. Han säger i Bæjarins Besta att utbudet kommer att bli något mindre i den nya butiken. I stället hoppas han på att kunderna ska kunna beställa varor över nätet och få dem levererade till butiken i Drangsnes.

En annan nyhet är en kaféhörna i butiken med utsikt över Steingrímsfjörður.

Inför hotet att stå utan butik har alltså kommuninvånarna i Kaldrananeshreppur - där Drangsnes är centralort - gjort som invånarna i Árneshreppur där Norðurfjörður fungerar som tjänstecentrum. De gick ihop och skaffade kapital till en egen butik som kan drivas utan vinstkrav. Syftet är i stället i första hand att med butikens hjälp skapa förutsättningar för att människor ska kunna bo kvar.

Problemen för Kaupfélag Steingrímsfjarðar är inte över. Butiken i Hólmavík får bantade öppettider under vintern och grillen kommer bara att hålla öppet tre dagar i veckan.

Här kan du läsa mer om butiken i Norðurfjörður.