fredag 13 december 2019

Tre av fyra islänningar säger ja till dödshjälp

Tre av fyra islänningar är för dödshjälp för personer som står inför en sjukdom eller en situation som inte kan botas. Det är framför allt yngre islänningar som vill göra dödshjälp lagligt. En dödlig injektion bedöms som den bästa metoden. Det viktigaste skälet för motståndarna är risken att dödshjälp missbrukas. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

I juni i år lade åtta alltingspolitiker ett förslag riktat till hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Hon skulle få uppdraget att ta fram en rapport om lagstiftningen om dödshjälp i andra länder. Den skulle i sin tur utgöra underlag för ett beslut i alltinget.

Politikerna kom från Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Renässans, Gröna vänstern, Piratpartiet och Socialdemokraterna. Men då förslaget inte fick majoritet blev det ingen utredning.

Förslaget lades även fram under 2018. Inte heller då nådde det fram till votering i alltinget. Det bidrog ändå till en ökad debatt. Det har också bildats en förening - Lífsvirðing - som verkar för införandet av dödshjälp. Suppleant i styrelsen är Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, alltingsledamot för Piratpartiet som även var en av undertecknarna av förslaget.

Bland islänningarna finns en stor opinion för dödshjälp vid vissa omständigheter. Hela 77,7 procent säger ja till dödshjälp om en person står inför en obotlig sjukdom eller situation som upplevs som outhärdlig.

Bara 6,8 procent motsätter sig dödshjälp. Resterande 15,4 procent är neutrala i frågan.

Det viktigaste skälet till att säga nej är risken för missbruk. Det anger 30,7 procent som ett av tre skäl till att de motsätter sig införandet av dödshjälp. Vidare är det 23,5 procent som svarar att dödshjälp är emot läkares professionella och etiska skyldigheter, 21,7 procent som anser att palliativ vård är nog för att minska lidandet, 20,3 procent som uppger att dödshjälp går emot ens egna etiska värderingar medan 3,6 procent säger nej av religiösa skäl.

Den lämpligaste metoden är att en läkare injicerar en dödlig dos av ett ämne i en åder. Hela 46,8 procent svarar att det är det bästa sättet. Men det är också 19,7 procent som föredrar att personen själv sväljer en dödlig dos av ett ämne hos en organisation som fått det utskrivet av en läkare. Bara 6,8 procent tycker att det bästa är att personen själv går till ett apotek och själv kvitterar ut en dödlig dos av ett ämne.

Anmärkningsvärt är att 26,7 procent inte ville svara på frågan om lämpligaste metoden. Även om det finns en stark opinion för dödshjälp är inte lika många övertygade om hur det ska gå till i praktiken.

Kvinnor och personer i åldern 18 till 29 år är mer positiva till dödshjälp. Mer negativa är män och islänningar som har fyllt 60 år.

Piratpartiets väljare är mest positiva till dödshjälp. Mest negativa är Framstegspartiets sympatisörer. Bara 4,2 procent av Piratpartiets anhängare säger nej - vilket kan jämföras med hela 19,6 procent av Framstegspartiets anhängare.