måndag 9 december 2019

Vattenfallet Goðafoss på väg mot fridlysning

Goðafoss på norra Island ska fridlysas. Förslaget om att freda vattenfallet kommer från Umhverfisstofnun. Goðafoss är ett av de populäraste besöksmålen i regionen. Varje år stannar hundratusentals turister för att beskåda forsen. Fristen för att lämna synpunkter på fridlysningen löper ut den 9 mars nästa år.

År 1000 var Þorgeir Þorkelsson lagman på alltinget. Han utsågs 985 - och under samma tid uppstod en konflikt mellan kristna och asatroende. Allt fler argumenterade för att Island skulle gå över till kristendomen. Þorgeir Þorkelsson fick uppdraget att lösa tvisten.

Þorgeir Þorkelsson beslutade att Island skulle kristnas. Men det rörde sig ändå om något av en kompromiss. De islänningar som inte tog steget över till kristendomen fick fortsätta med asatrons traditioner som att hålla blot och att äta hästkött. De fick dock se till att göra det i smyg för att inte utmana de kristna.

På väg hem till Ljósavatn från alltinget på Þingvellir stannade han vid ett stort vattenfall. Där kastade Þorgeir Þorkelsson sina gudabilder i forsen. Den händelsen kom att symbolisera övergången till den kristna tron.

Vattenfallet Goðafoss har fått sitt namn av den händelsen. Isländskans goði betyder 'gode', alltså en hövding under tiden före kristendomen.

Forsen är en av de populäraste turistattraktionerna på norra Island. Den ligger precis vid ringvägen mittemellan Akureyri och Mývatn. Här stannar varje år hundratusentals besökare för att beskåda vattenfallet.

Goðafoss har en fallhöjd på nio till sjutton meter. Forsen är trettio meter bred.

Nu vill Umhverfisstofnun fridlysa själva Goðafoss samt marken runt omkring såväl som delar av älvarna Skjálfandafljót och Hrúteyjarkvísl. Om förslaget blir verklighet innebär det att myndigheten tar över ansvaret för att vårda platsen.

Kommunen Þingeyjarsveit, Minjastofnun Íslands, miljö- och naturresursdepartementet samt ägarna av fastigheterna Hrifla, Ljósavatn och Rauðá har deltagit i förarbetet. Fristen för att lämna in synpunkter på förslaget löper ut den 9 mars 2020.