lördag 28 december 2019

Vill stoppa isländska 110-vägar av miljöskäl

Vid årsskiftet kan maxhastigheten på isländska vägar höjas till 110 kilometer i timmen. Men alltingspolitikern Andrés Ingi Jónsson motsätter sig beslutet. Han anser att den högsta tillåtna hastigheten även i framtiden bör vara 90 kilometer i timmen. Skälet är att högre fart betyder större utsläpp.

I dag är 90 kilometer i timmen den högsta tillåtna hastigheten på Island. Vid årsskiftet införs en ny trafiklag. Där finns en bestämmelse som gör det möjligt att höja maxhastigheten till 110 kilometer i timmen. Ett krav för att hastigheten ska få höjas är att körfälten är åtskilda.

Hittills har det främst varit en höjning på Reykjanesbraut - på sträckan mellan Hafnarfjörður och Keflavík - som har diskuterats. Större delen av sträckan har två filer i varje riktning och körfälten är åtskilda.

Men Andrés Ingi Jónsson, som är politisk vilde i alltinget sedan han lämnade Gröna vänsterns alltingsgrupp, vill riva upp beslutet. Han skriver i en debattartikel i Vísir att högre hastighet betyder större utsläpp. Redan i dag har Island stora problem med föroreningar från fordonstrafik. En höjning av maxhastigheten kommer att öka problemen.

Andrés Ingi Jónsson skriver att höjningen går emot politiska strömningar i andra länder. I Nederländerna har till exempel maxhastigheten sänkts - bland annat för att få ned utsläppen.

Han vänder sig också till kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson. I en interpellation vill Andrés Ingi Jónsson få besked om vilka vägar som kan bli aktuella för 110-sträckor. och vilka konsekvenser det har för miljö och folkhälsa.

Han vill även veta vad som skulle hända om den högsta tillåtna hastigheten i bebyggelse sänktes från dagens 80 kilometer i timmen till 50 kilometer i timmen. Andrés Ingi Jónssons interpellation har ännu inte besvarats.