onsdag 8 april 2020

Finansminister: Värsta krisen på Island på 100 år

Räkna med ett budgetunderskott på minst 200 miljarder isländska kronor under 2020. Det beskedet gav finansminister Bjarni Benediktsson efter gårdagens regeringssammanträde. Han sade också att coronautbrottet är på väg att skapa den värsta ekonomiska krisen på Island på hundra år. Regeringen väntas presentera nya åtgärder i nästa vecka.

Efter finanskraschen och vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull tog turismen över som den viktigaste näringen på Island. Sedan dess har fiskenäringen varit tvåa och den energiintensiva industrin - i synnerhet framställning av aluminium - varit trea. I coronautbrottets spår har alla tre mer eller mindre kollapsat.

I förra veckan uppskattade myndigheterna att det fanns omkring 500 turister på Island. Det antalet har sannolikt minskat avsevärt sedan dess i takt med att allt fler flygförbindelser försvunnit.

USA:s ambassad i Reykjavík uppmanade exempelvis i går på Facebook alla amerikaner som inte ville ta risken att bli kvar på Island under en lång tid att resa hem. Även om turismen skulle kunna börja komma igång under sommaren står hela branschen inför en djup kris.

Många företag inom turistindustrin har sedan tidigare små marginaler. En stark isländsk krona har redan bidragit till att minska Islands lockelsekraft som resmål. Samtidigt har många företag investerat stora summor under de senaste åren. Åtskilliga av dem kommer sannolikt inte att överleva coronakrisen.

Även fisket står inför svåra prövningar. Den tredje viktigaste arten för fiskeindustrin är lodda. Där ser beståndet ut att ha kollapsat. Fisket av kvabbso ställs in på många håll eftersom coronautbrottet har minimerat efterfrågan. Och svårigheter att exportera färsk fisk gör att många rederier i stället fryser fångsterna - vilket ger betydligt lägre intäkter.

Coronautbrottet påverkar även efterfrågan på aluminium. Rio Tinto Alcans anläggning i Straumsvík i Hafnarfjörður har gått med förlust åtta år i följd. Bolaget har länge sökt efter en köpare. Låga världsmarknadspriser och dålig efterfrågan gör att produktionen inte går med full kapacitet.

Varsel och korttidspermitteringar har kommit slag i slag efter coronautbrottet. Det var i går 46 700 personer som var inskrivna på Vinnumálastofnun, Islands motsvarighet till arbetsförmedlingen. Två tredjedelar var anställda som korttidspermitterats. När regeringen möjliggjorde korttidspermittering var prognosen att 20 000 skulle omfattas av åtgärden. Redan i går var antalet 31 000.

Regeringen meddelade i går att staten går in med 4 miljarder isländska kronor i nytt aktiekapital i flygplatsbolaget Isavia. Pengarna ska enligt ett pressmeddelande användas till investeringar på flygplatsen i Keflavík. De kommer att skapa upp till 125 arbetstillfällen under det kommande året.

Men fler åtgärder är att vänta. Finansminister Bjarni Benediktsson säger till RÚV att regeringen ser över behovet av ytterligare åtgärder. Samtidigt ser läget mycket sämre ut än vad det gjorde för en månad sedan. Då spekulerade han i ett budgetunderskott på 100 miljarder isländska kronor i år. Nu kan underskottet öka till mer än det dubbla:
"Det här är ur ekonomiskt hänseende på väg en av de största kriserna på Island på hundra år. Och då är det bra att veta att vi har använt de goda tiderna till att skapa utrymme för att ta oss an sådana tider utan att allt går åt pipan."
Om de mest pessimistiska prognoserna för turismen blir verklighet står Island inför det största ekonomiska bakslaget på ett århundrade. Bjarni Benediktsson säger till Vísir att det är viktigt att företag med bärkraftiga affärsidéer kan få stöd genom krisen:
"Vi ska försöka komma ut ur allt det här med Island i uppdatering 2.0."
Bjarni Benediktsson säger till Vísir att de åtgärder som hittills har presenterats inte kommer att räcka. Regeringen följer utvecklingen för att se vilka nya steg som kan bli nödvändiga:
"För varje vecka blir det allt tyngre i näringslivet. ... Vi kommer att ta oss an vågorna efter hur förhållandena till havs är."
Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Lägsta antalet coronasmittade på Island på två veckor

Bara 24 nya fall av coronaviruset covid-19 bekräftades på Island i går. Det är det lägsta antalet på två veckor. Samtidigt var det 99 personer som tillfrisknade under det senaste dygnet. Men det är ännu för tidigt att säga att utbrottet har kulminerat. Samtidigt meddelar myndigheterna att det är troligt att vissa restriktioner blir kvar hela året för att minska smittspridningen.

Coronautbrottet på Island väntas kulminera inom de närmaste dagarna. Det var i går 1 586 personer som testat positivt för covid-19. Men det var bara 24 nya fall som tillkom under det senaste dygnet. Det var den lägsta siffran sedan den 22 mars.

Samtidigt var det 99 personer som friskförklarades. Därmed sjönk antalet som bar på smittan till 1 021 personer - vilket var det lägsta antalet på tre dagar.

Det var i går 39 personer som vårdades på sjukhus. Av dessa låg 13 smittade på intensivvårdsavdelning. Utöver 1 021 personer som hölls i isolering var det 4 407 personer som satt i karantän.

Smittskyddsläkaren Þór­ólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att det var glädjande att så få nya fall hade upptäckts. Han ansåg dock att det var för tidigt att fastslå att det skulle röra sig om ett trendbrott:
"De närmaste dagarna kommer att avgöra om vi har nått kulmen eller inte. Det vore önskvärt om så vore fallet."
Þór­ólfur Guðnason sade sig räkna med att det kommer att dröja ytterligare några dagar innan vårdbehovet kulminerar. Skälet är att det ofta tar flera dagar från att smittan upptäcks till att en person blir svårt sjuk.

Förbud mot sammankomster och andra restriktioner gäller till och med den 4 mars. Enligt Þór­ólfur Guðnason kommer myndigheterna under nästa vecka att presentera en plan för hur de ska avvecklas.

Men islänningarna bör räkna med att vissa restriktioner kommer att bli kvar under hela året. Annars finns det enligt Þór­ólfur Guðnason en risk för att antalet smittade ökar på nytt. Det kan bli aktuellt att införa begränsningar för turismen - och samtidigt måste islänningar räkna med att inte kunna resa som vanligt. Det är också sannolikt att många av sommarens festivaler och högtider måste ställas in.

Þór­ólfur Guðnason sade att den bästa metoden är att avveckla restriktioner stegvis. Genom tålmodighet kan en situation skapas där många är immuna mot covid-19. Då minskar också risken för en ny pandemi. Men han tror att coronasmittan kommer att dyka upp på nytt under de närmaste åren. Då finns det förhoppningsvis bättre redskap för att hantera viruset.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Jag har inte fått sätta foten utanför rummet här på epidemihotellet på nio dagar, har ingen balkong och har inte fått gå ut under bar himmel under denna tid. Jag var därför djupt rörd över att få detta oväntade besök från mina kamrater i kören. En sådan glädjebomb påskyndar bättringen."

Konráð Jónsson, medlem i manskören Esja som smittats av coronaviruset covid-19 och därför hålls i karantän på Fosshótel Lind i Reykjavík, i Morgunblaðið om ett oväntat besök från övriga medlemmar i kören där de ställde upp sig nere på gatan och sjöng för honom.

tisdag 7 april 2020

Nio av tio passagerare borta från isländskt inrikesflyg

Nio av tio passagerare har försvunnit från inrikesflyget efter coronautbrottet. Det minskade resandet har också gjort att Air Iceland Connect har bantat avgångarna från Reykjavík till andra städer i landet. Dessutom använder bolaget mindre flygplan. Ändå är det ofta glest mellan passagerarna. Nu ska bolaget slussas in i Icelandair för att minska kostnaderna.

För tre år sedan bytte Flugfélag Íslands namn till Air Iceland Connect. Då som nu rörde det sig om ett bolag inom koncernen Icelandair Group. Ett mål med namnbytet var att stärka kopplingen mellan bolagen. Det nya namnet skulle också illustrera Air Iceland Connects roll som en länk mellan mindre orter och omvärlden.

Trots de senaste årens ökade turism har inrikesflyget minskat. Regeringen har därför diskuterat subventioner för flygresor för personer bosatta långt från storstadsregioner. Än så länge har planerna inte förverkligats.

Air Iceland Connect flyger från Reykjavík till Akureyri, Egilsstaðir och Ísafjörður. På vardagarna har resenärer länge kunnat räkna med åtminstone fyra avgångar till Akureyri, tre till Egilsstaðir och två till Ísafjörður.

Men coronautbrottet har inneburit en avsevärd minskning av antalet passagerare. Árni Gunnarsson, vd för Air Iceland Connect, säger till Túristi att bolaget nu bara flyger till Akureyri en eller två gånger om dagen, till Egilsstaðir en gång om dagen och bara tre gånger i veckan till Ísafjörður. Dessutom används ofta mindre flygplan än vanligt:
"Vår tidtabell har minskat markant från vad den borde vara på grund av krisen. Nu flyger vi bara omkring 10 till 15 procent av det passagerarantal som vi borde flyga vid den här årstiden."
Förutom inrikesflyget trafikerar Air Iceland Connect också en rad orter på Grönland. Den passagerartrafiken har upphört helt och hållet eftersom grönländska myndigheter har stoppat allt reguljärflyg från utlandet. Däremot flyger Air Iceland Connect enligt Túristi alltjämt med gods från Island till Grönland.

Icelandair har påverkats ännu hårdare av coronautbrottet. Nyligen meddelade Icelandair att de två bolagen ska integreras. Icelandair uppger i ett pressmeddelande att en rad administrativa funktioner inom Air Iceland Connect försvinner. Bland annat försvinner uppdraget som vd för bolaget.

Árni Gunnarsson har varit vd för Air Iceland Connect sedan 2005. Han kommer i stället att ta över som vd för Iceland Travel, koncernens resebyrå.

De två bolagen kommer dock inte att slås ihop. Och Air Iceland Connect kommer att fortsätta bedriva trafiken med ett eget flygtillstånd.

Åtgärderna syftar till att minska Icelandairs kostnader. Det är enligt Vísir inte klart om varumärket Air Iceland Connect blir kvar eller om även inrikesflyget kommer att bedrivas med varumärket Icelandair.

Ernir - som flyger från Reykjavík till ett antal mindre flygplatser ute i landet - har också bantat trafiken på grund av coronautbrottet. Avgångarna har blivit färre till samtliga destinationer förutom Gjögur i Árneshreppur. Eftersom flyget är den enda förbindelsen med omvärlden för kommuninvånarna under vintern är bolaget enligt avtal med staten skyldigt att flyga två gånger i veckan.

Eftersom passagerarna är så få har dock linjerna från Reykjavík till Bíldudalur och Gjögur slagits ihop. Ernir flyger nu först till Bíldudalur, därefter till Gjögur och så åter till Reykjavík i stället för att flyga direkt till bägge destinationerna.

Här kan du läsa mer om Air Iceland Connect.

Sjätte dödsoffret för coronautbrottet på IslandEn man född 1938 blev i söndags det sjätte dödsoffret för coronaviruset covid-19 på Island. Mannen bodde på vårdboendet Berg i Bolungarvík. Flera andra boende är smittade - och alla anställda utom tre hålls i isolering eller karantän. Personal flögs in med helikopter från Reykjavík i går för att avlösa de anställda på boendet i Bolungarvík.

Situationen på vårdboendet Berg i Bolungarvík i Västfjordarna har de senaste dagarna blivit allt mer ansträngd. Ett stort antal av de boende har smittats av coronaviruset. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, den regionala hälsovårdsmyndigheten, skrev i går på Facebook att två personer vårdades på sjukhus, tre som hölls i isolering och ytterligare fem som satt i karantän.

Coronautbrottet har också drabbat personalen. Fem anställda har testat positivt för covid-19. Alla utom tre i personalen hålls i isolering eller är i karantän. Det har därför blivit allt svårare att bemanna vårdboendet. Tio personer flögs i går in med helikopter från Reykjavík för att kunna avlösa den befintliga personalen.

Den första smittade på Berg var enligt Bæjarins Besta en man född 1938 och bosatt i Bolungarvík. Han avled i söndags på Landspítali i Reykjavík. Han blev det sjätte dödsoffret för coronaviruset på Island.

Västmannaöarna är en annan plats där situationen är ansträngd. Polisen meddelade i går på Facebook att antalet smittade öbor stigit till 102 personer. Mer än dubbelt så många satt i karantän. Kommunchefen Íris Róbertsdóttir uppgav i går på Facebook att nästan hälften av öborna - närmare 2 000 personer - har testats för coronaviruset.

Det är nu 1 562 islänningar som har testat positivt för covid-19. Totalt har 27 880 prover genomförts och analyserats.

Det är 37 personer som vårdas på sjukhus - och av dessa är det elva som ligger på intensivvårdsavdelning. Dessutom hålls 1 096 smittade i isolering medan 5 263 sitter i karantän.

Antalet personer som är smittade är det högsta antalet hittills under coronautbrottet. Det har dock inte skett någon dramatisk ökning av antalet bekräftade fall. Kurvan över smittade ökade snabbt under andra halvan av mars. Uppgången har planat ut något under april. Alltjämt är det dock fler som insjuknar än tillfrisknar. Den senaste veckan har antalet smittade ökat med 156 personer.

Civilförsvarschefen Víðir Reynisson uppmanade under gårdagens presskonferens ännu en gång islänningarna från att resa under påskhelgen. Många fackförbund har också lyssnat på uppmaningarna och håller de sommarstugor som kan hyras av medlemmarna stängda.

Han riktade också kritik mot islänningarnas resande under helgen. Trots ett snöoväder var det många som gav sig ut på vägarna. Räddningstjänsten tvingades undsätta hundratals bilister som fastnat på oframkomliga vägar. Dessutom öppnades flera kriscentrum för att ta hand om personer som inte kunde komma hem under ovädret:
"Räddningstjänsten räddade omkring 100 islänningar i helgen. Är det inte nog nu? Ska vi inte bara stanna hemma? Njuta av samvaron med våra närmaste och att fortsätta vara snälla mot varandra och fortsätta att vara ansvarsfulla."
Smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason sade att myndigheterna nu förberedde restriktioner för turister till Island. Exakt hur de kommer att se ut är oklart - men det blir sannolikt någon typ av kontroller för exempelvis passagerare ombord kryssningsfartyg för att de ska få gå i land.

I år väntades rekordmånga kryssningsfartyg till Reykjavík. Av de 189 inbokade fartygen är det enligt Vísir 26 som har ställt in vistelsen på Island.

Hittills har den smittspårningsapp som lanserades i torsdags laddats ned av 115 000 personer. Myndigheterna kommer att skicka ut en länk till samtliga abonnemang i landet med en uppmaning om att ladda ned appen.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir säger i Morgunblaðið att regeringen hittills har prioriterat åtgärder för att förhindra smittspridning. Fler åtgärder för att begränsa de ekonomiska effekterna av coronautbrottet kommer troligen att presenteras efter påskhelgen.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Jag känner avsmak för att företag framställs som några fristående enheter, stater i staten, som enbart har det som mål att skinna både löntagare och gemensamma fonder. Företag är inget annat än människorna som står bakom dem. Människor och vanliga familjer som ofta har satsat allt de har - har investerat både genom kapital, snillrikhet och omätligt arbete."

Bjarnheiður Hallsdóttir, ordförande för turistnäringens samarbetsorganisation Samtaka ferðaþjónustunnar, skriver i Vísir om debatten om Blå lagunens vinster och korttidspermittering av personal - läs mer här.

måndag 6 april 2020

Kina attackerar Morgunblaðið för ledare om coronaviruset

Kinas hantering av coronautbrottet visade på bristerna i den kommunistiska diktaturen. Och de uppgifter som offentliggjordes var lika opålitliga som Sovjetunionens försök att mörklägga kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Så skrev Morgunblaðið i en ledare om coronaviruset. Nu rasar Kinas ambassad i Reykjavík mot beskrivningen.

Inte minst i Sverige har den kinesiska ambassaden gjort det till en vana att attackera medier som rapporterar om Kina på ett sätt som ogillas av diktaturen. Kanske har nu turen kommit till Island. Kinas ambassad i Reykjavík går nu till angrepp mot Morgunblaðið efter en ledare om coronaviruset covid-19.

Det var den 27 mars som Morgunblaðið publicerade en ledare om Kinas hantering av coronautbrottet. I texten - som sannolikt är skriven av chefredaktören Davíð Oddsson - talas det om hur Kina på sistone har varit duktiga på "att berömma sig själva för behärskade och trygga reaktioner på coronaepidemin".

Enligt ledarartikeln fanns det inget fog för detta beröm. I stället påminde Kinas agerande om Sovjetunionens försök att mörklägga kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. När omvärlden såg hur den kommunistiska diktaturen in i det längsta försökte undvika ansvar för katastrofen sänktes Sovjetunionens trovärdighet. Och det bidrog i sin tur till att regimen kollapsade några år senare.

Morgunblaðið skriver att den sovjetiska mörkläggningen utsatte andra nationer för fara. I ledaren anklagas Kina för att ha försökt vilseleda och tysta ner coronautbrottet på samma sätt:
"Den kinesiska kommunistregeringens reaktion vid epidemins början påminner i mångt och mycket om den tiden. Nu är det känt att de första fallen av coronaviruset upptäcktes i Wuhan i slutet på november - eller en dryg månad innan kineserna erkände att det rörde sig om en epidemi och två månader innan invånarna i Wuhan sattes i strikt karantän."
Vidare skriver Morgunblaðið att kinesiska myndigheter fördömde visselblåsare. Andra som kritiserade Kinas agerande försvann spårlöst. I ledaren anklagas vidare Kina för att försöka lägga skulden för coronavirusets utbredning på andra länder:
"Coronaepidemin hade sannolikt aldrig behövt utbryta eller bli en världsomspännande pandemi om sanningen hade fått råda snarare än rädslan om att kommunistpartiet skulle framställas i dålig dager. ... Det borde stå klart för de flesta att ett statsskick som inte tål att sanningen publiceras ens när det gäller människoliv inte är värt mycket."
Kinas ambassad i Reykjavík skriver i en replik i Morgunblaðið att ledarartikeln präglas av "falska teorier" och en Kinafientlig retorik som påminner om "oförtjänta uttalanden från vissa politiker i USA". Vidare hävdar ambassaden att artikeln syftar till att vilseleda allmänheten och att den är baserad på fördomar och attityder från kalla krigets dagar:
"Sedan det kinesiska kommunistpartiet grundades 1921 har partiet fört den kinesiska allmänheten till tidigare okänd självständighet och frihet förutom att bidra till att skapa en stark ekonomi och nationens ständigt ökande styrka och det kinesiska kommunistpartiet åtnjuter alla 1,4 miljarder landsmäns oinskränkta stöd."
Repliken avslutas med att ambassaden uppmanar Morgunblaðið att "respektera fakta och att upphöra med oförtjänta angrepp på Kina".

Här kan du läsa mer om Island och Kina.

Test: 0,6 procent av islänningarna smittade av covid-19

Spridningen av coronaviruset covid-19 är fortfarande begränsad på Island. Íslensk erfðagreinings tester på slumpvis utvalda personer visade att 0,6 procent hade smittats. Det totala antalet personer som testat positivt för viruset ökade i går till 1 486 personer. Ännu en person avled i går efter att ha smittats av coronaviruset.

Coronasmittan fortsätter att sprida sig på Island. Det var i går 1 486 personer som hade testat positivt för viruset covid-19. Även om smittan alltjämt breder ut sig sker det ingen kraftig ökning av fall.

De fyra senaste dagarna har antalet smittade varit drygt 1 000 personer - vilket betyder att det är ungefär lika många som tillfrisknar och som smittas. En majoritet av de islänningar som bekräftas vara smittade sitter dessutom redan i karantän.

Det är nu 38 personer som vårdas på sjukhus för covid-19. Av dessa ligger tolv på intensivvårdsavdelning.

Dessutom är 5 511 personer i karantän medan 11 657 personer redan har suttit i karantän i två veckor. Ytterligare 1 054 smittade islänningar hålls isolerade.

Utbredningen i samhället är ändå förhållandevis begränsad. Íslensk erfðagreining har testat 2 300 slumpvis utvalda personer i huvudstadsregionen - den del av Island där smittan har varit vanligast. Det var enligt Morgunblaðið tretton personer som hade smittats av covid-19, vilket motsvarar 0,6 procent.

När islänningar tidigare vände sig till Íslensk erfðagreining för att bli testade var det omkring 1 procent som drabbats av coronaviruset. Förklaringen till att siffrorna var högre då var sannolikt att det var fler personer som hade kunnat exponeras för viruset som ville bli testade.

Smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason säger till Vísir att hälften av dem som testat positivt hos Íslensk erfðagreining har lindriga eller inga symtom alls. Det gör att karantän för personer med symtom och isolering för smittade aldrig kommer att fungera som ett fullständigt skydd mot smittspridning.

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir har nu beslutat att förlänga förbudet mot sammankomster samt en rad andra restriktioner till och med den 4 maj. När reglerna infördes skulle de inledningsvis vara till och med den 13 april. Hon säger i ett pressmeddelande att det är viktigt att förbuden respekteras för att förhindra smittspridningen.

Nordvästra Västfjordarna är ett av de hårdast drabbade områdena. I onsdags förbjöds sammankomster med fler än fem deltagare i både Bolungarvík, Hnífsdalur och Ísafjörður - medan gränsen i övriga landet med några få undantag är tjugo personer. Nu meddelar civilförsvaret på Facebook att skärpta restriktioner införs även i Suðureyri, Flateyri, Þingeyri och Súðavík. Dessutom stängs för- och grundskolor från och med i dag.

Det var i går preliminärt 41 personer i Västfjordarna som testat positivt för covid-19. Flera fall har upptäckts på ett äldreboende i Bolungarvík. Som en följd har personalen satts i karantän. Situationen i regionen är mycket ansträngd. Myndigheterna har uppmanat vårdpersonal - i synnerhet sjuksköterskor - att anmäla sig för att avlasta den befintliga personalen.

I Bolungarvík sitter 236 personer - vilket är en fjärdedel av invånarna - nu i karantän.

Ett annat undantag är Västmannaöarna. Där får högst tio personer samlas. Även här är anledningen till de hårdare reglerna utbredd smittspridning. Polisen meddelade på Facebook i går kväll att det nu är 95 öbor som har testat positivt för coronaviruset.

Coronautbrottet på Island väntas kulminera i dagarna. Civilförsvarschefen Víðir Reynisson sade under lördagens presskonferens att han på onsdag hoppas kunna presentera en plan för hur restriktionerna ska avvecklas. Det kommer att ske stegvis - och sannolikt så att de restriktioner som infördes senast tas bort först.

Om smittspridningen går tillbaka och planen kan genomföras är det alltså troligt att exempelvis bibliotek och badhus får öppna på nytt samtidigt som något större sammankomster börjar tillåtas. Men det kommer troligen att dröja längre innan stora folksamlingar tillåts och undervisningen på gymnasium och universitet kan komma igång igen.

Ett skäl till att Víðir Reynisson vill avveckla restriktionerna undan för undan är coronavirusets livslängd. Därför vill han hinna utvärdera konsekvenserna av ett steg innan nästa steg tas.

Under fredagens presskonferens fick Víðir Reynisson frågor om det mediala intresset från utlandet för Islands hantering av pandemin. Han ansåg inte att det var läge att skryta. I stället hävdade han att Island hade bättre förutsättningar att agera mot ett virusutbrott:
"Vi har försökt få människor att se till Island i ett sammanhang. Det är mycket enklare för oss. Vi är färre. Vi är ett land där informationsflödet är bra. Vi når ut till människor och alla är med på det här. Så vi avråder absolut ifrån att man försöker att jämföra Island med andra. Något Island är bäst i världen-syndrom, som vi ibland drabbas av, är helt enkelt inte lämpligt nu, inte alls."
I torsdags lanserades smittspårningsappen Rakning C-19. I lördags kväll hade drygt 108 000 islänningar laddat ner appen.

Det är nu fem personer på Island som har dött efter att ha smittats av covid-19. En 67-årig man avled i går på Landspítali i Reykjavík. Mannen insjuknade enligt Vísir för flera veckor sedan. Länge var tillståndet kritiskt men så bättrade han sig och behövde inte längre vårdas med respirator. Sjukdomen kom dock tillbaka med större kraft.

Vísir skriver att den kvinna som avled den 1 april var 78 år och bosatt i Ísafjörður. Hon smittades av coronaviruset under en vistelse på Kanarieöarna. Hon hade även andra underliggande sjukdomar. Hennes 79-årige make smittades också men inte blev allvarligt sjuk. Han satt vid hennes sida i dödsögonblicket på Landspítali.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Det är sorg i vår stad. Vi minns ett roligt par, goda vänner, som lämnade oss alltför tidigt. Våra tankar är hos deras tre söner, deras familjer, syskon och andra släktingar och vänner."

Aldís Hafsteinsdóttir, kommunchef i Hveragerði, skriver på Facebook om den 71-åriga kvinna och 75-årige man som nyligen avled efter att ha smittats av coronaviruset covid-19 - läs mer här.

söndag 5 april 2020

Olagligt utnämnd domare får lagligt jobb i samma domstol

Ásmundur Helgason var en av de fyra domare i Landsréttur som utsågs enligt ett lagvidrigt beslut. Nu utnämns han på nytt till domare i samma domstol av justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Och det som ger honom försprånget mot de andra kandidaterna är hans tidigare erfarenhet från Landsréttur - som han alltså fick genom ett olagligt beslut.

När Landsréttur inrättades 2018 valde dåvarande justitieministern Sigríður Á. Andersen att inte följa utvärderingen av kandidaternas lämplighet. I fyra fall utsåg hon domare som inte tillhörde de mest kompetenta. Utnämningarna ledde till en rättsprocess där Island fälldes vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Sigríður Á. Andersen tvingades bort från uppdraget som justitieminister. Hon har dock fortsatt att försvara utnämningarna trots att de dömts ut som lagvidriga. Efterträdare blev Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.

I januari i år utannonserades en tjänst som domare vid Landsréttur. En av de fyra personer som sökte uppdraget var Ásmundur Helgason. Han var en av de fyra som Sigríður Á. Andersen prioriterade framför mer meriterade kandidater. På grund av turerna kring utnämningarna hade han inte dömt i Landsréttur på ett år - men på pappret behållit uppdraget.

Den här gången bedömdes Ásmundur Helgason vara den mest lämpliga kandidaten. Det som gav honom ett försprång mot de tre övriga sökande var hans tid som domare i Landsréttur, en erfarenhet som han alltså fick på grund av ett olagligt beslut. Det framgår i utvärderingen av de fyra kandidaterna.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir har nu enligt ett pressmeddelande valt att utse Ásmundur Helgason till domare i Landsréttur - ett uppdrag som han redan hade men som han nu får genom en process där han bedömts vara mest meriterad. Det betyder i sin tur att hans gamla tjänst vid Landsréttur kommer att utlysas som en ledig tjänst.

Björn Leví Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, skriver i Morgunblaðið att utnämningen förefaller ha gått rätt till den här gången. Däremot anser han att det är orättvist att det är följden av ett olagligt beslut som ger Ásmundur Helgason en fördel gentemot de andra kandidaterna.

Men han tolkar också utnämningen som en sågning av Sigríður Á. Andersen. Han skriver på Facebook att den prövning som nu gjorts bara är en uppdatering av det underlag som hon baserade sina utnämningar på. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir har alltså betraktat den ursprungliga bedömningen som korrekt - vilket enligt Björn Leví Gunnarsson i praktiken skulle vara ett underkännande av Sigríður Á. Andersens syn på samma beslutsunderlag.

Här kan du läsa mer om turerna kring Landsréttur.

Icelandair säljer isländsk hotellkedja med miljardrabatt

Icelandair Hotels ägs nu till 75 procent av det malaysiska bolaget Berjaya Land Berhad. Affären gjordes upp redan under förra året. Men när köparen nu slutför affären lämnar säljaren Icelandair Group en rabatt på 1,4 miljarder isländska kronor. Dessutom betalar Berjaya Land Berhad tidigare än vad som var planerat.

Efter två tuffa år var 2020 året då Icelandair skulle vända den negativa utvecklingen och börja gå med vinst igen. Ett led i att bryta trenden var att sälja hotellkedjan Icelandair Hotels. Icelandair beskrev det som ett sätt att fokusera på kärnverksamheten

Samtidigt såg det ut som att det skulle bli allt tuffare att bedriva hotellverksamhet. När turismen till Island började minska var marknaden överetablerad. Ett högt kostnadsläge och berättelser om överturism gjorde att intresset för att besöka Island svalnade.

Köparen Berjaya Land Berhad har nu betalat för 75 procent av aktierna i Icelandair Hotels. Men bolaget får en kraftig rabatt på köpet.

Den sista delbetalningen var på 4,9 miljarder isländska kronor. Hälften av den betalade Berjaya Land Berhad i februari. Resten skulle betalas i maj.

Nu har Berjaya Land Berhad betalat i förtid. Men bara omkring 1,4 miljarder. Nästan hälften av den sista betalningen fryser inne.

Icelandair uppger i ett pressmeddelande att rabatten beror på de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet. Det är däremot inte klart om betalningen genomfördes tidigare för att Icelandair var i behov av kapital.

Här kan du läsa mer om hotellaffären.

Dagens citat

"Iceland's most popular tourist attraction is about a 20-minute drive from Keflavik, so when we booked our tickets weeks in advance we imagined we would be joining the many travelers who typically plan a visit to the Blue Lagoon on their way to or from the airport. But when we got there, it was almost deserted. You could have heard a pin drop outside the entrance."

Chloe Pantazi skriver i Insider om en resa till Island som påbörjades just efter att USA infört inreseförbud.

lördag 4 april 2020

Bibliotek i Akureyri lånar ut bakform till kunder

Böcker och tidningar är en självklarhet på bibliotek. Men på Amtsbókasafnið i Akureyri är utbudet betydligt större. Där finns dvd-filmer och brädspel - men också bakformar, ljusterapilampor och symaskiner. Projektledaren Berglind Mari Valdemarsdóttir säger till RÚV att responsen från publiken har varit entusiastisk.

Amtsbókasafnið i Akureyri erbjuder betydligt mer än böcker, tidningar, dvd-filmer och datorer med internet. Besökare kan låna mobilladdare, brädspel och ljusterapilampor. Den som vill kan också få tillgång till symaskin.

Nu tar biblioteket ytterligare ett steg. Projektledaren Berglind Mari Valdemarsdóttir berättar i RÚV att biblioteket har efterlyst bakformar bland besökarna. De ska kunna lånas hem på samma sätt som annat i bibliotekets utbud:
"Vi kom på idén att börja med utlåning av bakformar. Vi ville först se om människor hade bakformar som de bara använde lite och även bakformar som hamnar uppe i skåp och tar plats och se om de ville skänka formarna till biblioteket."
Berglind Mari Valdemarsdóttir är inte bara ute efter traditionella bakformar. Hon säger till RÚV att hon gärna vill komplettera utbudet med bakformar med mönster av allt från Batman till Barbie:
"Jag litar på att människor funderar på allt det här och börjar undersöka om de har några formar i skåpet hemma som de kanske kan göra sig av med och skänka till biblioteket."
Det kostar inget extra att låna hem just bakformar från biblioteket.

Árneshreppur fruktar att öppen väg öppnar för covid-19

Efter flera veckors isolering öppnade Vegagerðin vägen till Árneshreppur. Men den här gången var snöröjningen inte lika välkommen som den brukar vara. Invånarna i Islands mest ensligt belägna kommun befarade att det inte bara var vägen som öppnades för trafik - utan att den även öppnade möjligheter för coronaviruset covid-19 att nå Árneshreppur.

Den 10 december förra året drog ett rejält snöoväder in över Island. Västfjordarna var en av de regioner som drabbades hårdast av det kraftiga snöfallet och de våldsamma vindarna. I flera dagar var det på många håll omöjligt att ge sig ut på vägarna.

Vägen till Árneshreppur - Islands mest isolerade kommun - snöade igen under ovädret. Sedan dess har den bara öppnats några få tillfällen under vintern. Senaste gången var den 4 mars. Då hann Vegagerðin lagom göra den framkomlig på kvällen innan den på nytt snöade igen under natten.

Men den 30 mars såg väderprognosen bättre ut. Efter flera dagars arbete med att ploga vägen till Árneshreppur var Vegagerðin på väg att öppna den för första gången på närmare fyra veckor. I vanliga fall brukar snöröjningen välkomnas av de isolerade kommuninvånarna. Den här gången var reaktionerna inte enbart positiva.

Nyhetswebben Litlihjalli, som drivs av en invånare bosatt i Litla-Ávík, kommenterade faktumet att vägen skulle öppnas inom de närmaste timmarna:
"Spjuvrarna säger att det håller på att öppnas för coronaviruset covid-19."
Hittills har ingen i Árneshreppur testat positivt för coronaviruset. Den enkla förklaringen kan vara att ingen av de omkring femton personer som är bofasta året runt haft några omfattande fysiska kontakter med omvärlden.

Kommunalrådet Eva Sigurbjörnsdóttir i Djúpavík är kanske den mest högljudda förkämpen för en vinteröppen väg till Árneshreppur. Även hon hade dubbla känslor när hon kommenterade öppningen på kommunens hemsida. Hon befarade att en framkomlig väg också skulle leda till spridning av coronaviruset:
"Alla behöver tänka sig för noga vad gäller resor hit i norr och inte alls besöka våra gamla personer om ni har den minsta misstanke om att ni kan ha smittats av denna tråkiga sjukdom - och helst inte alls. Därför uppmanar jag er alla att noga tänka över situationen och därefter bestämma vad ni gör."
Sedan vägen öppnades på kvällen den 30 mars har den snöat igen på nytt. Och den här gången är det sannolikt ett faktum som skapar mindre besvikelse än vanligt bland kommuninvånarna.

Här kan du läsa mer om vägen till Árneshreppur.

Dagens citat

"Det är som om man inte lyckas ställa detta åt sidan och se framåt. Jag har ingen förklaring till detta. Det är som om man på något sätt vill hålla detta levande. Det är kanske en del av politiken."

Brynjar Níelsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, säger i RÚV att han anser att vissa partier utnyttjar 2008 års finanskrasch för politiska syften.

fredag 3 april 2020

45 graders skillnad mellan varmast och kallast i februari

Februari var en ganska kylig månad på Island. Men det var också en månad med många tvära kast mellan olika typer av väder. Skillnaden mellan högsta och lägsta temperatur var hela 45 grader. Kallast var det vid Mývatn med -28,1 grader och varmast var det i Kvísker med 17 grader. Det visar statistik från Veðurstofa Íslands.

Den 14 februari drog ett av de senaste årtiondenas värsta oväder över Island. De materiella skadorna var stora. Värst drabbat var sydvästra Island. Under många timmar var samtliga vägar ut ur Reykjavík stängda och oframkomliga. Flygtrafiken ställdes in och det fanns knappt en öppen väg i hela landet.

Men i övrigt var februari ingen extrem månad. Den var betydligt kallare än hur det har varit i februari under det senaste årtiondet. Sett till jämförelseperioden 1961 till 1990 var dock temperaturerna normala.

Månadens högsta medeltemperatur hade Surtsey med 2,8 grader. Kallaste snittet uppmättes i Sáta med -7,0 grader. Lägst temperatur i befolkade områden noterades i Möðrudalur med -4,9 grader.

I Reykjavík var medeltemperaturen 0,3 grader - vilket var 0,1 grader lägre än under perioden 1961 till 1990. I Stykkishólmur var snittet -0,1 grader (+0,6), i Bolungarvík -0,6 grader (+0,4), på Grímsey -0,3 grader (+0,7), i Akureyri -1,5 grader (-0,1), i Egilsstaðir -1,8 grader (+0,1), i Dalatangi 1,1 grader (+0,5), i Teigarhorn 0,7 grader (+0,4), i Höfn 1,1 grader (jämförelse saknas), i Stórhöfði på Hemön 1,8 grader (-0,2), i Hveravellir -6,0 grader (-0,1) och i Árnes -1,1 grader (-0,1).

Tvära kast tillhör inte heller ovanligheterna i februari. Skillnaden mellan högsta och lägsta temperatur var hela 45 grader. Varmast var det i Kvísker den 5 februari med 17 grader. Och kallast var det den 13 februari vid Mývatn med -28,1 grader.

I Akureyri var februari dock ovanligt nederbördsrik. Den nordisländska staden fick 82,6 millimeter nederbörd - vilket är nästan dubbla mängden mot snittet för 1961 till 1990. Dessutom fanns ett heltäckande snötäcke under 25 av månadens 29 dagar.

Reykjavík fick 55,4 millimeter nederbörd, Stykkishólmur 46,8 millimeter och Höfn 169,4 millimeter. I Reykjavík var mängden något mindre än normalt. Under tio dagar hade staden ett heltäckande snötäcke - vilket var två färre än snittet.

Soltimmarna i Reykjavík var genomsnittliga 50,5 timmar. I Akureyri var solen däremot ovanligt sällsynt. Akureyri fick bara 13,2 timmar sol - vilket var 23 timmar under snittet.

Här kan du läsa mer om vädret på Island.

Två nya dödsfall efter coronautbrottet på Island

En 75-årig man och en kvinna i 70-årsåldern har avlidit efter att ha smittats av coronaviruset covid-19. Totalt har nu fyra coronasmittade dött på Island. Nu har 1 319 personer testats positivt för viruset. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir väntas i dag förlänga förbudet mot sammankomster till den 4 maj.

Den 16 mars avled en australisk turist i 30-årsåldern på sjukhuset i Húsavík efter att ha smittats av coronaviruset covid-19. Han kom till sjukhuset dagen innan med svåra lungbesvär. Hans liv gick inte att rädda. En vecka senare dog en 71-årig isländsk kvinna från Hveragerði på Landspítali i Reykjavík. Hon hade då varit svårt sjuk i en vecka.

Under onsdagen avled ytterligare två coronasmittade. Landspítali tillkännagav dödsfallen i ett pressmeddelande i går.

En av de avlidna var en kvinna i 70-årsåldern. Den andra var den 75-årige maken till den kvinna som gick bort den 23 mars. Mannen led inte av några andra sjukdomar utöver coronasmittan. Men den 26 mars försämrades hans tillstånd dramatiskt. Han vårdades därefter med respirator. Parets son kommenterar föräldrarnas bortgång i Stundin:
"Jag har egentligen inga ord kvar. Jag hoppas bara att de befinner sig på en bra plats och har det bra tillsammans. Jag älskar er båda."
Det är nu 1 319 personer som har testats positivt för coronaviruset. Det är 44 smittade som vårdas på sjukhus - varav två på sjukhuset i Akureyri och övriga i Reykjavík. Tolv personer ligger på intensivvårdsavdelning.

Antalet personer i karantän är nu 7 166. Och 20 930 personer har testats för viruset.

De två senaste dagarna är det fler som har testat positivt. Prognosen för smittspridningen har därför uppdaterats - och den är nu något dystrare än tidigare. Omkring 1 800 personer väntas smittas av covid-19. En mer pessimistisk prognos är att så många som 2 500 personer kan smittas. Coronautbrottet väntas kulminera första halvan av april.

Än så länge anser myndigheterna att åtgärderna för att bekämpa smittspridningen har varit framgångsrika. Det är dock fler smittade än förväntat som behöver sjukhusvård. Det gör också att vården utsetts för allt större påfrestningar.

Smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att han rekommenderat hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir att förlänga förbudet mot sammankomster och andra rekommendationer till den 4 maj. Tidigare i veckan talade han om en förlängning till den 30 april. Han anser dock att det är bättre att behålla förbudet under helgen för att exempelvis undvika folksamlingar i samband med första maj-firandet.

Svandís Svavarsdóttir kommer att ta upp frågan under dagens regeringssammanträde. Hon väntas då besluta om en förlängning till den 4 maj.

Den övre gränsen för sammankomster är tjugo deltagare. Men det finns två undantag. På Västmannaöarna får bara tio personer samlas. Där uppgår antalet smittade enligt ett pressmeddelande till 69 personer.

Och i Bolungarvík, Hnífsdalur och Ísafjörður i Västfjordarna är gränsen fem deltagare. Polisen skriver på Facebook att antalet smittade i regionen i går steg till 24 personer. Ett stort antal av de smittade var ombord samma trålare från Bolungarvík.

Myndigheterna har nu gett klartecken till löpande publicering av antalet smittade och personer i karantän på kommunnivå. Enligt RÚV är det Húnaþing vestra som har den högsta andelen smittade kommuninvånare med drygt 2 procent. Flest i karantän har Västmannaöarna med drygt 8 procent.

Alma Möller, generaldirektör för Embætti landlæknis, uppmanade under presskonferensen personer som mist känslan av smak eller lukt att testa sig för covid-19. Det har visat sig att förlorad smak eller lukt kan vara ett symtom på coronaviruset - även om personen är fri från andra symtom.

Civilförsvarschefen Víðir Reynisson manade kunder att behandla kassapersonal och butiksanställda med respekt. Han sade sig ha fått information om att många tvingades utstå negativa kommentarer på grund av kraven på avstånd i butikerna. Den som ogillade reglerna borde vända sig till civilförsvaret i stället för att klaga på personalen.

Han ansåg att det var positivt att många kommer att avstå från att resa i påsk. Víðir Reynisson uppmanade också allmänheten att göra inköpen till påskhelgen i god tid så att det inte blir trångt i butikerna.

Smittspårningsappen Rakning C-19 lanserades i går. Den finns till Android och IOS. Civilförsvaret skriver i ett pressmeddelande att appen får större effekt ju fler som använder den. Den kan bli ett viktigt verktyg i kampen för att stoppa smittspridningen.

Arrangörerna av festivalen Secret Solstice i Reykjavík meddelade i går på Facebook att den inte kommer att genomföras i sommar. I stället flyttas festivalen till nästa år med samma program.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Hon var ensam när döden kom. Det är mycket svårt att veta det. Det är ett uttryck för vilken effekt det här viruset har."

Þröstur Reynisson, son till den 71-åriga kvinna från Hveragerði som blev den första islänningen som dog efter att ha smittats av coronaviruset, i Stundin om moderns sista dagar i livet.

torsdag 2 april 2020

Kunder och butikspersonal hotas med coronahosta

Pojkar som går omkring och hostar på kunder i butiker samtidigt som de agerar hotfullt och filmar allt. Och en man som förföljer butikspersonal och som säger sig vara smittad av coronaviruset - och både hotar och hostar på anställda. Bägge händelserna inträffade i livsmedelsbutiker i Reykjavík i söndags.

Även på Island finns det nu personer som på olika sätt hotar att smitta andra med coronaviruset covid-19 eller hostar på andra människor med syftet att skrämma dem. Två sådana händelser inträffade alltså i Reykjavík i söndags. I Krónan vid Grandi var det pojkar som agerade hotfullt mot kunder. Och i Nettó på Lágmúli var det en vuxen man som förföljde personal.

Inne i Krónan var det några pojkar som såg ut att vara i 13-årsåldern som gick efter kunder i butiken. Gréta María Grétarsdóttir, vd för Krónan, säger i Fréttablaðið att det tycks vara många som har börjat hosta på andra som ett skämt och för att sprida oro:
"Den största i gänget gick efter människor, stannade så nära den som han kunde och så andades han tungt eller hostade på dem. Samtidigt som en annan spelade in allt med telefonen."
En kund försökte stoppa pojkarna. Hon berättade för dem att det inte alls var lustigt att hosta på andra människor. Gréta María Grétarsdóttir berättar i Fréttablaðið att det inte fick pojkarna att sluta:
"De snålade inte med oförskämdheterna som svar. Den stora gnuggade sig i ögonen, petade sig i näsan och stack in fingrarna och gick sedan till nästa hylla och gned fingrarna mot varorna där. Det var en rätt frånstötande syn."
Därefter gick pojkarna efter den kvinna som uppmanat dem att sluta. En av dem stirrade hotfullt på henne och fortsatte att blåsa ut luft på henne.

Krónan har anmält händelsen både till polisen och civilförsvaret. Pojkarna är inte längre välkomna i Krónans butiker.

I söndags kväll ryckte polisen ut till Nettó på Lágmúli. Då var det enligt Fréttablaðið en person som följde efter en anställd inne i butiken. Personen sade sig vara smittad av covid-19 och hostade gång på gång mot den anställda. När den anställda gick in i personalutrymmet följde personen efter och uttalade nya hot.

Polisen såg till så att personen lämnade butiken. Personen var sannolikt drogpåverkad, skriver Fréttablaðið.

Island på väg att förlänga förbud mot sammankomster

Förbudet mot sammankomster bör förlängas och inte hävas förrän tidigast i maj. Det beskedet gav smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason vid gårdagens presskonferens. Syftet med förbudet är att minska smittspridningen och trycket på sjukvården. Det är nu upp till hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir att besluta om en förlängning.

Det är nu 1 220 personer som har testats positivt för coronaviruset covid-19 på Island. Hela 41 personer vårdas på sjukhus - och tolv av dessa ligger på intensivvårdsavdelning. Elva smittade vårdas med respirator. Dessutom hålls 982 coronasmittade i isolering.

Nu är det 7 822 personer som sitter i karantän. Nästan lika många - 7 735 personer - har avverkat två veckors karantän. Och det är 236 personer som har tillfrisknat efter att ha smittats av coronaviruset.

Av de nya fall som upptäcks är det alltjämt en majoritet som redan är i karantän. För myndigheterna är det ett tecken på att smittspårningen fungerar. Människor som kan ha smittats kan i många fall sättas i karantän innan de har fört smittan vidare till ett stort antal personer.

Smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att antalet smittade fortsätter att öka. Men ökningen av antalet fall är förhållandevis konstant. Kurvan över nya smittade pekar inte rakt uppåt.

Þórólfur Guðnason ansåg att det inte fanns tecken på att coronasmittan skulle vara utbredd i samhället. Av de personer som testas av Landspítali i Reykjavík - det sjukhus som tar emot de flesta coronapatienterna - har 9 procent smittats av viruset. Motsvarande siffra för Íslensk erfðagreining - som testar bland allmänheten - är 1 procent.

De siffrorna betraktade Þórólfur Guðnason som bevis för att förbudet mot sammankomster och andra restriktioner fungerar som redskap mot smittspridning. Han meddelade att han därför vill förlänga förbudet. Restriktionerna löper ut den 13 april. Han vill dock att de ska gälla månaden ut.

Han har nu vänt sig till hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir med en begäran om en förlängning. Det är hon som tar det formella beslutet om förbudet ska gälla längre. Þórólfur Guðnasons plan är att därefter ompröva behovet av förbudet i slutet på april.

Trycket på sjukvården är högt. Men det är enligt Þórólfur Guðnason inte så högt att den är på väg att kollapsa. Det är ett avgörande skäl till att han vill förlänga förbudet. Så länge som smittspridningen är begränsad hinner också vården ta hand om de personer som insjuknar.

Under presskonferensen uppmanade han islänningarna att fortsätta respektera sammankomstförbudet, säkerhetsavstånd och andra åtgärder som syftar till att minska spridningen. Han upprepade också uppmaningen om att inte resa eller besöka sommarstugor under påskhelgen:
"Viruset kommer inte att respektera helgdagar. Det kommer inte att respektera påsken."
Den smittspårningsapp som har utvecklats kunde inte lanseras som planerat under gårdagen. Den har ännu inte godkänts av Google och Apple. Embætti landlæknis skriver i ett pressmeddelande att appen ska bidra till att bromsa ökningen av coronafall för att sjukvården ska hinna med och för att ett vaccin mot covid-19 ska kunna utvecklas.

I Västfjordarna var det i går sex personer som har testats positivt för coronaviruset. Det finns dock misstankar om att smittan kan vara mer utbredd än så. I dag införs därför strängare restriktioner i Ísafjörður, Bolungarvík och Hnífsdalur. Det uppger polisen på Facebook.

I dessa tre orter håller för- och grundskolor stängt. Den övre gränsen för antalet personer som får samlas på en plats sänks till fem personer. Antalet besökare i butiker får inte överstiga 30 personer åt gången. Och människor uppmanas att hålla sig hemma och att inte resa i onödan.

Siffran över antalet smittade i Västfjordarna kommer att stiga när den officiella statistiken uppdateras i dag. Under gårdagskvällen var det enligt RÚV fem i besättningen på trålaren Sirrý från Bolungarvík som testades positivt. Övriga tio i besättningen sitter i karantän.

Icelandair flyger den 7 april mellan Keflavík och Stockholm. Det meddelar utrikesdepartementet på Facebook. Avgången från Stockholm är i första hand avsedd för strandsatta islänningar som vill ta sig hem från något annat nordiskt land och som inte har kunnat flyga hem via London. Det är det första flyget mellan Island och övriga Norden sedan den 23 mars.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Det här är mycket underligt. I några nätter var jag ensam på hotellet och det var konstigt. Allt detta är mycket konstigt."

Katherine Florio, amerikansk turist som bor på Hótel Rangá, i RÚV om hur det är att besöka Island under coronautbrottet när ytterst få andra turister är i landet.

onsdag 1 april 2020

Stödet för Islands regering växer i coronakrisen

Coronakrisen får väljarna att sluta sig bakom regeringen. Stödet för den trepartikoalition som styr Island ökar till den högsta nivån på två år. Det är nu 59,4 procent som står bakom regeringen - en ökning med 11,2 procentenheter på en månad. Stödet för de tre partierna som ingår i regeringen ökar också. Det visar en ny mätning från Gallup.

I MMR:s första väljarbarometer efter coronautbrottet fanns två anmärkningsvärda förändringar. Stödet för regeringen ökade kraftigt. Och Självständighetspartiet gick starkt framåt i opinionen. Samma tendenser finns även i Gallups första mätning efter coronakrisen.

Stödet för regeringen har växt i takt med att krisen förvärrats. I Gallups februarimätning var det 48,2 procent som sympatiserade med regeringen - en av de lägsta nivåerna under hela mandatperioden. Den siffran steg till 51,6 procent under de två första veckorna i mars. Och under andra halvan av mars växte den till 59,4 procent.

Inom loppet av en månad har stödet för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet alltså ökat med 11,2 procentenheter. Nivån är den högsta på två år.

Stödet för de tre regeringspartierna ökar också. Självständighetspartiet får 23,5 procent, en uppgång med 1,5 procentenheter. Så starkt har inte stödet varit sedan i somras.

Gröna vänstern ökar med 1,4 procentenheter till 13,3 procent medan Framstegspartiet växer med 1,1 procentenheter till 8,1 procent.

Socialdemokraterna behåller positionen som näst största parti. Stödet ökar med 0,3 procentenheter till 15,1 procent.

Ett annat mönster från MMR:s mätning som går igen är att Centerpartiet tycks vara coronakrisens stora förlorare. Partiet tappar hela 3 procentenheter och sjunker tillbaka till 11,2 procent.

Renässans får 11,1 procentenheter - en uppgång med 0,8 procentenheter - medan Piratpartiet minskar med 0,5 procentenheter till 10,2 procent.

Varken Folkets parti eller Islands socialistparti klarar femprocentsspärren till alltinget. Folkets parti ökar med 0,2 procentenheter till 4,2 procent. Islands socialistparti klarade precis spärren i förra mätningen. Nu förlorar partiet 1,8 procentenheter till 3,2 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Islänningar uppmanas att hålla sig hemma under påsken

Islänningar bör avstå från resor och inte åka till sommarstugan under påskhelgen. Den uppmaningen kom i går från både civilförsvarschefen Víðir Reynisson och sjukhusdirektören Páll Matthíasson. Samtidigt fortsätter antalet smittade av coronaviruset att öka i lägre takt. I dag lanseras en app som ska underlätta smittspårning.

Antalet bekräftade fall av coronaviruset covid-19 ökade i går till 1 135. Under det senaste dygnet var det 49 personer som testade positivt för smittan. Det var det lägsta antalet på fem dagar.

Men det är ett växande antal coronasmittade som behöver sjukhusvård. Det var i går 35 personer som låg på sjukhus - och elva av dem vårdades på intensivvårdsavdelning.

Det var 8 879 personer som satt i karantän och 935 personer som hölls i isolering.

Hittills har 17 904 personer testats för viruset. Och det antalet ska öka under de närmaste dagarna. Íslensk erfðagreining har de två senaste veckorna testat närmare 10 000 personer. De testerna har genomförts i Kópavogur. Vd:n Kári Stefánsson säger i Morgunblaðið att företaget inom kort ska börja med tester i andra delar av landet.

Målet med Íslensk erfðagreinings tester är att undersöka coronavirusets utbredning i samhället. Testerna ger också företaget en möjlighet att studera viruset. Kári Stefánsson säger i Fréttablaðið att Íslensk erfðagreining har upptäckt 130 mutationer av covid-19 som inte har påträffats i något annat land.

Alma Möller, generaldirektör för Embætti landlæknis, sade under gårdagens presskonferens att en smittspårningsapp förhoppningsvis ska lanseras i dag. Förhoppningen är att ett stort antal islänningar ska ladda ned appen och ge samtycke till datainsamling. Den ska underlätta smittspårning av coronaviruset.

Uppgifterna som samlas in genom appen används när en person testar positivt för viruset. Myndigheterna får då tillgång till information om alla mobiltelefoner som befunnit sig i närheten av den smittades telefon. Därmed kan personer som kan ha utsatts för smittan snabbt ringas in.

Något förbud mot resor i påsk är ännu inte aktuellt - men det har diskuterats. Däremot avrådde både Víðir Reynisson, chef för civilförsvaret, och Páll Matthíasson, direktör för sjukhuset Landspítali i Reykjavík, alla islänningar från att åka till sommarstugan eller att göra andra resor i påsk. I stället uppmanade de alla att hålla sig hemma och att inte resa i onödan.

Víðir Reynisson sade att coronaviruset ännu inte har kulminerat på Island. Medborgarna bör därför göra vad de kan för att bidra till att sjukvården ska kunna hantera de coronasmittade som behöver vård:
"Ju fler som är på resande fot, desto större är sannolikheten för olyckor och därmed skapas ett tryck på sjukvården som redan är pressad."
Páll Matthíasson talade om att han hade hört islänningar diskutera möjligheterna att uppleva den egna naturen när det inte finns några turister på Island. Men det var inget han rekommenderade:
"Det är en dålig idé. Gör inte det."
Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Jag tror att islänningarna säkerligen kan besegra svårigheterna. Heja Island! Det här ordnar sig!"

En av de kinesiska studenter som studerar isländska vid universitetet i Peking i en video där de lyckönskar Island i kampen mot coronaviruset covid-19.

tisdag 31 mars 2020

Trots miljardvinster - Blå lagunen vill ha statligt lönebidrag

Ägarna av Bláa lónið - det bolag som driver Blå lagunen - har de senaste åren betalat ut miljardbelopp i aktieutdelning. Ändå var bolaget ett av de första som aviserade att det tänker utnyttja korttidspermittering. Då går staten in och betalar 75 procent av lönerna för 400 av bolagets anställda. Men i år kommer ägarna att pausa aktieutdelningen.

Blå lagunen är en av Islands populäraste turistattraktioner. I takt med att turismen till landet ökade steg också intresset för Blå lagunen. Ägarbolaget Bláa lónið svarade med att gång på gång höja inträdesavgifterna. De höga priserna avskräckte islänningarna men inte turisterna. De senaste åren har 98 procent av besökarna varit utlänningar.

Verksamheten har de senaste åren haft enorma vinstmarginaler. Sedan 2012 har Bláa lónið enligt Stundin betalat ut 12,3 miljarder isländska kronor i aktieutdelning.

Nyligen meddelade Bláa lónið att alla anläggningar - Blå lagunen såväl som hotell, butiker och restauranger - stängs till och med den 30 april. Efter coronautbrottet har turismen till Island i princip upphört. Därmed försvann också alla gäster.

Bláa lónið varslade i förra veckan 164 anställda om uppsägning. Av bolagets ytterligare 600 anställda kommer 400 personer att korttidspermitteras. Det betyder att de kommer att jobba 25 procent i stället för 100 procent. Staten står för 75 procent av lönekostnaderna. Regeringen införde systemet för att undvika massarbetslöshet i coronautbrottets spår.

Att just Bláa lónið vill ha statligt stöd har ifrågasatts. De senaste årens aktieutdelningar skulle enligt Stundin räcka till att betala samtliga anställdas löner i två år. Bolaget har dessutom ett eget kapital på 12,4 miljarder.

Grímur Sæmundsen, vd för Bláa lónið, säger till RÚV att utan möjligheten till korttidspermittering hade bolaget tvingats att säga upp betydligt fler anställda. Företaget kommer inte att ha några intäkter i april - och även om åtgärderna mot coronaviruset skulle mildras kommer även maj att bli en tuff månad:
"Vi försöker värna de här 600 jobben. Om vi inte hade utnyttjat den här lösningen - som jag tycker var ett mycket bra initiativ från regeringen - att försöka trygga anställningsförhållandet mellan företag och personal så långt som det går och minska uppsägningarna så hade uppsägningarna blivit fler i vårt fall och slaget på den sidan mycket hårdare."
I år kommer inte Bláa lónið att betala ut någon aktieutdelning. Grímur Sæmundsen säger till RÚV att bolagets omsättning kan komma att halveras i år:
"Det vore totalt oansvarigt. Och gå direkt emot det som jag sade tidigare om att visa driftsmässigt och samhälleligt ansvar genom att värna dessa jobb som vi tänker värna vid företaget."
Här kan du läsa mer om Bláa lóniðs vinster och aktieutdelningar.

Läkare: Island har lyckats platta till coronakurvan

Island har lyckats att platta till kurvan över antalet smittade av coronaviruset covid-19. Det anser smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason. Varje dag registreras ett stort antal nya fall - men de senaste dagarna har antalet personer som testat positivt varit ganska stabilt. Nu är det 1 086 personer som har smittats av viruset.

Den 24 mars registrerades 106 nya fall av coronasmitta. Det är det hittills högsta antalet inom loppet av ett dygn. Snittet för de tre senaste dagarna har varit drygt 60 nya fall av smittan. Det här var också något som smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason uppmärksammade under gårdagens presskonferens:
"Det är helt klart att det har lyckats att böja epidemin ur spåret, att böja epidemin nedåt."
Om den aktuella prognosen slår in kommer coronautbrottet att kulminera omkring påsk. Þórólfur Guðnason sade vidare att Íslensk erfðagreinings omfattande testning pekade på att smittan inte var särskilt utbredd bland befolkningen. Han poängterade också att över hälften av de personer som nu testar positivt redan sitter i karantän. Han såg det som ett tecken på framgångsrik smittspårning.

Nu är det alltså 1 086 islänningar som har smittats av coronaviruset. Av dessa är det tio som just nu vårdas på intensivvårdsavdelning på Landspítali i Reykjavík - och sju av dem vårdas med hjälp av respirator.

Ytterligare 9 236 personer sitter i karantän medan 927 smittade hålls i isolering.

Inom de närmaste dagarna väntas ett beslut om hur det blir med de restriktioner som nu gäller till och med den 13 april. Myndigheterna har redan aviserat att de sannolikt kommer att förlängas. Þórólfur Guðnason sade att det svåra kommer att bli att stegvis lätta på restriktionerna. Det måste ske långsamt för att antalet smittade inte plötsligt ska explodera.

Samtidigt fortsätter varslen i coronautbrottets spår. Det statliga flygplatsbolaget Isavia varslade i går 101 personer om uppsägning. Ytterligare 37 personer erbjöds att jobba kvar men i mindre omfattning än i dag.

Varslet innebär att Isavia gör sig av med en femtedel av personalen. Dessutom kommer bolaget att anställa betydligt färre säsongsanställda i sommar.

Uppsägningarna är en direkt följd av den minskade turismen till Island. De flesta jobben försvinner från flygplatsen i Keflavík. Det rör sig framför allt om tjänster kopplade till passagerare och bagagehantering.

Sveinbjörn Indriðason, vd för Isavia, säger i ett pressmeddelande att situationen är så svår att det är oundvikligt att säga upp anställda. Men Isavia har också ett särskilt ansvar eftersom det rör sig om ett statligt bolag med starkt eget kapital:
"Vi behöver dock vara medvetna om det att osäkerheten under de närmaste månaderna är avsevärd och att vi kommer att ompröva situationen regelbundet. Vi behöver med alla medel säkra att bolagets tillgång till kapital räcker tills hjulen börjar snurra på nytt."
Alltinget klubbade i går ytterligare steg i regeringens åtgärdspaket för att lindra de ekonomiska effekterna av coronautbrottet. Besluten gäller bland annat civilförsvarsplikt för offentliganställda, marknadsföring av Island som resmål, brygglån till företag, senare betalning av offentliga avgifter och en skattefri engångsutbetalning på 20 000 isländska kronor till invalider.

Förslagen antogs i en votering som på grund av de restriktioner som nu finns blev ganska utdragen. I stället för att alla ledamöter fanns i salen samtidigt gick de in en och en med två meters avstånd för att rösta.

Det var totalt sexton voteringar som genomfördes. Det var därför sexton gånger som ledamöterna fick rada upp sig med två meters mellanrum för att kunna gå in och rösta. Avståndsregeln krävde dessutom att de spred ut sig i huset och fick gå omkring en hel del. Politiske vilden Andrés Ingi Jónsson skämtar på Twitter om att det är fint att kunna kombinera jobbet med träning.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Problemet kommer säkerligen att bli mer omfattande innan vi får fira segern. Visa fortsatt den tåga som behövs när så krävs. Och nu måste alla respektera sammankomstförbud, antalsgränser och lämpligt avstånd till okända."

President Guðni Th. Jóhannesson uppmanar på Facebook alla att respektera de regler som införts för att minska riskerna för fortsatt spridning av coronaviruset - läs mer här.

måndag 30 mars 2020

Sågar förslag att isolera nordöstra Island från coronaviruset

Stäng nordöstra Island för alla besökare för att hålla coronaviruset borta. Det föreslår läkarna Sigurður Halldórsson och Atli Árnason. Metoden skulle kunna förhindra smittspridning till en åldrad befolkning där många tillhör olika riskgrupper för smittan. Men myndigheterna sågar idén som orealistisk och omöjlig att genomföra.

Sigurður Halldórsson och Atli Árnason är husläkare på nordöstra Island. De är verksamma i bland annat Kópasker, Raufarhöfn och Þórshöfn - ett område med omkring 800 invånare där inga personer ännu har testats positivt för coronaviruset covid-19. För att förhindra att smittan kommer till regionen vill de isolera området.

De två läkarna presenterar förslaget i ett brev till myndigheterna. Idén går enligt Morgunblaðið ut på att stänga området från Jökulsá á Fjöllum vid Öxarfjörður i väster till Brekknaheiði i öster för utomstående. Personer som reser in i området utan att vara bosatt i regionen måste enligt förslaget sitta i karantän i två veckor.

Alla transporter ska enligt läkarna undersökas noggrant. Och utomstående ska inte vistas tillsammans med boende.

Skälet till att de vill isolera området är att medelåldern bland befolkningen är hög. Dessutom är det många som har olika sjukdomar. Många av invånarna tillhör alltså riskgrupper.

Polisen i regionen Norðurland eystra diskuterade förslaget med smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason och civilförsvarschefen Víðir Reynisson. Svaret blev nej. Idén betraktades som orealistisk och omöjlig att genomföra. Även om det i nuläget med hjälp av drastiska metoder skulle gå att förhindra smittspridning skulle coronaviruset med all sannolikhet så småningom nå regionen.

Atli Árnason utvecklade förslaget i Morgunblaðið. Han jämförde med 1918 års pandemi då spanska sjukan kunde hållas borta från norra Island genom hårda restriktioner. Han ansåg att det var värt att pröva metoden i åtminstone några veckor:
"Det får aldrig glömmas att det här virusets beteende i samhället på längre sikt är okänd. Det är ingen som har sanningen i frågan."
Þórólfur Guðnason fick frågor om förslaget under en presskonferens i förra veckan. Han sade att det eventuellt skulle kunna gå att tillfälligt bromsa smittspridningen. Men när spanska sjukan drabbade Island 1918 hjälpte inte isoleringen av norra Island. Smittan kom till regionen när restriktionerna försvann:
"Människor måste ha något argument för att vilja göra det här för det kan kosta kommunen och regionen väldigt mycket att göra det här. Och de här förslagen som lades fram var mycket orealistiska. För det första att tillåta människor att lämna området och tillåta människor att komma tillbaka in i området och försättas i karantän i en bestämd tid. Vi vet att en stor del har få symtom eller är symtomfria och i min mening är det här en totalt orealistisk åtgärd."
Sedan förslaget presenterades och ratades har smittan kommit närmare området. Regionen sträcker sig över två kommuner - Norðurþing och Langanesbyggð. Kristján Þór Magnússon, kommunchef i Norðurþing, skriver i ett blogginlägg att en person bosatt i Húsavík nu har smittats av coronaviruset. Húsavík är den enda större tätorten på nordöstra Island.

Kristján Þór Magnússon skriver att personen troligen smittats under en vistelse på ett av hotellen vid Mývatn. Personen övernattade på Icelandairs hotell i Reykjahlíð. Där bodde också 24 personer som var ute på en skidtur - och där 20 visade sig ha smittats av covid-19. På samma hotell har dessutom fem anställda drabbats av viruset.

Tidigare dog en australisk turist på sjukhuset i Húsavík efter att ha smittats av coronaviruset. Även han hade bott på ett hotell vid Mývatn. Han hade dock övernattat på Fosshótel i Reykjahlíð.

Invånarna i Langanesbyggð verkar nu beredda på att viruset kan komma till trakten. Sólrún Arney Siggeirsdóttir, medicinskt ansvarig på vård- och äldreboendet Naust i Þórshöfn, vände sig nyligen till befolkningen och vädjade om ekonomiskt stöd. Hon skrev i ett öppet brev att hemmet hade behov av utrustning för att vid behov kunna ge bättre vård till smittade.

Gensvaret var översvallande. Inom loppet av ett dygn hade det samlats in pengar som räckte till att köpa utrustningen, rapporterar RÚV.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Islänningar som bryter coronakarantän riskerar fängelse

Islänningar som bryter mot karantän eller isolering riskerar böter på upp till 500 000 isländska kronor. Personer som deltar i förbjudna sammankomster kan även de bötfällas. Och för särskilt allvarliga regelbrott i coronautbrottets spår kan personer dömas till upp till sex års fängelse. Antalet bekräftade fall av covid-19 på Island är nu 1 020.

Coronaviruset covid-19 fortsätter att breda ut sig på Island. Nu har 1 020 personer testats positivt för smittan. Ytterligare 9 531 personer sitter i hemkarantän. Bland de personer som sitter i karantän eller isolering finns bland annat drygt 300 anställda vid sjukhuset Landspítali i Reykjavík.

Nio personer vårdas på intensivvårdsavdelning på Landspítali efter att ha smittats av coronaviruset. 883 smittade hålls i isolering medan 135 har tillfrisknat efter att ha drabbats av covid-19.

Två tredjedelar har smittats på Island. Och det är något fler kvinnor än män som har drabbats.

Två personer har dött efter att ha smittats. Det första fallet var en australisk man i 30-årsåldern som besökte Island som turist. Det andra offret var en 71-årig kvinna bosatt i Hveragerði.

Trots en fortsatt spridning av coronaviruset anser myndigheterna att motåtgärderna fungerar. Det är alltjämt en majoritet av dem som testar positivt som redan är i karantän. Det ser myndigheterna som ett tecken på att insatserna för att ringa in potentiella smittspridare har varit framgångsrikt.

Men både i lördags och söndags uttryckte civilförsvarschefen Víðir Reynisson också stor besvikelse. I veckan skärptes reglerna för sammankomster. Gränsen för antalet deltagare sänktes då från 100 till 20 personer. I helgen fick polisen över 100 rapporter om misstänkta brott mot reglerna. Han sade då att det kommer att bli aktuellt att bötfälla personer som bryter mot förbudet.

Víðir Reynisson sade under presskonferensen att smittorisken gjorde att islänningarna var tvungna att ändra sitt beteende. Annars fanns en överhängande fara för ett ännu större och helt okontrollerat utbrott. Samtidigt ansåg han inte i dagsläget att det fanns något skäl att skärpa reglerna ytterligare eller att införa utegångsförbud.

Auður Inga Þorsteinsdóttir, vd för Ungmennafélag Íslands som organiserar idrottsföreningar över hela landet, uppmanade i ett pressmeddelande alla att respektera förbudet. Uppmaningen kom efter uppgifter om att idrottare skulle ha nonchalerat de nya reglerna.

Regelbrott kan komma att bli mycket kännbara. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir har nu presenterat utförliga regler för bland annat karantän och isolering. Riksåklagaren har i sin tur publicerat de straffsatser som gäller för brott mot regelverket kring covid-19.

Den som sitter i karantän får bara lämna hemmet i nödfall - till exempel för att uppsöka vård. Men den som är i karantän får inte använda allmänna kommunikationer, inte besöka möten eller butiker, inte gå till jobb eller skola, inte uppehålla sig i trappuppgångar eller tvättstugor i flerfamiljshus och inte ta emot gäster.

Den som är smittad och hålls i isolering möter ännu strängare regler. Här ställs det krav på att coronasmittade är helt och hållet själva. Om det inte är möjligt vid isolering i hemmet ska alla fysiska kontakter begränsas till det minsta möjliga.

Brott mot karantän kan ge böter på 50 000 till 250 000 isländska kronor. Brott mot isolering kan ge böter på 150 000 till 500 000 isländska kronor.

Deltagande i en otillåten sammankomst ger böter på 50 000. Och den som arrangerar en olaglig sammankomst får böter på 250 000 till 500 000.

Fängelse finns också i straffskalan. Den som bryter mot isolering och utsätter andra för smittorisk riskerar åtal. Brottet ska betraktas som allvarligt om det är personer i riskgrupper som utsätts för fara. En sådan smittspridare kan dömas till fängelse i upp till sex år.

Smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason sade under fredagens presskonferens att islänningarna sannolikt får räkna med att förbudet mot sammankomster förlängs efter att de löper ut den 13 april. Han beskrev kampen mot viruset som ett långdistanslopp där Island kommit knappt halvvägs. Förhoppningen är att coronautbrottet ska avta under maj.

Samtliga invånare i Húnaþing vestra försattes i karantän efter farhågor om omfattande smitta i kommunen. Samtidigt infördes stränga regler om hur personer fick lämna sina hus. I fredags meddelade myndigheterna att karantänen hävs. I ett pressmeddelande påpekas betydelsen av att invånarna följer regelverket som bland annat förbjuder större sammankomster.

Regeringen har sedan tidigare presenterat en rad åtgärder för att minska de ekonomiska effekterna av coronautbrottet. Regeringen beslutade i fredags att frysa bland annat de egna lönerna. Den höjning som skulle ha genomförts den 1 juli i år skjuts fram till den 1 januari 2021. Beslutet gäller bland annat alltingsledamöter, ministrar, åklagare, domare, polischefer, riksmedlare och centralbankschefer. Förslaget kom från finansminister Bjarni Benediktsson.

För att flygtrafiken till och från Island inte ska upphöra helt går regeringen in och täcker Icelandairs förluster. I överenskommelsen förbinder sig enligt RÚV bolaget att under de tre kommande veckorna flyga två gånger i veckan från Keflavík till Boston och London eller Stockholm. Förbindelser till Nordamerika och Europa anses vara nödvändiga för att Island inte ska bli isolerat.

Icelandair ställde i går in samtliga flyg från Keflavík - totalt 31 avgångar - utom ett till London. De avgångar som inte ställs in är inte lönsamma eftersom passagerarna är för få. Regeringen kan enligt avtalet täcka förluster på upp till 100 miljoner isländska kronor.

Víðir Reynisson är sedan en tid tillbaka den enda gästen på Hotel Reykjavík Natura. Nu har Sjúkratryggingar Íslands kommit överens med Icelandair Hotels - som driver hotellet - om att andra nyckelpersoner inom vården och civilförsvaret ska få bo på hotellet. Att hålla dem åtskilda från anhöriga är ett sätt att minska risken att även de smittas av coronaviruset.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Det här var bara ett litet snack vi hade på kontoret om hur vi kunde skingra folkets tankar. Vädret förenar oss. Vi har alltid lyckats tala om vädret."

Haukur Hauksson, kommunikationsansvarig på Veðurstofa Íslands, i Morgunblaðið om hur myndigheten efterlyste bilder tagna inifrån och ut genom fönstret för att få islänningar att tänka på något annat än coronaviruset en stund.