torsdag 30 januari 2020

Cintamani i konkurs - Íslandsbanki söker ny ägare

Cintamani begärs i konkurs. Det isländska klädföretaget har inte lyckats dra in nytt kapital för att rädda verksamheten. Nedläggningen av flera butiker har heller inte räckt till för att stoppa förlusterna. Nu säljer Íslandsbanki varumärket och varulagret. Tillgångarna hamnade hos banken när Cintamani inte längre kunde betala sina skulder.

Det isländska klädföretaget Cintamani grundades 1989. Det har använt sig av samma affärsmodell som andra isländska friluftsmärken. Plaggen har designats på Island men tillverkats i utlandet för att få ned kostnaderna.

Sista året som Cintamani gjorde en vinst var 2016. Då tjänade bolaget 12,8 miljoner isländska kronor. Men 2017 förlorade Cintamani 223 miljoner. Någon årsredovisning för 2018 har ännu inte lämnats in. Även det blev dock ett förlustår för bolaget.

Majoritetsägare är Kristinn Már Gunnarsson som kontrollerar 70 procent av aktierna i Cintamani. Fonden Frumtak äger resten av aktierna.

Under 2017 hade Cintamani i snitt 37 heltidsanställda. Det antalet har minskat sedan dess. Nyligen stängdes butiken på Bankastræti i Reykjavík. Tidigare i år meddelade Cintamani att butikerna i Smáralind i Kópavogur och i Akureyri skulle stängas. Kvar fanns då butiker i Kringlan och på Laugavegur i Reykjavík samt i Garðabær.

Alla Cintamanis butiker stängdes i tisdags.

Den senaste tiden har Cintamani försökt få in nytt kapital i bolaget. De försöken har inte lyckats. Utan nytt kapital kan inte bolaget överleva. Därför har alltså styrelsen begärt Cintamani i konkurs.

Íslandsbanki säljer nu varulagret, varumärket och webbsidan. Tillgångarna hamnade hos banken när bolaget inte längre kunde betala sina skulder. Intresserade kan lägga bud på Cintamani till och med den 3 februari. Íslandsbanki tar ställning till inkomna bud efter den 5 februari.