onsdag 15 januari 2020

Dagens citat

"Vi ser fram emot att vägen kommer att förändras. Nu är en tunnel på gång mellan Arnarfjörður och Dýrafjörður. Förmodligen kommer trafiken att förändras här också och tiden som vi har öppet kommer att förlängas. Det är lite det som vi hoppas ska ske."

Sævar Pálsson, en av ägarna av Hótel Flókalundur i Västfjordarna, i RÚV om att det sommaröppna hotellet nu byggs ut med förhoppningen om att kunna förlänga säsongen när nya vägar byggs i regionen.