lördag 4 januari 2020

Få islänningar tycker att livet var bättre förr

Det var inte bättre förr. Det är en åsikt som en majoritet av islänningarna delar. Men alla är inte överens om att livet har blivit bättre de senaste årtiondena. Och det decennium som flest sneglar tillbaka på är 1990-talet. Det är just personer som föddes under det årtiondet som tycker att det var bättre då. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Fram till andra världskrigets slut var Island fattigt och utvecklingen hade inte hunnit alls lika långt som i övriga Europa. Fortfarande bodde en stor del av befolkningen i primitiva hus. Matsedeln bestod till stor del av fårkött och fisk. Frukt och grönsaker var för många alltjämt något exotiskt.

Efter krigsslutet började en snabb uppbyggnad och urbanisering. Utländskt kapital strömmade in i landet genom Nato-basen i Keflavík. Island närmade sig med stora steg grannländerna när det gällde levnadsstandard. Mot slutet av 1900-talet var Island ikapp grannarna på de flesta områden.

Det är få islänningar som längtar tillbaka till tiden före andra världskriget. Hela 71 procent anser att livet i dag är bättre än vad det var på 1600- och 1700-talen. Bara 2 procent svarar att det var bättre. Och 70 procent tycker att dagens livsvillkor överträffar perioden från 1800 fram till 1919.

Det är först under efterkrigstiden som det är mer än ett fåtal som blickar tillbaka i tron att det var bättre förr. Nu uppger 11 procent att livet på 1950-talet var lika bra eller bättre än i dag. Den uppfattningen stärks för varje årtionde.

Uppenbart är att många inte anser att framstegen under 2010-talet varit avgörande. Det är 38 procent som anser att det här decenniet var bättre än 2000-talet. Men det är också 35 procent som svarar att livsvillkoren var likvärdiga och 14 procent som tycker att de till och med var bättre mellan 2000 och 2009.

Årtiondet som sticker ut är 1990-talet. I dag är det 18 procent - den högsta andelen i undersökningen - som säger att livet var bättre då.

Det är just islänningar som föddes under 1990-talet som håller det årtiondet högst. I gruppen 18 till 29 år uppger 24 procent att livet då var bättre än vad det var i dag. Däremot är det i första hand pensionärer som föredrar tiden mellan 1940 och 1979.