söndag 5 januari 2020

Fiskrens får inte användas till fiskleverolja och fiskmjöl

Fiskrens som inte får användas till människoföda får inte heller värmas upp och tvättas för att bli fiskmjöl och fiskleverolja. Det beslutar närings- och innovationsdepartementet. Tidigare hade Matvælastofnun förbjudit en företagare att använda fiskrens. Ägarens överklagande underkändes alltså av departementet.

Sommaren 2013 vände sig en företagare till Matvælastofnun. Begäran gällde tillstånd för att använda fiskrens till att framställa fiskmjöl och fiskleverolja. Ett drygt år senare fick företagaren avslag från myndigheten.

Matvælastofnun skrev i beslutet att det finns tydliga regler för vad som får användas till människoföda. När fisk rensas ombord ska inälvorna separeras. Det som ska gå till mänsklig konsumtion ska också tvättas. Inälvorna måste dessutom hållas avskilda från det som blir människoföda.

Företagaren ville bearbeta fiskrens från bland annat magen på land. Det skulle hettas upp till 90 grader i en timme. Därefter skulle det bearbetas så att det var säkert att konsumera.

Matvælastofnun underkände metoden eftersom lagen inte säger att det som först betraktas som otjänligt som människoföda i ett senare skede kan bearbetas på ett sätt som gör det möjligt att marknadsföra det för mänsklig konsumtion.

I det första överklagandet påpekade företagaren att det fanns andra exempel på att inälvor inte betraktades som skadliga. Det gällde till exempel helfryst makrill och konserverad skarpsill. Och hel kolmule används för att framställa fiskleverolja.

Myndigheten sade nej ytterligare en gång. Fiskleverolja och fiskmjöl från fiskrens kunde inte betraktas som säkert för konsumtion. Det beslutet har nu slutligen bekräftats av närings- och innovationsdepartementet. Förbudet mot att använda fiskrens på det här sättet kvarstår alltså.