tisdag 21 januari 2020

Fler isländska vägar kan få system för lavinvarningar

Risken för laviner följs hela tiden vid fyra isländska vägar. Där kan också trafikanter få uppdateringar om riskerna med sms. Men lavinfaran finns inte bara där. Laviner faller ständigt över vägar som inte övervakas. Redan nästa vinter räknar Vegagerðin med att börja följa lavinfaran på ringvägen vid Ljósavatnsskarð.

När två laviner inom loppet av sju minuter föll över Flateyri i förra veckan hade den enda vägen till orten varit stängd för trafik en längre tid. Risken för laviner bedömdes vara så överhängande att all trafik förbjöds på vägen. Även efter katastrofen hölls vägen stängd på grund av lavinfaran. Hjälp skickades i stället med båt och helikopter.

Den här vintern har vägen till Flateyri stängts vid fyra tillfällen. Nytt för den här vintern är att den tillhör de vägar där trafikanter kan få löpande information om lavinfaran. Sådan information skickas ut via sms till personer som anmäler sig till den tjänst som drivs av Vegagerðin.

Meddelanden skickas ut när det finns en risk för att vägen kommer att stängas eller när den har stängts. Information går också ut när det finns en mindre lavinfara. Syftet är då att få trafikanter att köra varsamt eller att avstå om det inte är nödvändigt att vara ute på vägarna.

Systemet infördes 2014 för vägen vid Súðavík. Den har i vinter stängts för trafik vid sex tillfällen.

Sedan dess har ytterligare två vägar slussats in i systemet - nämligen sträckan förbi Ólafsfjarðarmúli mellan Dalvík och Ólafsfjörður och vid Siglufjörður. Ólafsfjarðarmúli har spärrats av för trafik vid åtta tillfällen i vinter. Vägen vid Siglufjörður har stängts två gånger.

Lavinfaran är dock stor på en lång andra vägar. Tidigare i vintras blev ringvägen oframkomlig vid Ljósavatnsskarð efter en lavin. Geir Sigurðsson, projektledare vid Vegagerðin, säger till RÚV att myndigheten troligen kommer att inkludera den sträckan i varningssystemet nästa vinter:
"Så finns det naturligtvis mängder av platser över hela landet där det finns en lavinfara men där inga åtgärder har vidtagits. Det står ganska klart."
Gemensamt för de fyra vägar som nu ingår i systemet är att de är ganska trafikerade. Det rör sig också om sträckor nära tätorter. I glesbygden finns mängder av utsatta sträckor där det inte finns någon särskild tillsyn.

Här kan du läsa mer om lavinen vid Ljósavatnsskarð.