torsdag 30 januari 2020

Fler jordskalv nära Grindavík - men landhöjningen avtarLandhöjningen vid berget Þorbjörn norr om Grindavík fortsätter. Men marken reser sig inte i samma snabba takt som tidigare. Även jordskalven fortsätter i området. Den sannolika förklaringen till både landhöjningen och jordskalven är magmainskott på tre till fem kilometers djup. Myndigheterna har fortfarande förhöjd beredskap för ett eventuellt vulkanutbrott i området.

I söndags höjdes beredskapen för ett vulkanutbrott i närheten av Grindavík. Beslutet togs efter en dramatisk landhöjning. På bara fem dagar reste sig marken vid berget Þorbjörn norr om Grindavík med två centimeter. Dessutom pågick en jordskalvssvärm i området.

Den troligaste förklaringen till landhöjningen var ett magmainskott i det vulkaniska system som hade sitt senaste utbrott mellan 1210 och 1240. Då skedde utbrottet vid Svartsengi, det kraftverk som förser Blå lagunen med vatten.

Ett vulkanutbrott i området skulle kunna föra med sig ansenliga faror och problem. Omkring 5 000 personer finns inom en radie av en mil från Þorbjörn - varav två tredjedelar är boende i Grindavík med omnejd och resten är personal samt gäster på Blå lagunen och kraftverket Svartsengi. Flygplatsen i Keflavík är bara en dryg mil bort fågelvägen.

Vegagerðin har enligt ett pressmeddelande utökat snöröjning och halkbekämpning på vägarna ut ur Grindavík om en evakuering skulle bli nödvändig. Vägen från Grindavík som ansluter till Reykjanesbraut - som leder till Keflavík och Reykjavík - har redan service sju dagar i veckan. Nu får även de vägar som leder till Þorlákshöfn och Hafnir service sju dagar i veckan. Under vintern har de annars service fem respektive tre dagar.

Veðurstofa Íslands skriver i den senaste lägesuppdateringen att landhöjningen vid Þorbjörn fortsätter. Expansionen går dock inte lika fort som tidigare. Sedan den 21 januari har landhöjningen varit omkring tre centimeter.

Landhöjningen är en trolig konsekvens av magmainskott på tre till fem kilometers djup väster om Þorbjörn. Nya gps-mätare har installerats på Þorbjörns topp och i närområdet för att bättre kunna följa landhöjningen.

I dagsläget finns det inget som tyder på att magma skulle ha kommit nära ytan. Gasmätningar som gjorts i området visar inga sådana tecken. Det finns inte heller några rörelser i jordskorpan som pekar mot en sådan utveckling. Om den aktivitet som nu pågår skulle leda fram till ett utbrott är det därför troligt att det kommer att dröja en tid.

Jordskalvssvärmen i området fortsätter. Under gårdagen registrerades ett fyrtiotal skalv. Det största inträffade klockan 4.31 och hade en magnitud på 3,5. Ett skalv på 3,2 skedde klockan 4.59 och ett skalv som uppmättes till 2,7 klockan 15.51.

Páll Einarsson, professor emeritus i geofysik vid Háskóli Íslands, säger till Vísir att det är svårt att förutsäga hur ett utbrott skulle bete sig eftersom det senaste utbrottet ligger så långt tillbaka i tiden. Han räknar dock med att det kommer att finnas tydliga signaler på ett nära förestående utbrott några timmar innan det börjar:
"Vi vet inte var tröskeln ligger. Vi rör oss i riktning mot någon tröskel men vi vet inte hur långt bort den ligger."
Med en varning i god tid ska inte människoliv behöva vara i fara. Páll Einarsson säger till Vísir att den troligaste platsen för utbrottet är nordväst om Þorbjörn i en spricka som sträcker sig från sydväst till nordost. Det kommer troligen att röra sig om ett lavautbrott som inte blir särskilt långvarigt.

Men de materiella skadorna kan bli stora. Páll Einarsson nämner i Vísir Blå lagunen, Svartsengi, vägen mot Reykjavík och Keflavík samt fjärrvärmenätet som inom riskzonen. Þorbjörn kan bli den faktor som skyddar Grindavík från själva utbrottet:
"Þorbjörn hotar inte bebyggelsen i Grindavík. Tvärtom. Det fungerar som en vågbrytare för Grindavíkborna. Så om det blir ett utbrott norr eller väster om Þorbjörn så kommer det att dirigera lavan i en annan riktning än ned till bebyggelsen."
Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Þorbjörn och ovan kan du se en visualisering av de senaste sextio dagarnas jordskalv i området.