måndag 27 januari 2020

Förhöjd beredskap - extrem landhöjning kan vara magma

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett vulkanutbrott kan vara på väg på Reykjanes. Almannavarnir höjde i går beredskapen efter extremt snabb landhöjning vid berget Þorbjörn nära Grindavík och Blå lagunen. Dessutom ändrades färgkoden för flygtrafik från grön till gul. Landhöjningen tros bero på att magma strömmar in på några kilometers djup. Något vulkanutbrott har inte skett i området sedan 1200-talet.

Sedan den 21 januari har landhöjningen väster om fjället Þorbjörn varit hela två centimeter. Varje dag har landhöjningen varit tre till fyra millimeter. Den sannolika förklaringen är enligt Veðurstofa Íslands magma som strömmar in på några kilometers djup.

Almannavarnir införde i går förhöjd beredskap i området. Samtidigt ändrade Veðurstofa Íslands färgkoden för flygtrafik från grön till gul. Den gula färgen betyder att ett vulkaniskt system visar tecken på onormal aktivitet. Ändringen har inga direkta konsekvenser för flygtrafiken i dagsläget utan medför enbart förhöjd beredskap och utökad övervakning.

I eftermiddag hålls ett informationsmöte för invånare i Grindavík med omnejd. Ett skäl till att myndigheterna valt att höja beredskapen i ett tidigt skede är att landhöjningen sker så nära bebyggelse. Þorbjörn ligger mitt emellan Grindavík och Blå lagunen. Avståndet till flygplatsen i Keflavík är bara en dryg mil.

Inom en radie av en mil från Þorbjörn kan det finnas omkring 5 000 människor. Två tredjedelar av dessa bor i Grindavík med omnejd och övriga är gäster och anställda på Blå lagunen och kraftverket Svartsengi. Den förhöjda beredskapen - som nu är på den lägsta beredskapsnivån - har inte föranlett några åtgärder från Blå lagunen eller Svartsengi.

Något vulkanutbrott har inte ägt rum i området sedan 1240. Därför är forskarna osäkra på hur de vulkaniska system som finns på Reykjanes beter sig inför ett utbrott. Landhöjningen i regionen har dock aldrig tidigare varit så snabb sedan Veðurstofa Íslands började mäta den i början av 1990-talet.

Möjligen finns det ett samband mellan landhöjningen och de jordskalv som har inträffat främst nordost om Grindavík sedan den 21 januari. En lågintensiv jordskalvssvärm pågår fortfarande. De två största skalven uppmättes till 3,7 respektive 3,6 och skedde den 22 januari. Bägge kunde kännas inte bara på Reykjanes utan även i bland annat Reykjavík och Borgarnes.

Jordskalv är dock mycket vanliga i området på grund av kontinentalplattornas rörelser. Det behöver alltså inte vara så att jordskalven är kopplade till vulkanisk aktivitet.

De senaste utbrotten på Reykjanes var en serie som pågick mellan 1210 och 1240. Det var inga explosionsutbrott där aska kastas upp i luften. I stället trängde lava fram genom en till tio kilometer långa sprickor. Tre sådana utbrott skedde vid Svartsengi - den plats där det i dag finns ett kraftverk som förser Blå lagunen med vatten.

Veðurstofa Íslands skissar på två scenarier för den fortsatta utvecklingen. Om landhöjningen inte beror på magmainskott kan den orsaka eller vara kopplad till seismisk aktivitet. Jordskalv på Reykjanes kan nå magnituder på upp till 6.

Om det däremot är magmainskott som är orsaken kan magma fortsätta att strömma in. Magmainskotten kan sluta med ett vulkanutbrott - och det sannolika är alltså att det då rör sig om ett lavautbrott. Det vanligaste är att den typen av utbrott varar i några dagar eller veckor. Med vulkanisk aktivitet följer också en risk för jordskalv.

Men landhöjningen kan också upphöra. Veðurstofa Íslands kan i dagsläget inte bedöma vilket scenario som är troligast.

Det förefaller i nuläget inte sannolikt att det skulle finnas någon överhängande risk för något vulkanutbrott. Den eventuella magman finns än så länge på ganska stora djup. Troligare är att magmainskotten utgör början på en längre process som så småningom leder fram till ett utbrott. En sådan utveckling kan ligga många år framåt i tiden.

Ett lavautbrott på Reykjanes skulle dessutom troligtvis bli betydligt mindre än exempelvis Bárðarbungas senaste utbrott vid Holuhraun. Magmakammaren i det vulkaniska systemet på Reykjanes tros inte vara alls lika stor. I stället skulle utbrottet kunna likna de senaste eruptionerna i Krafla.

Här kan du läsa mer om jordskalv nära Grindavík.