torsdag 23 januari 2020

Högsta arbetslösheten på Island på nästan sex år

Arbetslösheten på Island steg i december till 4,3 procent. En så stor andel av islänningarna har inte varit utan jobb på nästan sex år. Och på Suðurnes - som fortsätter att vara den hårdast drabbade regionen - är arbetslösheten nu dubbelt så hög som snittet för hela landet. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

Under december ökade arbetslösheten på Island med 0,2 procentenheter till 4,3 procent. För att finna en högre siffra måste vi gå tillbaka till mars 2014. Då var arbetslösheten 4,5 procent. I december 2018 var den 2,7 procent.

Vinnumálastofnun förutspår en fortsatt ökning under januari. Om prognosen slår in kommer arbetslösheten att stiga till den högsta nivån sedan våren 2013. Då präglade fortfarande finanskraschens efterdyningar statistiken.

Suðurnes fortsätter att vara den i särklass hårdast drabbade regionen. Här är arbetslösheten dubbelt så hög som för hela landet. I december var 8,7 procent utan jobb, en ökning med 0,3 procentenheter.

Med ett undantag ökade även arbetslösheten i övriga regioner. I huvudstadsregionen var arbetslösheten 4,4 procent, en uppgång med 0,2 procentenheter. I Norðurland eystra var motsvarande siffra 3,9 procent (+0,2), i Suðurland 3 procent (+0,3), i Vesturland 2,7 procent (+0,2), i Västfjordarna 2,6 procent (-0,1), i Austurland 2,4 procent (+0,4) och i Norðurland vestra 1,8 procent (+0,4).

Ett trendbrott är att män nu är arbetslösa i större utsträckning än kvinnor. Arbetslösheten var i december 4,2 procent bland kvinnor och 4,4 procent bland män. Bland islänningar i åldern 18 till 24 år var arbetslösheten 3,8 procent.

Utländska medborgare är alltjämt arbetslösa i betydligt större utsträckning. I december var 9,9 procent av de utländska medborgarna utan jobb. Här ökar den också snabbare - med hela 0,6 procentenheter på bara en månad.

I december 2018 var arbetslösheten bland utländska medborgare 5,7 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.