torsdag 23 januari 2020

Islänningar mer positiva till invandring och mångkultur

Islänningarna har blivit aningen mer positiva till invandring och mångkultur under de två senaste åren. Det är fler som tycker att invandring är bra för ekonomin och färre som vill minska migrationen till Island. Centerpartiets väljare sticker ut genom att vara betydligt mer negativa. Det visar en undersökning utförd av Félagsvísindastofnun.

Under 2017 undersökte Félagsvísindastofnun vid Háskóli Íslands islänningarnas attityder till invandring och mångkultur. Undersökningen utfördes på uppdrag av socialdepartementet. I höstas upprepades samma undersökning. På de flesta punkterna har islänningarna blivit något mer positiva - men förändringarna är inte stora.

Attityderna till invandring har blivit mindre polariserade sedan 2017. Det är nu 37 procent som anser att invandringen bör fortsätta på dagens nivå, en ökning med 7 procentenheter. Samtidigt är det 31 procent som förespråkar ökad invandring - en nedgång med 5 procentenheter - och 32 procent som vill se minskad invandring - en tillbakagång med 2 procentenheter.

Hela 64 procent - en uppgång med 5 procentenheter - anser att invandring är bra för ekonomin. Lika många tycker att invandrare berikar kulturen på Island.

Vidare är det 85 procent som svarar att det är viktigt att invandrare har yrkeskunskaper och 57 procent som säger att det är betydelsefullt att de har god utbildning. Nu uppger 28 procent att det är viktigt att invandrare har barn - en minskning med 5 procentenheter. Och 19 procent säger att det är viktigt att de är kristna - en nedgång med 6 procentenheter.

Sedan 2017 är det också fler som svarar att de själva känner någon invandrare. Hela 83 procent har åtminstone en invandrare i bekantskapskretsen, en uppgång med 2 procentenheter.

Men det finns stora skillnader mellan olika väljargrupper. Bland Gröna vänsterns sympatisörer vill 62 procent se en ökad invandring till Island. Den åsikten har bara 5 procent av Centerpartiets anhängare.

Det är inte bara här som Centerpartiets väljare sticker ut. Partiets sympatisörer är genomgående minst positiva till invandring och mångkultur. Bara 34 procent anser till exempel att invandrare gynnar Islands ekonomi - vilket kan jämföras med att 94 procent av Piratpartiets anhängare instämmer i samma påstående.

Endast 28 procent av Centerpartiets sympatisörer upplever att invandring är bra för isländsk kultur. Motpolen här är Socialdemokraterna där 90 procent av anhängarna säger att invandring främjar den egna kulturen.

Dessutom är det hela 56 procent av Centerpartiets väljare som tycker att det är viktigt att invandrare är kristna. Samma åsikt har 33 procent av Självständighetspartiets sympatisörer, 23 procent av Framstegspartiets, 7 procent av Renässans, 6 procent av Socialdemokraternas och Gröna vänsterns och 4 procent av Piratpartiets anhängare.