tisdag 7 januari 2020

Mängder av isländsk plast hamnar på Jan Mayens stränder

Varje år sköljs mängder av plast och annat skräp upp på Jan Mayens stränder. En stor del kommer från Island - trots att avståndet mellan öarna är över 50 mil. Att så mycket plast från Island hamnar på Jan Mayen beror på havsströmmarna i Nordatlanten. Bara under 2018 har de personer som är stationerade på Jan Mayen samlat in 18 ton avfall, berättar Vísir.

Helga Kristín Torfadóttir är doktorand i geologi vid Háskóli Íslands. Tillsammans med två norska glaciologer studerar hon den vulkaniska aktiviteten på Jan Mayen. De undersöker om avsmältningen av glaciärer leder till fler vulkanutbrott när isen inte längre tynger ned jordskorpan.

Under arbetet bodde hon tillfälligt på Jan Mayen, en vulkanisk ö som ligger 54 mil nordost från Islands nordöstra hörn. Jan Mayen tillhör Norge. Ön har ingen bofast befolkning. De enda invånarna på Jan Mayen är de arton personer som stationerats på ön av den norska armén.

Under sin tid på Jan Mayen upptäckte Helga Kristín Torfadóttir att enorma mängder plast och annat skräp spolades upp på stränderna. Förra året samlades 26 ton skräp in. Bara under 2018 har 18 ton samlats in. Hon säger till Vísir att något som förvånade henne var hur mycket avfall som härstammade från Island:
"Det är otroligt mycket plastavfall och då i synnerhet isländskt skräp och isländska vodkaflaskor, backar som det står Umbúðamiðlun på och sådant. ... Jag förstod direkt att det mesta kom från Island och talade med soldaterna som är där. De samlar ofta in skräp och bekräftade att mycket av detta kommer från Island."
På stränderna fann Helga Kristín Torfadóttir allt från stövlar till fiskeutrustning. Hon tror att mycket av avfallet kommer från fiskenäringen.

Trots det stora avståndet mellan öarna finns en naturlig förklaring till att skräp från Island spolas upp på Jan Mayens stränder. Havsströmmarna i Nordatlanten rör sig nämligen motsols från Island till Jan Mayen, rapporterar Vísir.