måndag 27 januari 2020

Sålde köttpaj utan kött - får 112 miljoner i skadestånd

I köttpajerna från Gæðakokkar i Borgarnes fanns inte ens spår av kött. Ändå får nu företaget 112 miljoner isländska kronor i skadestånd. Matvælastofnun avslöjade skandalen i en kontroll av köttinnehållet i en lång rad livsmedel. Men uppgifterna om köttfusket höll inte i rätten. Myndigheten ska därför ersätta företaget för förlusterna.

Efter en rad europeiska avslöjanden om systematiskt köttfusk - inte minst odeklarerat hästkött - valde Matvælastofnun i februari 2013 att undersöka köttinnehållet i isländska livsmedel. Myndigheten köpte och analyserade livsmedel från flera olika producenter. Inköpen gjordes i vanliga matbutiker.

Matvælastofnun upptäckte en rad brister - men det var ett analysresultat som stack ut. I köttpajerna från Gæðakokkar i Borgarnes fanns inte ens ett spår av kött. Pajerna skulle innehålla 15 procent nötfärs. I receptet ingick dessutom köttbuljong. Men enligt analysen var de helt köttfria.

Nötfärsen skulle finnas i fyllningen. När den undersöktes av Matvælastofnun var den helt slät. Om den hade innehållit nötfärs borde det ha funnits klumpar i fyllningen.

Både konsumenter och återförsäljare reagerade starkt. Gæðakokkars produkter försvann från många butikshyllor. Försäljningen rasade och bolaget bestämde sig för att byta namn till Kræsingar i ett försök att tvätta ryktet.

Inledningsvis hävdade Gæðakokkar att köttpajen måste ha tillagats felaktigt och att det var därför som den inte innehöll kött. Senare började företaget ifrågasätta Matvælastofnuns analys.

Företrädare för Gæðakokkar åtalades för brott mot livsmedelslagen. Eftersom pajerna inte innehöll kött var innehållsförteckningen felaktig.

Héraðsdómur Vesturlands valde dock att fria företaget. Domstolen ansåg inte att myndighetens analys var helt och hållet tillförlitlig. Inte heller ansåg rätten att företaget hade haft uppsåt att vilseleda kunderna. Om pajerna var köttfria var det sannolikt resultatet av ett misstag.

Den friande domen blev starten på en skadeståndsprocess. Hæstiréttur Íslands fastslog 2017 att Matvælastofnun skulle ersätta Gæðakokkar ekonomiskt för skadorna. Skälet var att domstolen ansåg att det inte var Matvælastofnuns uppdrag att utöva tillsyn av Gæðakokkar. Det ansvaret låg i stället på Heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Myndigheten hade alltså överskridit sina befogenheter.

Dessutom ansåg Hæstiréttur Íslands inte att Matvælastofnun hade följt proportionalitetsprincipen. Myndigheten borde ha insett att publiceringen av uppgifterna skulle medföra stora ekonomiska konsekvenser för företaget. Gæðakokkar fick inte möjlighet att bemöta uppgifterna före publicering. Myndigheten skulle dessutom ha genomfört fler tester för att bekräfta resultaten.

Matvælastofnun erbjöd först 60 miljoner isländska kronor i skadestånd. Före jul höjde myndigheten budet till 69 miljoner. Ägaren Magnús Níelsson accepterade budet. Med ränta och ersättning för juridiska omkostnader blir det slutliga beloppet 112 miljoner.

Här kan du läsa mer om turerna kring Gæðakokkar och de köttfria köttpajerna.