onsdag 22 januari 2020

Väg till Djúpavík kan få tidigare byggstart

Bygget av en ny väg till Djúpavík i Árneshreppur kan komma igång 2024. Senast fem år senare ska den nya sträckningen över Veiðileysuháls vara klar. Då ska det också vara möjligt att hålla vägen öppen året runt. Men för det krävs snöröjning som inte är beslutad. För andra delar av kommunen krävs ytterligare förbättringar för att vägen ska vara framkomlig vintertid.

I vinter är det bara omkring femton personer som är bofasta i Árneshreppur i Västfjordarna. Avsaknaden av kommunikationer är ett av skälen till att bygden avfolkats de senaste åren. Under stora delar av vintern är kommunen avskuren från omvärlden eftersom den enda vägen är oframkomlig.

Från Bjarnarfjörður i söder är det nio mil till Norðurfjörður i Árneshreppur, den plats som fungerar som kommunens servicecentrum. Den smala grusvägen löper längs stränderna. Delar av sträckan är utsatt för både laviner och stenras.

Den största bebyggelsen i Árneshreppur finns i Trékyllisvík och Norðurfjörður. I Djúpavík - som ligger mittemellan Bjarnarfjörður och Norðurfjörður - driver en familj ett hotell.

Det främsta hindret för kommunikationerna är passagen över Veiðileysuháls. Vägen går på 250 meters höjd. Här faller stora mängder snö under vinterhalvåret och det oskyddade läget gör att det inte krävs mycket för att sträckan ska snöa igen.

Sträckningen över Veiðileysuháls uppfyller inte dagens säkerhetskrav. Det här avsnittet behöver därför byggas bort när vägen görs om.

Vegagerðin har nu presenterat en plan för en ny sträckning. Vägen ska fortfarande gå över Veiðileysuháls. Men den ska så långt det är möjligt byggas på lägre höjd. Den ska också undvika de platser som i dag är mest utsatta för nederbörd.

Den sträcka som ska byggas om är i dag 11,6 kilometer. Enligt förslaget blir den nya sträckningen 200 meter längre.

Vegagerðin har även tittat på en sträckning som helt undviker Veiðileysuháls. Det skulle vara möjligt att låta vägen gå längs stranden hela vägen. Då måste fjället Kambur rundas - vilket innebär att avståndet ökar med sex kilometer. En sådan sträckning är dock inte aktuell eftersom lavinfaran bitvis skulle vara stor.

Det nya vägavsnittet börjar vid Kráka i Veiðileysufjörður och slutar vid Kjósará i Kjósarvík. Förutom en ny sträckning över Veiðileysuháls finns också en ny plan för Djúpavík. I dag går vägen genom det lilla samhället.

Enligt den nya planen ska vägen runda samhället och gå söder om den befintliga bebyggelsen. Vegagerðin har som alternativ diskuterat att låta vägen gå vid stranden i stället för genom bebyggelsen. Men det skulle utgöra ett för stort ingrepp i den lokala miljön. Djúpavíks läge vid havet är viktigt och den upplevelsen skulle förstöras om vägen flyttades till stranden.

Politikerna i kommunfullmäktige i Árneshreppur har i många år krävt en ny väg. Löften om investeringar i infrastruktur och snöröjning har gång på gång skjutits på framtiden. Det gäller även passagen över Veiðileysuháls. Nu ser det ut som att regeringen har backat och tidigarelagt den första etappen till 2024.

När kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson presenterade den senaste framtidsplanen för vägnätet hade Veiðileysuháls senarelagts ännu en gång. Men enligt Vegagerðins planer ska bygget komma igång 2024. Då läggs 300 miljoner isländska kronor på projektet. Mellan 2025 och 2029 läggs ytterligare 450 miljoner på bygget.

Vegagerðin skriver att den nya sträckningen över Veiðileysuháls gör det möjligt att hålla vägen öppen året runt. Enda undantaget är när oväder rasar.

I dagsläget har dock myndigheten inga pengar för att ploga vägen. Enligt regelverket plogas vägen till Árneshreppur inte alls mellan 6 januari och 20 mars. Under resten av vintern öppnas den en gång i veckan om det inte är för mycket snö.

För att den nya vägen ska kunna användas året runt krävs alltså pengar till snöröjning. Då går det att komma till och från Djúpavík. Men för att nå de nordligare delarna av kommunen - som Trékyllisvík och Norðurfjörður - behövs förbättringar på en rad andra ställen som är utsatta för laviner och stenras. Och där finns det i nuläget inga som helst planer på några förbättringar.

En ny sträckning över Veiðileysuháls bygger alltså bort det största hindret. Flera andra hinder återstår dock innan Árneshreppur har någon pålitlig vägförbindelse under vintertid.

Här kan du läsa mer om vägfrågan i Árneshreppur.