onsdag 5 februari 2020

Avståndet krymper mellan Islands två största partier

Självständighetspartiets försprång till Socialdemokraterna krymper till 3,9 procentenheter. Det är det näst minsta gapet mellan Islands två största partier ända sedan förra valet för drygt två år sedan. De övriga förändringarna i den första mätningen från Gallup för 2020 är små. Varken Folkets parti eller Islands socialistparti klarar spärren till alltinget.

Direkt efter alltingsvalet i oktober 2017 gick Självständighetspartiet om Gröna vänstern i opinionen. Inte långt därefter passerade Socialdemokraterna Gröna vänstern och blev därmed Islands näst största parti. Så har styrkeförhållandena nu sett ut i närmare två år.

I Gallups januarimätning krymper avståndet mellan Självständighetspartiet och Socialdemokraterna till 3,9 procentenheter. Det är det näst lägsta gapet mellan de två partierna under den här mandatperioden.

Självständighetspartiet får nu 21,6 procent, en nedgång med 1,1 procentenheter. Socialdemokraterna får 17,7 procent, en ökning med hela 3,8 procentenheter.

Siffran för Självständighetspartiet är den sämsta hos Gallup sedan valet. Socialdemokraternas notering är den bästa på ett drygt år. Partiet är också mätningens stora vinnare. I övrigt är förändringarna små.

Centerpartiet får 12,5 procent, en tillbakagång med 0,2 procentenheter. Piratpartiet ökar med 0,2 procentenheter till 11,5 procent. Gröna vänstern backar 0,2 procentenheter till 10,5 procent. Renässans minskar med 1,7 procentenheter till 10,3 procent.

Framstegspartiet fortsätter att kämpa mot historiskt svaga opinionssiffror. Nu får partiet 7,8 procent, en nedgång med 0,8 procentenheter.

Folkets parti har inte varit över alltingets femprocentsspärr på ett drygt år. Stödet är nu 4,2 procent, en minskning med 0,1 procentenheter.

Islands socialistparti har inte klarat spärren på elva månader. Partiet får 3,4 procent, en uppgång med 0,1 procentenheter.

Stödet för regeringen är oförändrat jämfört med senaste mätningen från Gallup. Det är 46,5 procent som står bakom koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.