måndag 24 februari 2020

Bjarni Benediktsson vill leda Självständighetspartiet

Usla opinionssiffror, interna stridigheter och rykten om att han tröttnat. Men Bjarni Benediktsson säger sig inte ha några planer på att lämna uppdraget som ledare för Självständighetspartiet. Han säger till RÚV att han vill leda partiet även i nästa alltingsval. Och han vill att valet äger rum hösten 2021 och inte redan till våren.

Sedan Bjarni Benediktsson 2009 tog över som ledare för Självständighetspartiet har han fört partiet till fyra av de fem sämsta valresultaten genom tiderna. Men under dessa elva år har partiet suttit i regeringsställning i sju år. Enda undantaget är perioden 2009 till 2013 - då partiet fick rekordlåga 23,7 procent.

Bjarni Benediktsson utsågs till ordförande strax efter finanskraschen. Många islänningar ansåg att Självständighetspartiet bar ett stort ansvar för krisen. Bjarni Benediktsson fick alltså uppdraget att försöka återvinna väljarnas förtroende.

Opinionssiffrorna är i dag på historiskt låga nivåer omkring 20 procent. Visserligen finns det en hel del medlemmar som drömmer om dubblat väljarstöd - men det politiska landskapet har också förändrats avsevärt sedan kraschen. Partierna har blivit fler och misstron mot politiker mer utbredd.

Inte minst debatten om EU:s tredje energipolitiska program delade Självständighetspartiet. När den rasade var det också många som spekulerade i Bjarni Benediktssons avgång. Somliga tyckte att han såg trött och ointresserad ut - som att han skulle längta efter att göra något annat.

Men Bjarni Benediktsson säger sig inte ha några planer på att avgå. Han säger till RÚV att han vill fortsätta leda Självständighetspartiet:
"Jag känner som att jag inte är färdig. Att jag har stöd. Att det finns jobb att göra. Att vi har lyckats väl med att ta itu med finanskraschens konsekvenser. Att vi har kommit till en bra plats och att vi har börjat se till framtiden. Jag mår bra av att vi inte talar om kapitalkontroller, hushållens skuldsituation, företags skuldsanering, statskassans underskott och dess skuldproblem. Utan att vi står på en bestämd klippa och ser till framtiden."
Efter förra valet bildade Självständighetspartiet koalition med Framstegspartiet och Gröna vänstern. Regeringen bildades efter ett nyval sedan ett samarbete mellan Självständighetspartiet, Ljus framtid och Renässans spruckit efter bara ett år.

Då röstade islänningarna i oktober 2017. Val till alltinget hålls i allmänhet till våren. Ett skäl är att ge den nya regeringen tid att utforma en budget för det kommande året. Därför har det spekulerats i om nästa val skulle tidigareläggas till våren 2021.

Men mandatperioden är fyra år. Bjarni Benediktsson säger till RÚV att han vill gå till val hösten 2021. Han ser inget skäl att korta mandatperioden med ett halvår:
"Om jag ska berätta hur jag känner så kostade det blod, svett och tårar att komma till makten. Varför i hela friden skulle man lämna den ifrån sig ett halvår tidigare än vad lagen föreskriver? Jag tycker inte att det är något problem att hålla val på hösten. Det har gått utmärkt."
Bjarni Benediktsson ser inte en sen budgetprocess som något hinder. Inte heller kan han tänka sig att något av koalitionspartierna skulle vilja avsluta regeringssamarbetet i förtid.

Här kan du läsa mer om ryktena om Bjarni Benediktssons avgång.