måndag 24 februari 2020

Dagens citat

"Vi är mycket nöjda med det här. Vi har ofta framfört våra önskemål om att det skulle erbjudas vegankost både till skolan och kommunens företrädare och har mött positiv attityd. ... Vi tycker att det är väldigt positivt att Mosfellsbær, som har målet att vara en hälsofrämjande kommun, har tagit det här steget."

Lína Petra Þórarinsdóttir, som har två barn i grundskolan i Mosfellsbær, i Morgunblaðið om att kommunen nu börjar erbjuda vegansk skolmat.