lördag 1 februari 2020

Efter jaktförbudet på Island - vill skjuta 248 sälar

Jakt på säl blev förbjudet på Island för två månader sedan. Jaktstoppet kommer efter en snabb minskning av beståndet av både gråsäl och knubbsäl längs den isländska kusten. Fiskistofa kan dock bevilja undantag för jakt. Myndigheten har fått in 20 ansökningar om att skjuta totalt 248 sälar under 2020.

Den 11 december infördes ett förbud på jakt av gråsäl och knubbsäl. Beståndet av knubbsäl har minskat dramatiskt de senaste åren och arten betraktas som hotad. Även beståndet av gråsäl har minskat - men där är läget inte lika allvarligt.

Länge bedrevs en omfattande jakt på säl. Under 1980-talet fick den ekonomiskt stöd från fiskeindustrin eftersom säl bar på en rundmask som spred sig till torsk. Men de senaste åren har jakten varit mycket begränsad. Marknaden för såväl sälskinn som kött är liten.

Ändå genomdrevs alltså ett förbud mot jakt. Fiskistofa kan dock bevilja undantag för jakt för eget bruk.

När ansökningstiden löpte ut hade 20 personer ansökt om tillstånd för att skjuta totalt 248 sälar. Av dessa var 188 knubbsälar och 60 gråsälar.

Fiskistofa ska meddela beslut om ansökningarna för jakt under 2020 senast den 1 mars. Myndigheten kommer att vända sig till Hafrannsóknastofnun för råd i frågan. Den som får tillstånd måste meddela och registrera alla sälar som skjuts.

Här kan du läsa mer om förbudet mot säljakt.