onsdag 12 februari 2020

En av tre fruktar att coronaviruset kommer till Island

Hittills har ingen av de arton personer som har testats för coronaviruset covid-19 på Island varit smittade. Men en tredjedel av islänningarna befarar att viruset kommer att spridas till Island. Och en av fem är rädd för att själv bli smittad. Det visar en undersökning som utförts av Gallup på uppdrag av RÚV.

Än så länge har inte något fall av coronaviruset - som nu har fått namnet covid-19 - dokumenterats på Island. Almannavarnir skriver i en lägesrapport att arton personer hittills har testats för viruset. Ingen har varit smittad. Viruset kan nu analyseras av Landspítali i Reykjavík.

Almannavarnir har infört förhöjd beredskap på grund av coronaviruset. Bland islänningarna finns också en utbredd oro. Det visar en undersökning utförd av Gallup på uppdrag av RÚV.

Det är 31,3 procent som känner stor oro för att viruset kan komma till Island. Lika många känner dock liten eller ingen oro. Resterande 37,4 procent är varken särskilt oroliga eller direkt bekymmerslösa.

Dessutom är det 20,2 procent som är mycket oroliga för att bli smittade. Hela 48,5 procent upplever liten eller ingen oro. Ytterligare 31,3 procent är varken särskilt rädda eller trygga.

Island har hittills inte flugit hem några islänningar från Kina på grund av coronaviruset. Några planer på statligt organiserade hemresor finns inte heller. Det finns inga hinder för kinesiska turister att resa in i landet. Islänningar som kommer hem från Kina uppmanas att sitta i frivillig karantän i två veckor för att försäkra sig om att de inte bär på viruset.

Utöver den förhöjda beredskapen har inga tvingande åtgärder vidtagits från myndigheternas sida. På flygplatsen i Keflavík har personal på eget initiativ börjat använda andningsmask.

Just ansiktsmasker fortsätter att vara en eftertraktad vara bland just kinesiska turister. Sigríður Pálína Gunnarsdóttir, ägare av Reykjanesapótek i Njarðvík som ligger granne med flygplatsen, berättar i Víkurfréttir att apoteket på en halv dag sålt 2 500 andningsmasker.

Smittskyddsläkaren Þórólf­ur Guðna­son säger till RÚV att han räknar med att coronaviruset kommer till Island. Så länge som gränserna är öppna är det i det närmaste omöjligt att stoppa viruset från att spridas. Han tror att Island ändå har goda förutsättningar för att bekämpa utbredningen:
"Vi har bra handlingsplaner här och vi har all kapacitet för att reagera mycket snabbt och hårt om viruset upptäcks, men som läget är nu verkar vi inte ha kapacitet till att förhindra viruset från att komma in i landet. Men att upptäcka det, analysera det och stoppa dess spridning - det kan vi göra."
Här kan du läsa mer om coronaviruset.