söndag 9 februari 2020

Fiskare och turister delar på nybygge i Borgarfjörður eystri

Nybygget i hamnen i Borgarfjörður eystri är både för tillresta besökare och lokala fiskare. Turisterna får två våningsplan med bland annat ett kafé och en utställning. På bottenvåningen inrättas ett hamnkontor och annan service för fiskare. Den främsta turistattraktionen är kolonin av lunnefåglar på Hafnarhólmi.

Varje år kommer omkring 40 000 turister till Borgarfjörður eystri på östra Island. De flesta kommer för att beskåda lunnefågel och andra sjöfåglar som häckar på Hafnarhólmi. Under sommarmånaderna är det därför mycket trångt i hamnen. Utanför högsäsongen är det inte många turister som tar sig till Borgarfjörður eystri.

Det var faktorer som deltagarna i den arkitekttävling som utlystes 2015 behövde ta hänsyn till. Kommunen Borgarfjarðarhreppur ville bygga ett servicehus i hamnen vid Hafnarhólmi. Det skulle både användas av turister och fiskare. Den viktigaste näringen i Borgarfjörður eystri är just småskaligt fiske.

Segrade gjorde den danska arkitektbyrån Andersen & Sigurdsson. Det vinnande förslaget var en byggnad på tre våningar på totalt 345 kvadratmeter.

Arch Daily berättar om tankarna bakom bygget. På den nedre våningen inrättas ett hamnkontor. Där kommer det också att finnas toaletter och annan service till de fiskare som använder hamnen i Borgarfjörður eystri.

De två översta våningarna ska användas av turister. På mittenplanet blir det ett kafé och på övervåningen en utställning om naturen och djurlivet i Borgarfjörður eystri. Under vintern kan dessa lokaler användas av boende för olika typer av evenemang.

Huset byggs i betong samt olika bergarter från regionen. Syftet är att skapa en byggnad som smälter in i hamnmiljön.

Här kan du läsa mer om lunnefågelkolonin i Borgarfjörður eystri.