lördag 22 februari 2020

Första judiska samfundet på Island får tora som gåva

Ansökan är inskickad tillsammans med de nödvändiga 25 rekommendationerna. Inom kort räknar rabbinen Avi Feldman med att Island får sitt första officiella judiska trossamfund. Nyligen fick samfundet dessutom en tora som gåva. De heliga skrifterna är en grundbult i varje judisk församling, rapporterar Fréttablaðið.

För snart två år sedan flyttade den amerikanske rabbinen Avi Feldman till Island med sin familj. Sedan dess har han arbetat för att grunda ett judiskt trossamfund. Trots att det genom åren har funnits ett mindre antal judar på Island har det aldrig funnits något registrerat samfund.

Nu väntar Avi Feldman på att det judiska samfundet ska godkännas av staten. Han berättar i Fréttablaðið att han har skickat in en ansökan med de nödvändiga 25 underskrifterna. När ansökan godkänns kan medlemmar registrera sig i samfundet. Då går också deras kyrkoskatt till samfundet:
"Vi har fyllt i alla papper och lämnat in dem. Vår jurist räknar med att det här blir godkänt under nästa månad."
En tora är en grundbult i varje judisk församling. Den används för högläsning vid gudstjänster. Texten är skriven på bibelhebreiska, en föråldrad språkform som rabbiner får lära sig att behärska. Avi Feldman säger i Fréttablaðið att den blivande församlingen har fått en tora som gåva från ett schweiziskt par som besökte Island:
"De ville göra något speciellt och bestämde sig för att ge en tora till en församling som behövde skrifterna. Av någon anledning valde de oss och vi är givetvis väldigt tacksamma."
Att skriva en tora för hand tar ungefär ett år. Avi Feldman säger i Fréttablaðið att arbetet avslutades på Island:
"Den sista bokstaven skrevs här på Island vilket har särskild betydelse för oss."
Här kan du läsa mer om arbetet med att grunda ett judiskt samfund på Island.