onsdag 12 februari 2020

Första större jordskalvet nära Grindavík på tio dagar

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv med en magnitud på 3,1 inträffade nordväst om Grindavík i går kväll. Skalvet kändes i bland annat Grindavík och Blå lagunen. Det är det första större skalvet i området på tio dagar. Men jordskalven blir allt glesare samtidigt som landhöjningen mattas av. Magma fortsätter att samlas på några kilometers djup. Den är i nuläget inte tillräcklig för att leda fram till ett vulkanutbrott.

Sedan den 21 januari har över 1 600 jordskalv inträffat nära Grindavík på sydvästra Island. Det hittills största skalvet skedde den 31 januari och uppmättes till 4,3. Den seismiska aktiviteten har dock minskat avsevärt de senaste dagarna.

Ett jordskalv med en magnitud på 3,1 ägde rum klockan 18.46 i går. Det var det första skalvet på tio dagar som hade en magnitud över 3. Skalvet var tillräckligt kraftigt för att kännas både i Grindavík och Blå lagunen. Det hade sitt epicentrum fem kilometer nordväst om Grindavík. Ett efterskalv två minuter senare uppmättes till 2,6.

Jordskalvssvärmen i området är ännu inte över. Men skalven har alltså blivit både glesare och svagare.

Samtidigt har landhöjningen i området avtagit. De tre senaste veckorna har marken vid berget Þorbjörn rest sig med drygt fem centimeter. Nu är höjningen ytterst begränsad. Däremot reser sig marken något mer i angränsande områden.

Landhöjningen är sannolikt en konsekvens av magmainskott på tre till fem kilometers djup. Just nu finns omkring 0,003 till 0,004 kubikkilometer magma i det vulkaniska systemet. En så liten mängd är knappast tillräcklig för att utlösa ett vulkanutbrott.

Vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull 2010 var inte stort sett till mängden magma. Då fanns ändå den tiofaldiga mängden i vulkanens magmakammare. Bárðarbungas betydligt större utbrott vid Holuhraun mellan 2014 och 2015 skapade 1,5 kubikkilometer magma.

Myndigheterna har fortfarande förhöjd beredskap i området. Almannavarnirs expertråd träffas i morgon för att diskutera läget.

Det troligaste är att aktiviteten den här gången ebbar ut utan att det blir något utbrott. Vulkanologen Ármann Höskuldsson säger till RÚV att de vulkaniska systemen i regionen för eller senare kommer att eruptera. Historiskt sett har systemet vid Krýsuvík skapat mest besvär för befolkningen i området:
"Här har vi haft utbrott som sprider lava i bägge riktningar, vilket betyder att vi då skär av halvön från Reykjavíkområdet och att vår kommunikation då kommer att ske med färjor medan utbrottet pågår."
Ett utbrott i regionen kommer sannolikt enbart att producera lava. Om det skulle ske ute till havs kan ändå sydvästra Island drabbas av nedfall av stora mängder tefra. Vulkanologen Þorvaldur Þórðarson säger till RÚV att den tätbefolkade regionen kan göra att även lavautbrott orsakar stora besvär:
"Det bildas lava som lägger sig ovanpå markområden och som kommer att förstöra allt som kommer i dess väg. Så skapas dis, svaveldis, och hur stort och utbrett det blir beror på utbrottets storlek. Både nedfall av tefra och dis kan orsaka avsevärda störningar i människors liv i Storreykjavíkområdet, i Keflavík, Þorlákshöfn och även i Selfoss och det området."
Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Grindavík.