tisdag 25 februari 2020

Islands socialistparti siktar mot alltinget

Islands socialistparti tänker ställa upp i nästa alltingsval. Målet är att kandidera med listor i samtliga sex valkretsar. De senaste månaderna har partiet tagit sig över femprocentsspärren i flera mätningar. Grundaren Gunnar Smári Egilsson har ännu inte meddelat om han tänker kandidera i det kommande alltingsvalet.

Den 1 maj 2017 grundades formellt Islands socialistparti. Initiativtagare var Gunnar Smári Egilsson. Han hade då lämnat Fréttatíminn när tidningen befann sig i fritt fall mot konkurs. I stället gav han sig alltså in i politiken.

Redan då var målet inställt på alltinget. När partiet grundades hade dock ingen annat att nästa val skulle ske redan i oktober 2017. Islands socialistparti beslutade efter överläggningar att inte ställa upp. Tidsfristen för det nya partiet var för kort.

Första gången partiet ställde upp i val blev i stället i kommunalvalet i Reykjavík våren 2018. Islands socialistparti fick 6,4 procent av rösterna vilket räckte till ett mandat. Därmed blev Sandra Magdalena Mörtudóttir partiets första folkvalda.

Snart fyller Islands socialistparti tre år. Den 1 maj håller partiet nästa landsmöte. Då kan det bli aktuellt att välja en partiledare. I dag fungerar Gunnar Smári Egilsson som partiets informella ledare genom sitt uppdrag som ordförande för det verkställande utskottet.

De senaste månaderna har väljarstödet varit på uppgång. Vid flera tillfällen har Islands socialistparti tagit sig över femprocentsspärren till alltinget.

Nu har partiets valnämnd fått i uppdrag att påbörja förberedelserna inför nästa alltingsval. Det första steget blir enligt ett pressmeddelande att skapa en organisation som ska leda valrörelsen.

Skälet till att partiet kandiderar är enligt pressmeddelandet att de partier som sitter i alltinget i dag har svikit arbetarklassen och allmänheten. Massorna behöver resa sig och ta makten från det fåtal som styr. Det är enligt partiet nödvändigt att förändra det samhälle som skapats för att skydda detta fåtal, deras politiska makt och deras ekonomiska intressen.

Partiet ska enligt samma pressmeddelande föra de förtrycktas talan. Valrörelsen ska präglas av arbetarklassens och fattiga och förtryckta gruppers intressen. Islands socialistparti måste kandidera till alltinget för att dessa frågor ska komma upp på den politiska dagordningen.