onsdag 5 februari 2020

Kan återvända till Hemön 47 år efter vulkanutbrottet

När vulkanutbrottet på Hemön 1973 begravde familjens hus i lava flyttade Adólf Sigurgeirsson till Grindavík. Han var en av de öbor som aldrig återvände till Hemön efter utbrottets slut. Men nu ökar sannolikheten för ett utbrott i närheten av Grindavík. Om han tvingas att lämna sitt hus kan flyttlasset gå i motsatt riktning - tillbaka till Hemön.

I två veckor har landhöjningen nära berget Þorbjörn norr om Grindavík varit extrem. Marken har rest sig fem centimeter. Samtidigt har en intensiv jordskalvssvärm pågått norr om staden. Den troliga förklaringen är magmainskott på några kilometers djup.

Under gårdagen inträffade knappt hundra jordskalv i området. Inget av dem nådde upp till 2 i magnitud.

Att magma är i rörelse kan förebåda ett vulkanutbrott - något som inte inträffat i regionen sedan 1200-talet. Än så länge finns dock inget som tyder på att något utbrott skulle vara nära förestående. Myndigheterna har dock höjt beredskapen i regionen för ett eventuellt utbrott.

Adólf Sigurgeirsson bodde på Hemön 1973 när ett vulkanutbrott lade stora delar av bebyggelsen under lava. Samma natt som utbrottet började evakuerades befolkningen till fastlandet. Båt efter båt seglade över till Þorlákshöfn med öbor som mitt i natten tvingades överge sina hem.

En av dem som lämnade Hemön var Adólf Sigurgeirsson. Familjens hus tillhörde de byggnader på Hemön som förstördes av lavan. Han berättar i Fréttablaðið att de hamnade i Grindavík efter att ha flytt vulkanutbrottet:
"Vi fick först veta att det inte fanns några lediga bostäder i Grindavík. Sedan fick de veta att jag var smed och då ordnades en bostad åt familjen och jag fick veta att jag aldrig skulle få lämna Grindavík."
Så blev det inte heller. Familjen återvände inte till Hemön efter utbrottets slut. Tusentalet öbor tog samma beslut. Före utbrottet hade Hemön omkring 5 000 invånare. En femtedel av dem flyttade aldrig tillbaka utan blev kvar på fastlandet. Adólf Sigurgeirsson säger i Fréttablaðið att han ser stora likheter mellan Grindavík och Hemön:
"Jag har alltid trivts bra i Grindavík. Kanske är det för att Grindavík är samma blåshål som Västmannaöarna. Jag kan uppskatta blåsten."
Nu finns det alltså tecken på att ett utbrott skulle kunna vara på väg i närheten av Grindavík. Adólf Sigurgeirsson säger i Fréttablaðið att han inte är rädd för utvecklingen. Om utbrottet faktiskt kommer kan det bli så att han återvänder till Hemön vid 89 års ålder:
"Då ilkör jag till Þorlákshöfn och seglar tillbaka till Västmannaöarna. Fullföljer cirkeln."
Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet på Hemön 1973.