torsdag 6 februari 2020

Kommunen vill se ny bro och vägflytt vid Jökulsárlón

En ny bro över älven Jökulsá och en flytt av ringvägen längre inåt land. Det är förutsättningarna för kommunen Hornafjörðurs planer för området vid glaciärlagunen Jökulsárlón. Fordon ska inte längre kunna parkeras precis vid stranden. I planerna ingår byggnader med en sammanlagd yta på upp till 5 330 kvadratmeter.

Sommaren 2017 införlivades glaciärlagunen Jökulsárlón i nationalparken Vatnajökull efter att staten köpt marken. Beslutet kom efter flera år av tvister mellan privata intressenter om både ägandet och turistindustrin i området. Senare fick nationalparken status som Islands tredje världsarv av Unesco.

Medan fejderna rasade försökte kommunen Hornafjörður gång på gång att driva igenom nya detaljplaner för området vid Jökulsárlón. Allt strandade på att de inblandade inte kom överens. Samtidigt växte turismen från år till år och gjorde den befintliga servicen allt mer otillräcklig.

Under 2018 var det omkring 850 000 turister som besökte Jökulsárlón. Kommunen räknar med att antalet i framtiden kan öka till 1,5 miljoner årliga besökare.

Kommunen har nu presenterat en ny detaljplan för området. Målet med utbyggnaden kring Jökulsárlón är att skapa förutsättningar för att ta hand om alla besökare.

En avgörande faktor i detaljplanen är en flytt av ringvägen 200 till 350 meter längre inåt land. Den enkelfiliga bron över Jökulsá ska ersättas av en tvåfilig bro. Än så länge finns det dock inga statliga beslut om några sådana investeringar.

Dagens anläggningar är inte bara otillräckliga för det stora antalet turister. I dag parkerar många precis vid glaciärlagunens strand. Bristfällig styrning av besökare och brist på parkeringsplatser har haft kraftigt negativ inverkan på naturen. Många besökare har kört ut på stränderna för att parkera.

I den föreslagna detaljplanen ryms byggnader med en total yta på 5 330 kvadratmeter. Nationalparken Vatnajökulls byggnader är i särklass störst. Servicecentrumet kan bli upp till 1 800 kvadratmeter. Det ges också plats för företag som anordnar seglingar i lagunen, toaletter, servering och personal.

Parkeringsplatserna ska flyttas längre bort från Jökulsárlóns stränder. Besökare får räkna med att behöva gå längre från parkeringen till lagunen.

Det ska också byggas en gångbro över Jökulsá. Bron ska göra det möjligt att beskåda lagunen från både västra och östra sidan. Den ska underlätta anläggningen av parkeringsplatser på bägge sidorna.

Om utbyggnaden blir verklighet kommer den enligt kommunen att ha negativ inverkan på bland annat naturupplevelsen samt djur- och växtlivet. Den kommer dock inte att påverka områdets skyddsvärde negativt.

Här kan du läsa mer om Jökulsárlón.