fredag 28 februari 2020

Litet avstånd mellan ja och nej till EU på Island

EU-motståndarna är starkare än ja-sidan. Men gapet mellan blocken är ovanligt litet. Det är 39,4 procent som säger nej till isländskt EU-medlemskap och 31,4 procent som tycker att Island ska gå med i unionen. Dessutom anser en majoritet att Island kan förhandla fram ett gynnsamt avtal med EU. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

I elva års tid har nej-sidan varit starkare än ja-sidan i EU-opinionen. I praktiken är frågan insomnad. Islands ansökan om medlemskap är inte aktiv och inget av de tre regeringspartierna - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - har något intresse av att väcka frågan till liv.

I alltinget är det två partier - Socialdemokraterna och Renässans - som förespråkar ett isländskt EU-inträde. De har dock inte lyckats få upp frågan på dagordningen under den här mandatperioden.

En ny mätning från Maskína visar att avståndet mellan ja- och nej-sidan har krympt. Det är 39,4 procent som säger nej till EU-inträde och 31,4 procent som säger ja. Resterande 29,4 procent är varken positivt eller negativt inställda till medlemskap i unionen.

Maskína ställer inte den här frågan regelbundet. MMR undersöker däremot EU-opinionen minst en gång i månaden. I den senaste mätningen får ja-sidan 46,9 procent och nej-sidan 29,8 procent. Ungefär så stort har avståndet varit sedan mätningarna började för nio år sedan. Och bara en gång - i juli 2014 - har gapet varit mindre än vad det nu är hos Maskína.

Ytterligare en annan aspekt är anmärkningsvärd med Maskínas mätning. Traditionellt brukar nej-sidan ha en starkare övertygelse. Den här gången är det dock en större andel som är mycket positiva till EU-medlemskap.

Ja-sidan är starkast i Reykjavík. I huvudstaden är det 41,2 procent som förespråkar EU-medlemskap och 29 procent som tycker att Island ska stå utanför unionen. I övriga regioner har nej-sidan övertaget. Flest motståndare finns i Austurland där 54,7 procent nobbar EU-inträde.

Män, personer som har fyllt 60 år, islänningar som enbart har grundskoleutbildning och låginkomsttagare säger oftare nej till EU. Ja säger oftare kvinnor, personer i åldern 40 till 49 år, högskoleutbildade och höginkomsttagare.

Centerpartiet är det parti i alltinget som är den mest uttalade motståndaren mot EU-medlemskap. Den åsikten står också väljarna bakom. Hela 72,8 procent säger nej till EU medan 14 procent säger ja. I ytterligare två partier har motståndarna ett ungefär lika stort övertag. Bland Självständighetspartiets anhängare säger 70,3 procent nej och 7,3 procent ja. Och bland Framstegspartiets sympatisörer är siffran för nej 68,1 procent och för ja 14,5 procent.

Motståndet är också starkt inom Folkets parti där 52,5 procent säger nej och 21,6 procent säger ja. Splittringen är störst inom Gröna vänstern. Där uppger 30,6 procent att de anser att Island ska gå med i EU medan 33,6 procent tycker att Island ska stå utanför unionen.

Socialdemokraterna är mest positiva till EU. Där säger 76,7 procent ja och 4,4 procent nej. Ja-sidan har också övertaget inom Renässans, Piratpartiet och Islands socialistparti. Inom Renässans säger 66,7 procent ja och 14,9 procent nej, inom Piratpartiet 46,8 procent ja och 16,9 procent nej och inom Islands socialistparti 41,8 procent ja och 15,1 procent nej.

Dessutom tror en majoritet att Island skulle kunna förhandla fram ett inträdesavtal med gynnsamma villkor. Hela 58,8 procent svarar att ett fördelaktigt avtal är realistiskt medan 41,2 procent uppger att det inte är möjligt.

Här kan du läsa mer om Island och EU.