onsdag 19 februari 2020

Österrike nygammalt namnförslag på östisländsk kommun

Austurríki ('Österrike') är ännu en gång ett namnförslag på en ny östisländsk kommun. Men när det förslaget segrade i en folkomröstning 1998 valde politikerna att nobba förslaget. Nu är Austurríki ett av 62 namnförslag på den kommun som bildas den 3 maj när Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Djúpavogshreppur och Borgarfjarðarhreppur går ihop.

Kommunen Fjarðabyggð på östra Island bildades 1998. Då var det en majoritet av invånarna i tre grannkommuner som röstade ja till ett samgående. För att symbolisera förändringen skulle den nya kommunen få ett namn som återspeglade hela området.

Vinnaren i omröstningen bland invånarna blev Austurríki - vilket på isländska också är namnet på landet Österrike. Politikerna var dock inte roade över förslaget. Det var inte heller ortnamnsnämnden Örnefnanefnd eftersom -ríki ('rike') inte anses vara ett lämpligt efterled i ett kommunnamn.

Valet föll i stället på Fjarðabyggð. Det namnet har behållits när kommunen 2006 och 2018 har växt genom nya samgåenden.

Nu är det Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Djúpavogshreppur och Borgarfjarðarhreppur som går ihop och bildar en ännu en storkommun på östra Island. Ledamöterna till ett gemensamt kommunfullmäktige väljs den 18 april. Det formella samgåendet träder i kraft den 3 maj.

Invånarna uppmanades även här att lämna in namnförslag. Totalt inkom 112 förslag på 62 olika namn. Kommunens samgåendenämnd kommer att skicka vidare fem till tio förslag till Örnefnanefnd för utlåtanden om de olika namnens lämplighet.

Även den här gången är flera av förslagen uppenbart humoristiska. Där finns alltså Austurríki som tidigare ratades av Fjarðabyggð. Andra förslag som knappast kommer få Örnefnanefnds välsignelse är Sameinuðu austfirsku furstadæmin ('Förenade östfjordska furstendömena') och Hreppur rísandi sólar ('Den stigande solens kommun').

Andra tar fasta på regionens kopplingar till myter om övernaturliga varelser - som Vættabyggð ('Vättebygd') och Álfabyggð ('Alvbygd'). Ett annat förslag driver med det sämre ekonomiska läget och den högre arbetslösheten på sydvästra Island. Austan Kreppu kan utläsas som 'Öster om krisen'.

Ett vanligt efterled i kommunnamn är bær ('by, tätort, stad, gård, centrum'). Det återfinns i Arðbær, som också är ett adjektiv som betyder 'lönsam', och Frábær som betyder 'fantastisk'.

Många av de mer seriösa förslagen utgår från olika geografiska platser i kommunen.

När Örnefnanefnd har kommenterat förslagen kommer invånarna att få rösta mellan tre till fem namnförslag. Den omröstningen kommer enbart att bli rådgivande.

Här kan du läsa mer om det första kommunalvalet i den nya storkommunen.