måndag 3 februari 2020

Över 1 200 jordskalv och fortsatt landhöjning vid Grindavík

Illustration: Veðurstofa Íslands
Över 1 200 jordskalv har nu skakat Grindavík sedan den 21 januari. Då började en extrem landhöjning i närheten av berget Þorbjörn. Sedan dess har marken rest sig drygt fyra centimeter. Den troligaste förklaringen till landhöjningen är magmainskott på tre till nio kilometers djup. I nuläget finns dock inga tecken på ett nära förestående vulkanutbrott.

Förra söndagen utlyste Almannavarnir förhöjd beredskap i området kring Grindavík på sydvästra Island. Då hade landhöjningen vid berget Þorbjörn passerat två centimeter på fem dagar. Samtidigt pågick en jordskalvssvärm i området. Jordskalven troddes ha ett samband med magmainskott som i sin tur orsakade landhöjningen.

Sedan den 21 januari har över 1 200 jordskalv inträffat i området. Det hittills största skalvet hade en magnitud på 4,3 och ägde rum klockan 22.24 i fredags. Det föregicks av skalv som uppmättes till 3,9 och 3,4. De senare skalven kändes tydligt i Grindavík med omnejd. Det största skalvet kändes även i Reykjavík.

Jordskalvssvärmen fortsatte under söndagen. Klockan 9 skedde ett skalv som hade en magnitud på 3,3. Ett lika kraftigt skalv inträffade 19.04.

Landhöjningen i området fortsätter. Expansionen är störst vid Þorbjörn - och där har marken nu rest sig 4,5 centimeter. Magmainskott på fyra till nio kilometers djup tros vara förklaringen.

I nuläget finns dock inget som pekar på att ett vulkanutbrott skulle kunna vara på väg inom kort. Magman befinner sig alltjämt på ganska stora djup. Hittills har inga rörelse i jordskorpan registrerats - ett tecken som annars brukar betyda att magma närmar sig ytan.

Veðurstofa Íslands räknar med att en till två miljoner kubikmeter magma är i rörelse i området. Om ett utbrott skulle ske nu skulle det därför sannolikt bli litet och kortvarigt. Mängden magma är till exempel bara en bråkdel av Bárðarbungas halvårslånga utbrott vid Holuhraun, det senaste vulkanutbrottet på Island som slutade för snart fem år sedan.

Jordskalven har fått Almannavarnir att uppmana befolkningen och företagen i Grindavík med omnejd att säkra föremål som står på hyllor och hänger på väggar. Om ännu kraftigare jordskalv inträffar finns annars en risk för att de faller till marken och orsakar skador.

Kommunen håller nu på att ta fram en ny beredskapsplan. Det finns flera tänkbara scenarier. Om utbrottet sker norr om Þorbjörn - där landhöjningen är som störst - kan Þorbjörn och Lágafell skydda Grindavík från lavan. En sådan utveckling kan däremot skapa problem för Blå lagunen och kraftverket Svartsengi.

Även om magma nu samlas norr om Grindavík är det mest sannolika att inskotten inte resulterar i något utbrott. Det har visserligen inte skett något vulkanutbrott på Reykjanes sedan 1200-talet. Däremot har en rad händelser liknande den som pågår nu ägt rum bland annat vid Krýsuvík. Då upphörde aktiviteten efter en tids landhöjning, jordskalv och magmainskott.

Här kan du läsa mer om landhöjningen vid Grindavík.