onsdag 26 februari 2020

Rekordmånga flyktingar och asylsökande får stanna

Hela 531 asylsökande och kvotflyktingar fick klartecken för att stanna på Island under 2019. Det är det högsta antalet någonsin. Samtidigt var det 867 personer som sökte asyl - vilket utslaget per invånare var fler än i Sverige. De flesta ansökningarna kom från venezuelanska medborgare. De fick också stanna oftast. Det visar statistik från Útlendingastofnun.

Under rekordåret 2016 var det 1 131 personer som sökte asyl på Island. Sedan dess har antalet minskat - och det är i synnerhet ansökningarna från säkra länder som exempelvis Albanien, Georgien, Moldavien och Makedonien som har minskat.

Förra året var det 867 personer som sökte asyl på Island. Det var en ökning jämfört med 2018 då 800 personer vände sig till Island för en fristad. Av dessa 867 personer var 427 män, 207 kvinnor, 106 pojkar och 113 flickor. De var medborgare i 71 olika länder.

Den största gruppen var venezuelanska medborgare. Under 2019 var det 180 venezuelaner som sökte asyl. Därefter följde irakier med 137, nigerianer med 50, afghaner med 49, albaner med 48, somalier med 36, iranier med 34, moldaver med 32, georgier med 27 och syrier med 25.

Under 2019 behandlade Útlendingastofnun 1 123 ansökningar. Det var 157 venezuelaner som fick klartecken för att stanna på Island. Samma besked fick 55 irakier, 31 afghaner, 22 syrier och 21 iranier.

Även om ansökningarna från säkra länder som Albanien, Georgien, Moldavien och Makedonien har minskat tillhör dessa grupper alltjämt de största. Det är dock mycket sällsynt att de får stanna. Under förra året var det en alban som fick uppehållstillstånd på Island. Övriga 89 personer från dessa fyra länder fick avslag.

Trots att ansökningarna inte var rekordmånga har aldrig tidigare så många flyktingar och asylsökande fått en fristad på Island. Totalt fick 531 personer klartecken för att stanna. Av dessa var det 457 personer som sökte och fick uppehållstillstånd. Ytterligare 74 personer kom till Island som kvotflyktingar.

I antal är Sverige det nordiska land där i särklass flest söker asyl. Men per invånare är det Island som får de flesta ansökningarna. Island fick under 2019 totalt 24 ansökningar per 10 000 invånare. I Sverige var motsvarande siffra 22, i Finland 8, i Danmark 5 och i Norge 4.

Ett skäl till att Útlendingastofnun under 2019 behandlade betydligt fler ansökningar var att myndigheten påskyndade processen. Vid 2020 års början var det 270 personer som väntade på beslut. Motsvarande siffra i januari förra året var 430 personer.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.