söndag 2 februari 2020

Spricka kan vara på väg att klyva Eldey på mitten

Den 77 meter höga klippön Eldey kan vara på väg att klyvas på mitten. På kort tid har en spricka vuxit med nästan tre centimeter. Om Eldey skulle rämna och kollapsa i Atlanten skulle en av världens största kolonier av havssulor bli hemlös. Umhverfisstofnun har nu kallat till ett möte med experter för att diskutera situationen, skriver Morgunblaðið.

Eldey är platsen för en av världens största kolonier av havssulor. Här häckar tiotusentals fåglar och ön är täckt av deras reden. Havssulorna brukar anlända till Eldey i slutet av januari och lämnar ön först till hösten.

Den vulkaniska ön Eldey ligger en dryg mil från Islands sydvästspets. I klart väder är ön synlig från Reykjanes västkust. Eldey har varit fridlyst sedan 1974 eftersom ön är så viktig för just havssulorna. Det var också på Eldey som den allra sista garfågeln dödades 1844.

Jordskalvssvärmar är mycket vanliga i området eftersom Eldey ligger på gränsen mellan de två kontinentalplattorna. Under de senaste åren har också beredskapen tillfälligt höjts för eventuella vulkanutbrott till följd av ovanlig seismisk aktivitet.

De ständiga jordskalven skulle kunna vara förklaringen till att en spricka på den 77 meter höga klippöns topp nu växer sig allt större. På kort tid har den enligt Morgunblaðið ökat med närmare tre centimeter.

Utvecklingen är anmärkningsvärd. Sedan mätningarna började för tre år sedan har sprickan nämligen varit i det närmaste oförändrad - tills nu.

Miljömyndigheten Umhverfisstofnun - som ansvarar för Eldey - har nu kallat experter vid Veðurstofa Íslands och Náttúrufræðistofnun Íslands till ett möte för att diskutera utvecklingen. René Biasone vid Umhverfisstofnun säger i Morgunblaðið att sprickan är ett bekymmer.

Om sprickan fortsätter att växa skulle Eldey kunna klyvas på mitten och rämna i havet. Då skulle mängder av reden försvinna i raset och havssulorna kanske bli hemlösa. Eftersom arten är fredad är det viktigt att följa utvecklingen.

Här kan du läsa mer om Eldey.