måndag 3 februari 2020

Två dagar försenade - nekas ersättning för semesterdagar

Ett oväder i Keflavík gjorde att Icelandair ställde in flyget från Seattle. Det dröjde två dagar innan ett semestrande par kunde bokas om på ett flyg till Island. Trots förseningen har paret inte rätt till ersättning för de extra semesterdagar som de tvingades utnyttja när de inte kunde flyga hem. Enligt Samgöngustofa var förseningen inte orimlig efter omständigheterna.

Den 26 mars 2019 flög ett isländskt par med Icelandair från Keflavík till Seattle. Hemresan var bokad till den 12 april. Morgonen därpå skulle de landa i Keflavík.

Men strax innan avgång fick paret sms och mejl från Icelandair. Flyget till Keflavík var inställt på grund av ett oväder på Island. Även om det skulle vara möjligt att landa skulle passagerare sannolikt bli kvar ombord i många timmar eftersom ombordstigningsbryggorna inte kan användas när det blåser storm.

Först fick paret besked om att avresan skulle försenas med ett dygn. Senare fick de veta att de skulle få flyga hem först den 14 april. De skulle alltså komma hem två dagar senare än planerat.

Paret försökte utan framgång få kontakt med Icelandair via Facebook och telefon för att boka om biljetterna till en tidigare hemresa. Men det dröjde till morgonen den 15 april innan de var hemma igen.

Icelandair kompenserade paret för de utlägg de hade i Seattle under de två dagarna. Paret ansåg sig även ha rätt till kompensation för förlorade semesterdagar. Den första förseningsdagen kunde enligt paret möjligen förklaras med ovädret. De lägger dock helt och hållet ansvaret på Icelandair för den andra förseningsdagen.

Paret anser att Icelandair inte gjorde tillräckligt för att boka om dem på ett tidigare flyg. De hade varit beredda att ändra rutten för att komma hem tidigare. Genom att inte svara dem svek Icelandair sina skyldigheter att hjälpa passagerarna.

De krävde Icelandair på 600 euro var i ersättning för de förlorade semesterdagarna. De kunde också acceptera flygbiljetter eller poäng i motsvarande summa.

Icelandair höll inte med. Bolaget skriver till Samgöngustofa att belastningen alltid blir hög när mängder av flyg ställs in på grund av oväder. I det här fallet rörde det sig om en storm som påverkade flygtrafiken under en längre tid. Det fanns därför inte möjlighet att flyga hem paret förrän två dagar efter den planerade hemresan.

Samgöngustofa ger Icelandair rätt. Flygbolaget gjorde tillräckligt för att begränsa konsekvenserna av det inställda flyget för paret. Ovädret i sig är en omständighet som Icelandair inte råder över. Därför kan bolaget inte heller bli skyldigt att betala paret någon ersättning.

Frågan om kompensation för semesterdagar är i sig något som Samgöngustofa inte kan pröva. Om paret vill driva det kravet mot Icelandair får de i stället vända sig till domstol. Enligt myndigheten finns det dock inget i bolagets hantering av förseningen som är klandervärd.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.