tisdag 31 mars 2020

Trots miljardvinster - Blå lagunen vill ha statligt lönebidrag

Ägarna av Bláa lónið - det bolag som driver Blå lagunen - har de senaste åren betalat ut miljardbelopp i aktieutdelning. Ändå var bolaget ett av de första som aviserade att det tänker utnyttja korttidspermittering. Då går staten in och betalar 75 procent av lönerna för 400 av bolagets anställda. Men i år kommer ägarna att pausa aktieutdelningen.

Blå lagunen är en av Islands populäraste turistattraktioner. I takt med att turismen till landet ökade steg också intresset för Blå lagunen. Ägarbolaget Bláa lónið svarade med att gång på gång höja inträdesavgifterna. De höga priserna avskräckte islänningarna men inte turisterna. De senaste åren har 98 procent av besökarna varit utlänningar.

Verksamheten har de senaste åren haft enorma vinstmarginaler. Sedan 2012 har Bláa lónið enligt Stundin betalat ut 12,3 miljarder isländska kronor i aktieutdelning.

Nyligen meddelade Bláa lónið att alla anläggningar - Blå lagunen såväl som hotell, butiker och restauranger - stängs till och med den 30 april. Efter coronautbrottet har turismen till Island i princip upphört. Därmed försvann också alla gäster.

Bláa lónið varslade i förra veckan 164 anställda om uppsägning. Av bolagets ytterligare 600 anställda kommer 400 personer att korttidspermitteras. Det betyder att de kommer att jobba 25 procent i stället för 100 procent. Staten står för 75 procent av lönekostnaderna. Regeringen införde systemet för att undvika massarbetslöshet i coronautbrottets spår.

Att just Bláa lónið vill ha statligt stöd har ifrågasatts. De senaste årens aktieutdelningar skulle enligt Stundin räcka till att betala samtliga anställdas löner i två år. Bolaget har dessutom ett eget kapital på 12,4 miljarder.

Grímur Sæmundsen, vd för Bláa lónið, säger till RÚV att utan möjligheten till korttidspermittering hade bolaget tvingats att säga upp betydligt fler anställda. Företaget kommer inte att ha några intäkter i april - och även om åtgärderna mot coronaviruset skulle mildras kommer även maj att bli en tuff månad:
"Vi försöker värna de här 600 jobben. Om vi inte hade utnyttjat den här lösningen - som jag tycker var ett mycket bra initiativ från regeringen - att försöka trygga anställningsförhållandet mellan företag och personal så långt som det går och minska uppsägningarna så hade uppsägningarna blivit fler i vårt fall och slaget på den sidan mycket hårdare."
I år kommer inte Bláa lónið att betala ut någon aktieutdelning. Grímur Sæmundsen säger till RÚV att bolagets omsättning kan komma att halveras i år:
"Det vore totalt oansvarigt. Och gå direkt emot det som jag sade tidigare om att visa driftsmässigt och samhälleligt ansvar genom att värna dessa jobb som vi tänker värna vid företaget."
Här kan du läsa mer om Bláa lóniðs vinster och aktieutdelningar.

Läkare: Island har lyckats platta till coronakurvan

Island har lyckats att platta till kurvan över antalet smittade av coronaviruset covid-19. Det anser smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason. Varje dag registreras ett stort antal nya fall - men de senaste dagarna har antalet personer som testat positivt varit ganska stabilt. Nu är det 1 086 personer som har smittats av viruset.

Den 24 mars registrerades 106 nya fall av coronasmitta. Det är det hittills högsta antalet inom loppet av ett dygn. Snittet för de tre senaste dagarna har varit drygt 60 nya fall av smittan. Det här var också något som smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason uppmärksammade under gårdagens presskonferens:
"Det är helt klart att det har lyckats att böja epidemin ur spåret, att böja epidemin nedåt."
Om den aktuella prognosen slår in kommer coronautbrottet att kulminera omkring påsk. Þórólfur Guðnason sade vidare att Íslensk erfðagreinings omfattande testning pekade på att smittan inte var särskilt utbredd bland befolkningen. Han poängterade också att över hälften av de personer som nu testar positivt redan sitter i karantän. Han såg det som ett tecken på framgångsrik smittspårning.

Nu är det alltså 1 086 islänningar som har smittats av coronaviruset. Av dessa är det tio som just nu vårdas på intensivvårdsavdelning på Landspítali i Reykjavík - och sju av dem vårdas med hjälp av respirator.

Ytterligare 9 236 personer sitter i karantän medan 927 smittade hålls i isolering.

Inom de närmaste dagarna väntas ett beslut om hur det blir med de restriktioner som nu gäller till och med den 13 april. Myndigheterna har redan aviserat att de sannolikt kommer att förlängas. Þórólfur Guðnason sade att det svåra kommer att bli att stegvis lätta på restriktionerna. Det måste ske långsamt för att antalet smittade inte plötsligt ska explodera.

Samtidigt fortsätter varslen i coronautbrottets spår. Det statliga flygplatsbolaget Isavia varslade i går 101 personer om uppsägning. Ytterligare 37 personer erbjöds att jobba kvar men i mindre omfattning än i dag.

Varslet innebär att Isavia gör sig av med en femtedel av personalen. Dessutom kommer bolaget att anställa betydligt färre säsongsanställda i sommar.

Uppsägningarna är en direkt följd av den minskade turismen till Island. De flesta jobben försvinner från flygplatsen i Keflavík. Det rör sig framför allt om tjänster kopplade till passagerare och bagagehantering.

Sveinbjörn Indriðason, vd för Isavia, säger i ett pressmeddelande att situationen är så svår att det är oundvikligt att säga upp anställda. Men Isavia har också ett särskilt ansvar eftersom det rör sig om ett statligt bolag med starkt eget kapital:
"Vi behöver dock vara medvetna om det att osäkerheten under de närmaste månaderna är avsevärd och att vi kommer att ompröva situationen regelbundet. Vi behöver med alla medel säkra att bolagets tillgång till kapital räcker tills hjulen börjar snurra på nytt."
Alltinget klubbade i går ytterligare steg i regeringens åtgärdspaket för att lindra de ekonomiska effekterna av coronautbrottet. Besluten gäller bland annat civilförsvarsplikt för offentliganställda, marknadsföring av Island som resmål, brygglån till företag, senare betalning av offentliga avgifter och en skattefri engångsutbetalning på 20 000 isländska kronor till invalider.

Förslagen antogs i en votering som på grund av de restriktioner som nu finns blev ganska utdragen. I stället för att alla ledamöter fanns i salen samtidigt gick de in en och en med två meters avstånd för att rösta.

Det var totalt sexton voteringar som genomfördes. Det var därför sexton gånger som ledamöterna fick rada upp sig med två meters mellanrum för att kunna gå in och rösta. Avståndsregeln krävde dessutom att de spred ut sig i huset och fick gå omkring en hel del. Politiske vilden Andrés Ingi Jónsson skämtar på Twitter om att det är fint att kunna kombinera jobbet med träning.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Problemet kommer säkerligen att bli mer omfattande innan vi får fira segern. Visa fortsatt den tåga som behövs när så krävs. Och nu måste alla respektera sammankomstförbud, antalsgränser och lämpligt avstånd till okända."

President Guðni Th. Jóhannesson uppmanar på Facebook alla att respektera de regler som införts för att minska riskerna för fortsatt spridning av coronaviruset - läs mer här.

måndag 30 mars 2020

Sågar förslag att isolera nordöstra Island från coronaviruset

Stäng nordöstra Island för alla besökare för att hålla coronaviruset borta. Det föreslår läkarna Sigurður Halldórsson och Atli Árnason. Metoden skulle kunna förhindra smittspridning till en åldrad befolkning där många tillhör olika riskgrupper för smittan. Men myndigheterna sågar idén som orealistisk och omöjlig att genomföra.

Sigurður Halldórsson och Atli Árnason är husläkare på nordöstra Island. De är verksamma i bland annat Kópasker, Raufarhöfn och Þórshöfn - ett område med omkring 800 invånare där inga personer ännu har testats positivt för coronaviruset covid-19. För att förhindra att smittan kommer till regionen vill de isolera området.

De två läkarna presenterar förslaget i ett brev till myndigheterna. Idén går enligt Morgunblaðið ut på att stänga området från Jökulsá á Fjöllum vid Öxarfjörður i väster till Brekknaheiði i öster för utomstående. Personer som reser in i området utan att vara bosatt i regionen måste enligt förslaget sitta i karantän i två veckor.

Alla transporter ska enligt läkarna undersökas noggrant. Och utomstående ska inte vistas tillsammans med boende.

Skälet till att de vill isolera området är att medelåldern bland befolkningen är hög. Dessutom är det många som har olika sjukdomar. Många av invånarna tillhör alltså riskgrupper.

Polisen i regionen Norðurland eystra diskuterade förslaget med smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason och civilförsvarschefen Víðir Reynisson. Svaret blev nej. Idén betraktades som orealistisk och omöjlig att genomföra. Även om det i nuläget med hjälp av drastiska metoder skulle gå att förhindra smittspridning skulle coronaviruset med all sannolikhet så småningom nå regionen.

Atli Árnason utvecklade förslaget i Morgunblaðið. Han jämförde med 1918 års pandemi då spanska sjukan kunde hållas borta från norra Island genom hårda restriktioner. Han ansåg att det var värt att pröva metoden i åtminstone några veckor:
"Det får aldrig glömmas att det här virusets beteende i samhället på längre sikt är okänd. Det är ingen som har sanningen i frågan."
Þórólfur Guðnason fick frågor om förslaget under en presskonferens i förra veckan. Han sade att det eventuellt skulle kunna gå att tillfälligt bromsa smittspridningen. Men när spanska sjukan drabbade Island 1918 hjälpte inte isoleringen av norra Island. Smittan kom till regionen när restriktionerna försvann:
"Människor måste ha något argument för att vilja göra det här för det kan kosta kommunen och regionen väldigt mycket att göra det här. Och de här förslagen som lades fram var mycket orealistiska. För det första att tillåta människor att lämna området och tillåta människor att komma tillbaka in i området och försättas i karantän i en bestämd tid. Vi vet att en stor del har få symtom eller är symtomfria och i min mening är det här en totalt orealistisk åtgärd."
Sedan förslaget presenterades och ratades har smittan kommit närmare området. Regionen sträcker sig över två kommuner - Norðurþing och Langanesbyggð. Kristján Þór Magnússon, kommunchef i Norðurþing, skriver i ett blogginlägg att en person bosatt i Húsavík nu har smittats av coronaviruset. Húsavík är den enda större tätorten på nordöstra Island.

Kristján Þór Magnússon skriver att personen troligen smittats under en vistelse på ett av hotellen vid Mývatn. Personen övernattade på Icelandairs hotell i Reykjahlíð. Där bodde också 24 personer som var ute på en skidtur - och där 20 visade sig ha smittats av covid-19. På samma hotell har dessutom fem anställda drabbats av viruset.

Tidigare dog en australisk turist på sjukhuset i Húsavík efter att ha smittats av coronaviruset. Även han hade bott på ett hotell vid Mývatn. Han hade dock övernattat på Fosshótel i Reykjahlíð.

Invånarna i Langanesbyggð verkar nu beredda på att viruset kan komma till trakten. Sólrún Arney Siggeirsdóttir, medicinskt ansvarig på vård- och äldreboendet Naust i Þórshöfn, vände sig nyligen till befolkningen och vädjade om ekonomiskt stöd. Hon skrev i ett öppet brev att hemmet hade behov av utrustning för att vid behov kunna ge bättre vård till smittade.

Gensvaret var översvallande. Inom loppet av ett dygn hade det samlats in pengar som räckte till att köpa utrustningen, rapporterar RÚV.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Islänningar som bryter coronakarantän riskerar fängelse

Islänningar som bryter mot karantän eller isolering riskerar böter på upp till 500 000 isländska kronor. Personer som deltar i förbjudna sammankomster kan även de bötfällas. Och för särskilt allvarliga regelbrott i coronautbrottets spår kan personer dömas till upp till sex års fängelse. Antalet bekräftade fall av covid-19 på Island är nu 1 020.

Coronaviruset covid-19 fortsätter att breda ut sig på Island. Nu har 1 020 personer testats positivt för smittan. Ytterligare 9 531 personer sitter i hemkarantän. Bland de personer som sitter i karantän eller isolering finns bland annat drygt 300 anställda vid sjukhuset Landspítali i Reykjavík.

Nio personer vårdas på intensivvårdsavdelning på Landspítali efter att ha smittats av coronaviruset. 883 smittade hålls i isolering medan 135 har tillfrisknat efter att ha drabbats av covid-19.

Två tredjedelar har smittats på Island. Och det är något fler kvinnor än män som har drabbats.

Två personer har dött efter att ha smittats. Det första fallet var en australisk man i 30-årsåldern som besökte Island som turist. Det andra offret var en 71-årig kvinna bosatt i Hveragerði.

Trots en fortsatt spridning av coronaviruset anser myndigheterna att motåtgärderna fungerar. Det är alltjämt en majoritet av dem som testar positivt som redan är i karantän. Det ser myndigheterna som ett tecken på att insatserna för att ringa in potentiella smittspridare har varit framgångsrikt.

Men både i lördags och söndags uttryckte civilförsvarschefen Víðir Reynisson också stor besvikelse. I veckan skärptes reglerna för sammankomster. Gränsen för antalet deltagare sänktes då från 100 till 20 personer. I helgen fick polisen över 100 rapporter om misstänkta brott mot reglerna. Han sade då att det kommer att bli aktuellt att bötfälla personer som bryter mot förbudet.

Víðir Reynisson sade under presskonferensen att smittorisken gjorde att islänningarna var tvungna att ändra sitt beteende. Annars fanns en överhängande fara för ett ännu större och helt okontrollerat utbrott. Samtidigt ansåg han inte i dagsläget att det fanns något skäl att skärpa reglerna ytterligare eller att införa utegångsförbud.

Auður Inga Þorsteinsdóttir, vd för Ungmennafélag Íslands som organiserar idrottsföreningar över hela landet, uppmanade i ett pressmeddelande alla att respektera förbudet. Uppmaningen kom efter uppgifter om att idrottare skulle ha nonchalerat de nya reglerna.

Regelbrott kan komma att bli mycket kännbara. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir har nu presenterat utförliga regler för bland annat karantän och isolering. Riksåklagaren har i sin tur publicerat de straffsatser som gäller för brott mot regelverket kring covid-19.

Den som sitter i karantän får bara lämna hemmet i nödfall - till exempel för att uppsöka vård. Men den som är i karantän får inte använda allmänna kommunikationer, inte besöka möten eller butiker, inte gå till jobb eller skola, inte uppehålla sig i trappuppgångar eller tvättstugor i flerfamiljshus och inte ta emot gäster.

Den som är smittad och hålls i isolering möter ännu strängare regler. Här ställs det krav på att coronasmittade är helt och hållet själva. Om det inte är möjligt vid isolering i hemmet ska alla fysiska kontakter begränsas till det minsta möjliga.

Brott mot karantän kan ge böter på 50 000 till 250 000 isländska kronor. Brott mot isolering kan ge böter på 150 000 till 500 000 isländska kronor.

Deltagande i en otillåten sammankomst ger böter på 50 000. Och den som arrangerar en olaglig sammankomst får böter på 250 000 till 500 000.

Fängelse finns också i straffskalan. Den som bryter mot isolering och utsätter andra för smittorisk riskerar åtal. Brottet ska betraktas som allvarligt om det är personer i riskgrupper som utsätts för fara. En sådan smittspridare kan dömas till fängelse i upp till sex år.

Smittskyddsläkaren Þórólfur Guðnason sade under fredagens presskonferens att islänningarna sannolikt får räkna med att förbudet mot sammankomster förlängs efter att de löper ut den 13 april. Han beskrev kampen mot viruset som ett långdistanslopp där Island kommit knappt halvvägs. Förhoppningen är att coronautbrottet ska avta under maj.

Samtliga invånare i Húnaþing vestra försattes i karantän efter farhågor om omfattande smitta i kommunen. Samtidigt infördes stränga regler om hur personer fick lämna sina hus. I fredags meddelade myndigheterna att karantänen hävs. I ett pressmeddelande påpekas betydelsen av att invånarna följer regelverket som bland annat förbjuder större sammankomster.

Regeringen har sedan tidigare presenterat en rad åtgärder för att minska de ekonomiska effekterna av coronautbrottet. Regeringen beslutade i fredags att frysa bland annat de egna lönerna. Den höjning som skulle ha genomförts den 1 juli i år skjuts fram till den 1 januari 2021. Beslutet gäller bland annat alltingsledamöter, ministrar, åklagare, domare, polischefer, riksmedlare och centralbankschefer. Förslaget kom från finansminister Bjarni Benediktsson.

För att flygtrafiken till och från Island inte ska upphöra helt går regeringen in och täcker Icelandairs förluster. I överenskommelsen förbinder sig enligt RÚV bolaget att under de tre kommande veckorna flyga två gånger i veckan från Keflavík till Boston och London eller Stockholm. Förbindelser till Nordamerika och Europa anses vara nödvändiga för att Island inte ska bli isolerat.

Icelandair ställde i går in samtliga flyg från Keflavík - totalt 31 avgångar - utom ett till London. De avgångar som inte ställs in är inte lönsamma eftersom passagerarna är för få. Regeringen kan enligt avtalet täcka förluster på upp till 100 miljoner isländska kronor.

Víðir Reynisson är sedan en tid tillbaka den enda gästen på Hotel Reykjavík Natura. Nu har Sjúkratryggingar Íslands kommit överens med Icelandair Hotels - som driver hotellet - om att andra nyckelpersoner inom vården och civilförsvaret ska få bo på hotellet. Att hålla dem åtskilda från anhöriga är ett sätt att minska risken att även de smittas av coronaviruset.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Det här var bara ett litet snack vi hade på kontoret om hur vi kunde skingra folkets tankar. Vädret förenar oss. Vi har alltid lyckats tala om vädret."

Haukur Hauksson, kommunikationsansvarig på Veðurstofa Íslands, i Morgunblaðið om hur myndigheten efterlyste bilder tagna inifrån och ut genom fönstret för att få islänningar att tänka på något annat än coronaviruset en stund.

söndag 29 mars 2020

Första isländska utbrottet av kaningulsot bland vildkaniner

Minst 51 kaniner i Elliðaárdalur i Reykjavík har dött efter att ha smittats av kaningulsot. Det är första gången som sjukdomen drabbar kaniner som lever vilt på Island. Vid det första utbrottet 2002 var det bara kaniner som hölls som husdjur eller på gårdar som drabbades. Först befarade kaninvänner att någon hade förgiftat djuren.

Kaninen är omstridd på Island. Den officiella hållningen från myndigheterna är att den inte tillhör den isländska fanan. Sedan 1970-talet och framåt har dock kaninen blivit allt vanligare i vilt tillstånd. Det rör sig om utsläppta eller förrymda tamkaniner som har lyckats överleva och bilda kolonier på flera håll i landet.

En av de största kolonierna finns i Elliðaárdalur i Reykjavík. Somliga ogillar kaninerna medan andra uppskattar dem och ger dem mat under vintrarna.

Margrét Sif Sigurðardóttir är en av dem som ofta matar kaninerna i Elliðaárdalur. Men när hon nyligen besökte området för att ge kaninerna mat var det ingen som kom för att möta henne. I stället låg ett stort antal döda kaniner i området. Hon sade i Morgunblaðið att hon befarade att någon som inte gillar kaninerna hade förgiftat dem.

Inom loppet av två dagar samlade kommunen ihop 51 döda kaniner i Elliðaárdalur. Tio av kropparna skickades vidare till Matvælastofnun för undersökning. Det verkliga antalet döda djur kan vara betydligt större eftersom många kroppar kan ligga i skogen eller i hålor under jord.

De preliminära resultaten visar att samtliga kaniner dött av kaningulsot. Matvælastofnun skriver i ett pressmeddelande att sjukdomen är mycket smittsam. Den sprids inte till andra djur eller till människan. Men viruset är mycket tåligt. Därför bör inte personer som själva har kaniner besöka Elliðaárdalur eftersom det finns en risk att de kan föra med sig smittan hem.

Det är första gången på Island som kaningulsot drabbar kaniner som lever vilt. Matvælastofnun uppger i ett pressmeddelande att det enda tidigare utbrottet av sjukdomen inträffade 2002. Då var det kaniner som hölls som husdjur eller på gårdar på södra och sydvästra Island som drabbades.

Här kan du läsa mer om debatten om kaniner på Island.

Förbud mot sammankomster påverkar begravningar

Fler än 20 personer får inte samlas tillsammans. Det ställer till problem bland annat vid begravningar. Þór Hauksson, präst i Árbæjarkirkja i Reykjavík, säger till Vísir att anhöriga nu tvingas välja vilka personer som ska få vara med i ceremonin i kyrkan. Inte heller kan begravningar skjutas upp någon längre tid eftersom det saknas förvaringsplats.

I veckan infördes ett hårdare förbud mot sammankomster på grund av coronaviruset. Nu får högst 20 personer samlas på en plats. Och deltagarna ska så långt det är möjligt hålla ett avstånd på två meter från varandra. Þór Hauksson, präst i Árbæjarkirkja i Reykjavík, säger till Vísir att förbudet gör det svårt att genomföra begravningar:
"Vi försöker att ha så få som möjligt från kyrkan vid begravningen. Prästen och begravningsentreprenören behöver åtminstone vara med och då kan människor komma med arton av deras folk. Så vissa skippar att ha musiker och organist för att fler anhöriga ska få plats."
Ofta är det betydligt fler som vill delta vid begravningar. Þór Hauksson säger till Vísir att det ställer anhöriga inför komplicerade beslut:
"Man känner med de människor som tar avsked - människor som försätts i den situationen att de helt enkelt måste välja: du får komma men inte du."
Vissa vill skjuta på begravningen i väntan på att restriktionerna ska upphöra. Det kan dock vara omöjligt eftersom det saknas plats att förvara liken under längre tid. Andra har till exempel strömmat begravningar över Facebook. Þór Hauksson säger till Vísir att en annan lösning är att hålla begravningen nu men senarelägga minnesstunden:
"Häromdagen hade jag en begravning och minnesstunden blir i sommar där familjen tänker hylla livet. Det är något som vi sannerligen kan göra - att hylla livet."
Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Vi kan komma att få se liknande siffror som efter bankkraschen när andelen ökade med 1 till 1,5 procentenheter varje månad några månader i följd."

Karl Sigurðsson, expert vid Vinnumálastofnun, i Fréttablaðið om hur myndigheten tror att arbetslösheten på Island kommer att stiga till följd av coronavirusets utbredning - läs mer här.

lördag 28 mars 2020

Krävande vinter för snöröjning i isländska VästfjordarnaFörra vintern använde Elvar Sigurgeirsson snöslungan i 49 timmar när han plogade vägen till Flateyri i Västfjordarna. Den här vintern är han redan uppe i 500 timmar. Efter en snöfattig inledning på vintern har det snöat ovanligt mycket - i synnerhet under andra halvan av december, första halvan av januari och andra halvan av februari. Det berättar han för Vegagerðin.

När Elvar Sigurgeirsson öppnade vägen den 20 mars fick han sällskap av en fotograf. Då hade nederbörden varit så riklig att snödjupet var omkring fem meter. Den 4,2 meter höga maskinen nådde inte ända upp till snötäcket.

Snöovädren har varit många den här vintern. Västfjordarna är en av de regioner där problemen med oframkomliga vägar har varit som störst. Just vägen till Flateyri är mycket utsatt för laviner. I vinter har den flera gånger varit avstängd på grund av lavinfaran. Stora laviner har också fallit över vägen vid flera tillfällen.

Förra vintern kördes Vegagerðins snöröjningsmaskiner totalt 1 422 639 kilometer. I veckan hade körsträckan redan kommit upp i 1 661 000 kilometer.

Ovan kan du se hur det går till när Elvar Sigurgeirsson öppnar vägen till Flateyri.Flateyri ligger vid Önundarfjörður. På andra sidan fjorden ligger Ingjaldssandur. Trakten är sedan länge övergiven - med undantag för en enda invånare på gården Sæból. Vägen till Ingjaldssandur plogas inte alls under vintern.

Nyligen låg kustbevakningens fartyg Týr i hamn i Flateyri. Fartyget seglade till orten eftersom väderprognosen förutspådde ett stort snöoväder som skapade en stor risk för laviner samtidigt som Flateyri ännu en gång skulle skäras av från omvärlden.

En som fastnat i Flateyri var bonden på Sæból som uträttat ärenden och hälsat på sonen i Ísafjörður. Hon vände sig till besättningen - och fick svaret att hon kunde få hjälp att komma hem. Det uppger kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Ovan kan du se hur det gick till när kustbevakningen transporterade bonden hem till Ingjaldssandur.

En annan isolerad plats i Västfjordarna är kommunen Árneshreppur. Den har - med några korta undantag - varit avskuren från omvärlden ända sedan mitten av december. Och de senaste veckorna har den enda landvägen till Árneshreppur varit oframkomlig. Den plogades tillräckligt för att öppnas på kvällen den 4 mars. Men den snöade igen redan samma natt.

I kommunen har invånarna i Djúpavík i sin tur varit avskurna från övriga Árneshreppur. I onsdags arbetade Ingólfur Benediktsson med att öppna vägen mellan Gjögur och Djúpavík för att bryta isoleringen. Sonen Róbert Hlífar Ingólfsson följde med och filmade.

Efter tre dagar fick Ingólfur Benediktsson ge upp. Det fortsatte att snöa ymnigt och det fanns inga förutsättningar för att vägen skulle kunna hållas öppen mer än en kort stund. Han säger till RÚV att han inte har upplevt så mycket snö i Árneshreppur sedan 1995.


I fredags fick Ingólfur Benediktsson rycka ut på nytt. Då var det enligt Litlihjalli en mindre lavin som fallit över vägen till Norðurfjörður.

Här kan du läsa mer om vinterns stora laviner i Flateyri, här kan du läsa mer om livet på Ingjaldssandur och här kan du läsa mer om isoleringen i Árneshreppur.

Nio av tio litar på sjukvården i coronakrisen på Island

Nio av tio islänningar har förtroende för civilförsvarets och sjukvårdens hantering av coronautbrottet. Även polisen åtnjuter stort förtroende. Dessutom är det en majoritet som känner tillit till regeringens hantering av coronakrisen. Men det stödet är betydligt starkare bland personer som sympatiserar med något av regeringspartierna. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Antalet coronasmittade växer från dag till dag på Island. Utbrottet väntas kulminera vid påsk. De närmaste veckorna förutspås bli den hårdaste prövningen för sjukvården. Samtidigt har näringslivet drabbats hård. Turismen - den viktigaste näringsgrenen i landet - har i det närmaste utraderats.

Men hanteringen av coronautbrottet har i dagsläget ett utbredd stöd bland allmänheten. Och starkast är stödet för civilförsvaret och sjukvården. Hela 91 procent har förtroende för civilförsvarets hantering av situationen. Och 88 procent känner förtroende för sjukvårdens agerande i samband med coronakrisen.

Högt förtroende har även polisen. Det är 82 procent som litar på hur polisen hanterar läget.

Både regeringen och centralbanken Seðlabanki Íslands har kommit med en rad åtgärder för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet. Även det agerandet har fått ett positivt mottagande. Det är 52 procent som har förtroende för Seðlabanki Íslands och 51 procent för regeringen.

Uppslutningen bakom regeringen är dock långt ifrån allenarådande. Det är 21 procent som svarar att förtroendet för regeringens agerande är lågt. Det är främst väljare som sympatiserar med Centerpartiet och Piratpartiet som misstror koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet.

Vidare är det 62 procent som har förtroende för hur livsmedelsbutiker hanterar coronautbrottet. Motsvarande siffra för skolorna är 62 procent, för allmänheten 50 procent, för fackföreningarna 37 procent, för bankerna 27 procent och för pensionsfonderna 20 procent.

Det är bara när det gäller banker och pensionsfonder som andelen skeptiska är större. Hela 28 procent uppger att de har litet förtroende för bankerna och 25 procent har litet förtroende för pensionsfonderna.

Här kan du läsa mer om coronavirusets utbredning på Island.

Dagens citat

"De behöver spjärna emot på botten. Eller är det bättre att fortsatt hålla dem under vattnet? Det är mindre än två år kvar till nästa val. Vad tänker Självständighetspartiet erbjuda förutom vin i butiker? Det finns nog att ta av."

Vilhjálmur Bjarnason, tidigare alltingsledamot för Självständighetspartiet, skriver i Morgunblaðið med anledning av den senaste tidens opinionssiffror att partiets ledamöter driver för få profilfrågor.

fredag 27 mars 2020

Minskad smuggling av kokain till Island efter coronautbrott

Tillgången till kokain är nu i det närmaste obefintlig på Island. Efter coronautbrottet har flygtrafiken närmast upphört samtidigt som inga passagerarfärjor längre seglar till öriket. Dessutom har förbudet mot större sammankomster minskat efterfrågan. Men den inhemska produktionen av cannabis och amfetamin fortsätter, rapporterar Fréttablaðið.

Under förra året beslagtog isländsk polis omkring 40 kilo kokain. Aldrig tidigare har så stora mängder av den illegala drogen påträffats på väg in i landet. Den efterfrågan på narkotika som dalade efter 2008 års finanskrasch har ökat på nytt under de senaste årens högkonjunktur.

Men nu är det i det närmaste omöjligt att köpa kokain på Island. Fréttablaðið har talat med flera uppgiftslämnare med kännedom om narkotikahandeln. En person säger att dagens situation är unik:
"Det har grävts i alla gropar och allt är slut."
Skälet är coronautbrottet. Kokain är en drog som smugglas till Island från utlandet. Flygtrafiken har nästan upphört - och ombord de flyg som faktiskt landar i Keflavík är så få passagerare att knarkkurirer inte kan försvinna i mängden. Färjan Norröna seglar numera till Seyðisfjörður utan passagerare.

De senaste åren har de största beslagen av kokain gjorts från färjor och flyg. Det finns andra smugglingsvägar in i landet. Mindre partier tros föras in med fiskebåtar och fraktfartyg. Polisen uppger dock för Fréttablaðið att det är troligt att smugglarna hittar andra vägar om dagens restriktioner skulle bli långvariga.

Coronautbrottet påverkar även efterfrågan. Förbudet mot sammankomster med fler än tjugo personer gör att nöjeslivet har minskat dramatiskt i omfattning. Därmed har också efterfrågan från personer som använder kokain som en festdrog upphört.

Tillgången till cannabis och amfetamin tros däremot inte ha påverkats nämnvärt. Bägge drogerna produceras i stor utsträckning på Island. Inhemska odlare tros täcka behovet av cannabis - medan det fram till coronautbrottet förekom viss insmuggling av amfetamin.

Karl Steinar Valsson vid polisen i Reykjavíkområdet säger till Vísir att narkotikahandel är en av den organiserade brottslighetens grundvalar. Eftersom det rör sig om så stora summor som står på spel kommer nya metoder att uppstå:
"Om det råder en tillfällig brist på kokain så producerar man amfetamin i stället. Det är naturligtvis något som vi har sett väldigt mycket av."
Gatupriset för ett gram kokain troddes före coronautbrottet vara omkring 13 700 isländska kronor.

Här kan du läsa mer om produktionen av amfetamin och cannabis på Island.

Professor: Island har minsta ökningen av coronasmittade

Åtgärderna för att begränsa coronautbrottet på Island fungerar Det sade Thor Aspelund, professor i biostatistik vid Háskóli Íslands, under gårdagens presskonferens. Antalet bekräftade fall av smittan ökade i går till 802 personer. Myndigheterna undersöker nu möjligheterna att inrätta ett provisoriskt sjukhus för att kunna ta emot alla patienter när utbrottet kulminerar.

Spridningen av coronaviruset covid-19 fortsätter på Island. Det är nu 802 personer som har smittats. Och 9 889 personer sitter i karantän - vilket motsvarar 3 procent av befolkningen. Totalt har 12 615 personer testats för viruset.

Tre personer vårdas med respirator på intensivvårdsavdelning på Landspítali i Reykjavík. Enligt Vísir rör det sig om två män och en kvinna. Ytterligare fjorton smittade vårdas på sjukhus. Gemensamt för dem är att de har andra sjukdomar, är överviktiga eller röker, rapporterar Vísir.

En 71-årig kvinna blev i måndags det första isländska dödsoffret för coronaviruset. Även den 75-årige maken bar på smittan. Stundin uppger att hans tillstånd har försämrats kraftigt på kort tid och att han nu kämpar för sitt liv. Han ska inte ha haft några andra underliggande sjukdomar.

Trots att smittan sprider sig är kampen mot coronavirusets utbredning framgångsrik. Det sade Thor Aspelund, professor i biostatistik vid Háskóli Íslands, under en presskonferens i går. Han ansåg att det hittills var Island och Färöarna som hade varit bäst på att förhindra ett ännu större utbrott. Han hyllade bland annat Íslensk erfðagreinings beslut att screena tusentals islänningar för viruset:
"Det är verkligen tur att den här hållningen intogs här."
Thor Aspelund är en av de experter som har tagit fram den prognos för smittans utbredning som nu används. Han sade att den typen av modeller är nödvändiga för att kunna bedöma vilka insatser som är mest angelägna. Åtgärder som förbud mot sammankomster gör enligt Thor Aspelund att smittspridningen kan hållas på en nivå som är hanterlig för sjukvården.

Smittskyddsläkaren Þórólf­ur Guðna­son beskrev smittprognosen som ett betydelsefullt redskap i kampen mot coronaviruset. Utan den hade myndigheterna fått förlita sig till gissningar:
"Det är väldigt viktigt för hälsovårdsmyndigheterna att stödja sig på en sådan prognos. Det är i praktiken det enda reella verktyget vi har för att bedöma utvecklingen på ett vetenskapligt sätt och att göra oss fria från en subjektiv och känslomässig bedömning av det som sker."
Coronautbrottet väntas kulminera i mitten på april. Myndigheterna undersöker nu möjligheterna att inrätta ett reservsjukhus för att kunna hantera den förväntade ökningen av coronapatienter. Sedan tidigare har myndigheterna hyrt ett hotell för att kunna sätta turister och andra i karantän.

Turismen till Island har dock upphört så gott som helt och hållet. Det är inte osannolikt att passagerarflyget till utlandet upphör helt vid månadsskiftet. Samtidigt duggar varslen inom turistindustrin tätt.

Bláa lónið varslade i går 164 personer om uppsägning. Bolaget driver bland annat Blå lagunen, restauranger, hotell och butiker. Efter varslet har företaget omkring 600 anställda. De kommer enligt Morgunblaðið att få arbetstiden förkortad till 25 procent. Resterande 75 procent av lönen täcks av den statliga garanti som nyligen klubbades.

Alla anläggningar som ingår i koncernen håller stängt till den 30 april. De restriktioner som har införts - och som bland annat tvingar badhus att stänga - gäller i dagsläget till och med den 13 april. Det är dock troligt att de förlängs.

Finansminister Bjarni Benediktsson sade i går i alltinget att underskottet i statsfinanserna i år kan bli mer än 200 miljarder isländska kronor.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Vi är ett samhälle och vi är en räddningstjänst. Jag uppmanar fortfarande människor att iaktta yttersta försiktighet och vid varje tillfälle följa de råd som ges för allas välgång. Och komma ihåg att tacka dem som gör så mycket för oss andra. Jag önskar er alla välgång."

President Guðni Th. Jóhannesson skriver på Facebook om coronautbrottet på Island.

torsdag 26 mars 2020

Islänningar mer oroade för ekonomin än coronasmitta

Åtta av tio islänningar oroar sig för de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet. Men bara tre av tio är rädda för att själva bli smittade av det nya coronaviruset. Och ännu färre befarar några allvarliga effekter på den egna hälsan. Det är framför allt äldre islänningar som räds virusets konsekvenser för hälsan. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Ett budgetunderskott på flera hundra miljarder isländska kronor, negativ tillväxt och kraftigt stigande arbetslöshet. Det är bara några av de effekter som det nya coronaviruset väntas få för den isländska ekonomin. Och många tror att prognoserna kan bli ännu dystrare längre fram.

Att exportera färsk fisk har blivit allt svårare när flygförbindelserna till Nordamerika och Europa i det närmaste har upphört. Allt fler rederier överväger nu att gå över till att frysa fångsterna - något som inte ger lika bra betalt. Dessutom råder stor osäkerhet om sommarens turistsäsong.

Regeringen har aviserat en rad åtgärder för att undvika massarbetslöshet. I de paket som hittills har presenterats ingår bland annat infrastruktursatsningar, brygglån för företag i kris, marknadsföring av Island som resmål och statliga löner för att undvika varsel. Dessutom har centralbanken Seðlabanki Íslands sänkt styrräntan och underlättat för banker att låna ut.

Islands ekonomi är också det främsta skälet till oro bland invånarna. Hela 78 procent är bekymrade över coronavirusets inverkan på ekonomin. Och bara 7 procent upplever liten eller ingen oro.

Oron för den egna ekonomin är inte alls lika utbredd. Det är 34 procent som är oroliga - medan 43 procent svarar att de känner ingen eller liten oro.

Än mindre är rädslan för själva coronaviruset. Bara 30 procent fruktar att de själva kan smittas. Något fler - 35 procent - är helt obekymrade eller känner bara viss rädsla.

Dessutom verkar de flesta tro att de kommer att klara sig bra även om de skulle bli smittade av covid-19. Det är 21 procent som är bekymrade över den eventuella smittans inverkan på den egna hälsan. Hela 54 procent är däremot ganska eller helt befriade från sådan oro.

Bland kvinnor är oron mer utbredd både när det gäller samhällsekonomin och smittan. Män är däremot aningen mer oroliga när det kommer till den egna ekonomin.

På landsbygden är det oftare själva viruset som är en källa till oro. I huvudstadsregionen är det fler som är oroliga över de samhällsekonomiska konsekvenserna.

Islänningar som har fyllt 68 år funderar mest på negativ inverkan på den egna hälsan. Personer i åldern 30 till 49 år tänker mest på såväl Islands ekonomi som det egna hushållets ekonomi.

Toppchefer och höga tjänstemän är även de mycket oroliga över ekonomin. Studenter tänker mer sällan i sådana banor. Personer som arbetar inom serviceyrken och som arbetar med kundmöten fruktar oftast att själva bli smittade.

Hela 91 procent av Renässans väljare är bekymrade över Islands ekonomi. Oron för den egna kassan är mest utbredd bland anhängare till Centerpartiet och Piratpartiet. I bägge grupperna är det 45 procent som oroar sig. Centerpartiets sympatisörer är även mest bekymrade över den egna hälsan. Det är 27 procent är rädda för försämrad hälsa. Oroligast över att bli smittade är Gröna vänsterns väljare. Där svarar 36 procent att de tänker mycket på smittorisken för egen del.

Vill att coronadrabbade på Island slutar känna smittskam

Coronasmittan fortsätter att breda ut sig på Island. Men spridningen går inte längre lika snabbt och en majoritet av dem som nu testar positivt för covid-19 är redan i karantän. Därför har prognosen för antalet smittade sjunkit något. Samtidigt vill generaldirektör Alma Möller att drabbade slutar att känna smittskam. Under gårdagens presskonferens sade hon att hon vill slippa höra ordet.

Nu har antalet coronasmittade på Island stigit till 737 personer. Av dessa vårdas femton på sjukhus och två på intensivvårdsavdelning. Ytterligare 9 013 personer sitter just nu i hemkarantän.

Smittan fortsätter alltså att breda ut sig. Antalet bekräftade fall av coronaviruset covid-19 växer från dag till dag. Men ökningen är inte längre riktigt lika snabb. De senaste dagarna har dessutom en majoritet av dem som testat positivt redan försatts i karantän.

Att ökningstakten har avtagit något gör att myndigheterna nu reviderar prognosen för coronasmittan. Utbrottet väntas alltjämt kulminera i mitten på april. Efter påsk tros kurvan över antalet smittade plana ut.

Myndigheterna räknar med att omkring 1 500 personer kommer att testa positivt för viruset. En mer pessimistisk prognos är 2 300 drabbade. I den förra prognosen var den mest pessimistiska siffran 6 000 drabbade.

Samtidigt fortsätter sjukhusen att försöka skapa kapacitet att möta en ännu värre situation. På sjukhuset i Akureyri har nu tio platser för coronasmittade personer inrättats. Sedan tidigare finns tre respiratorer och ytterligare två har beställts.

De två hårdast drabbade kommunerna är Húnaþing vestra och Vestmannaeyjabær. I Húnaþing vestra är det enligt ett pressmeddelande 24 procent av invånarna som är i hemkarantän. I Vestmannaeyjabær har nu enligt polisen 47 fall av smittan bekräftats samtidigt som 554 personer sitter i karantän - vilket betyder att mer än var hundrade har smittats och att mer än var tionde är i karantän.

En av de smittade i Húnaþing vestra är Þórey Edda Elísdóttir. Hon berättade tidigare i veckan i en intervju att hon kände smittskam. Skälet till skamkänslan var att hon inte insåg att hon drabbats av coronaviruset. Hon var därför ute bland folk som vanligt och kan ha hunnit sprida smittan till många innan hon testade sig för covid-19.

Alma Möller, generaldirektör för Embætti landlæknis, sade under gårdagens presskonferens att hon inte alls gillade nyordet smitskömm, 'smittskam'. Hon tyckte inte heller att personer som råkat sprida coronaviruset skulle känna smittskam:
"Jag föreslår att vi slänger bort det ordet. Ingen kan naturligtvis göra något åt att den blir smittad eller smittar andra givet att människor naturligtvis har följt regler vad gäller isolering och karantän. Jag tycker att vi borde sluta irritera oss på andra på grund av det här."
Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Jag håller också på att förbereda att påbörja isländskundervisning för dem som blir kvar här på deras arbetstid. Jag är gammal lärare och har samlat på mig material och tänker ta tag i gamla takter."

Þorbjörg Arnórsdóttir, föreståndare för Þórbergssetur och chef för hotellet vid Hali i Suðursveit, i Stundin om att hon tänker börja undervisa personalen från Tjeckien och Polen i isländska när turisterna försvunnit på grund av coronaviruset.

onsdag 25 mars 2020

Regeringen vill kunna flytta statsanställda till civilförsvaret

Alla offentligt anställda ska kunna kommenderas till nya arbetsuppgifter inom civilförsvaret. Och beslutet om att kalla in personer från andra yrken ska tas av polisen - och det behöver inte godkännas av regeringen eller alltinget. Det är huvuddragen i ett förslag från justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir i kampen mot coronavirusets utbredning.

Regeringen vill nu ta ytterligare ett steg i bekämpningen av coronaviruset covid-19. Bakom förslaget står justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Om det får majoritet i alltinget innebär det avgörande förändringar i lagen om civilförsvaret.

Förslaget gäller samtliga offentligt anställda - inom stat, kommuner, regioner och myndigheter - och medför att de får en särskild medborgerlig skyldighet. I en situation där stor fara råder kan de flyttas till nya arbetsuppgifter utan att tillfrågas och utan att ha rätt att neka.

Bakgrunden till förslaget är enligt Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir att det kan uppstå en krissituation som kräver att befintlig personal koncentrerar sig på vissa arbetsuppgifter som inte kan överlåtas på andra. Vid sådana prioriteringar kan det uppstå en personalbrist. Här ska alltså andra offentligt anställda kunna tvångskommenderas för att ta över dessa uppgifter.

Makten att ta sådana beslut ligger hos polismästaren i respektive region. Den som får en sådan kommendering får inte lämna uppdraget eller regionen utan godkännande från polismästaren. Omfördelningar av resurser mellan regioner ska beslutas av rikspolischefen.

Förslaget gäller alla offentligt anställda mellan 18 och 65 år. Vid en tvångskommendering får alla behålla ordinarie lön. De kan däremot flyttas mellan olika arbetsuppgifter utan rätt att se över exempelvis kollektivavtal eller anställningsavtal.

I förslaget skriver Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir att det behövs en lag som säger att personal måste kunna användas på det mest effektiva sättet vid en nödsituation. Det kan till exempel betyda att experter kan få städa, sanera eller arbeta med att ta emot kunder om det finns sådana behov. Det kan också innefatta hjälp vid bränder, sjuktransporter och räddningsinsatser.

Den som bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse i upp till tre år.

App ska kartlägga coronasmittans spridning på Island

Redan på måndag ska en smittspårningsapp lanseras på Island. Alla invånare kommer att uppmanas att ladda ned appen. Den ska kartlägga smittspridningen - och när någon testar positivt för coronaviruset covid-19 kan alla som har varit i närheten av den smittade kontaktas snabbt och automatiskt.

Antalet islänningar som smittats av det nya coronaviruset covid-19 steg i går till 648 personer. Tretton smittade vårdas på sjukhus - och för två av dem är läget så allvarligt att de ligger på en intensivvårdsavdelning. Samtidigt är nu 8 205 personer i hemkarantän.

Nu finns coronasmittade i samtliga regioner. Det första fallet i Austurland - den region som hittills inte haft några bekräftade fall - bekräftades i går.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir testades för viruset sedan smittan spridits till en av sönernas skola. Hon skriver på Facebook att testet visade sig vara negativt.

Den första islänningen som dog i sviterna av coronaviruset var en kvinna i 70-årsåldern. Kvinnans son säger till Vísir att hon led av kronisk astma. Därför kunde hon inte vårdas med respirator. Såväl hon som flera andra familjemedlemmar smittades på Island.

Över 5 000 personer har screenats för covid-19 av Íslensk erfðagreining. Vd:n Kári Stefánsson säger till RÚV att analyserna har avslöjat ett fyrtiotal mutationer av viruset. Inte minst visar analysen att smittan inte bara förts in i landet av islänningar som vistats i Österrike och Italien. Smittan har också kommit från bland annat USA, Storbritannien och Iran.

Kári Stefánsson säger till Information att en person visade sig bära på två varianter av coronaviruset, en muterad och en icke-muterad variant. Det var den muterade varianten som senare skulle komma att smitta flera andra personer. Och den orsakade också betydligt svårare symtom.

Redan på måndag hoppas civilförsvaret kunna lansera en smittspårningsapp. Samtliga invånare kommer att uppmanas att ladda ner appen. Den ska underlätta kartläggningen av coronavirusets utbredning och förenkla smittspårning.

I dag är smittspårning ett arbete som kräver stor ansträngning. En person som drabbats av coronaviruset uppmanas att lista samtliga som den har varit i kontakt med. Om myndigheterna anser att det har funnits en smittorisk kan dessa personer kallas till provtagning eller sättas i hemkarantän.

Nu är tanken att appen i praktiken ska sköta smittspårningen. Den registrerar alla mobiltelefoner som finns inom en viss radie. Om en person smittas får myndigheterna en lista på alla mobiltelefoner som har funnits i närheten. Dessa personer kan sedan kontaktas för ytterligare utredning. Den smittade behöver alltså inte längre lista några sociala kontakter.

Det är bara myndigheterna som får tillgång till informationen. När pandemin är över ska databasen raderas. Alla som laddar ner smittspårningsappen behöver också godkänna datainsamlingen för att den ska fungera. Appen kommer inte att användas för att i realtid visa om smittade personer finns i närheten.

Liknande appar har tidigare använts för smittspårning i Sydkorea och Singapore.

Bara fyra av Icelandairs 23 avgångar lyfte från flygplatsen i Keflavík i går. Sveriges ambassad i Reykjavík uppmanar på Facebook nordiska medborgare på tillfälligt besök att tidigarelägga hemresor. Enligt ambassaden kan det inte uteslutas att flygtrafiken till och från Island inom kort upphör helt och hållet.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Jag fick i själva verket en liten chock för jag hade varit till butiken och jag tyckte att jag liksom hade svikit mitt samhälle. Om jag nu också hade det här så kunde jag kanske möjligen ha smittat någon annan också och jag upplevde en viss smittskam."

Þórey Edda Elísdóttir, bosatt i Hvammstangi i Húnaþing vestra, i Vísir om hur hon oväntat fick beskedet av att hon smittats av coronaviruset och därför liksom alla övriga i kommunen försattes i hemkarantän - läs mer här.

tisdag 24 mars 2020

Kraftig ökning för Självständighetspartiet och regeringen

Stödet för Självständighetspartiet ökar till den högsta siffran på nästan tre år. Och stödet för regeringen växer till den högsta noteringen på två år. De är de stora vinnarna i den första opinionsmätningen som MMR har genomfört sedan de första fallen av coronasmitta bekräftades på Island.

I november 2019 var det bara 18,1 procent som uppgav att de sympatiserade med Självständighetspartiet. Det var den lägsta siffran någonsin hos MMR. Sedan dess har stödet ökat något. Men nivåerna för Självständighetspartiet är fortfarande historiskt låga.

Nu ökar stödet kraftigt. Självständighetspartiet får 27,4 procent - en uppgång med hela 6,1 procentenheter inom loppet av en månad. Så starkt har inte stödet varit sedan sommaren 2017.

Den väljarbarometer som nu publiceras är den första som MMR genomfört sedan de första fallen av coronasmitta bekräftades på Island. Hittills ser det alltså ut som att många väljare är nöjda med Självständighetspartiets sätt att hantera utbrottet.

De två övriga regeringspartierna påverkas inte nämnvärt av coronavirusets utbredning. Gröna vänstern minskar med 0,1 procentenhet till 9,8 procent medan Framstegspartiet ökar med 0,7 procentenheter till 8,1 procent.

Ännu mer anmärkningsvärd är uppsvinget i opinionen för trepartikoalitionen. Nu svarar hela 52,9 procent att de ställer sig bakom regeringen - en uppgång med hela 14,1 procentenheter. Siffran är koalitionens bästa på två år.

Den största förloraren i den här mätningen är Centerpartiet. Eftersom förändringarna för övriga partier är små ligger det nära till hands att personer som tidigare sympatiserade med Centerpartiet nu har gått över till Självständighetspartiet.

Centerpartiet får nu 10 procent - en tillbakagång med 2,6 procentenheter.

Näst största parti är Socialdemokraterna med 14,7 procent, en nedgång med 0,7 procentenheter. Gapet mellan ettan och tvåan i isländsk politik är nu alltså hela 12,7 procentenheter. Så stort har det inte varit på fyra år - och då var det under några månader Piratpartiet som hade ett ännu större försprång gentemot Självständighetspartiet.

I den här mätningen får Piratpartiet 10,2 procent, en minskning med 0,5 procentenheter. Renässans får 9,7 procent, en nedgång med 0,8 procentenheter.

Varken Islands socialistparti eller Folkets parti klarar alltingets femprocentsspärr. Islands socialistparti ligger kvar på 4,7 procent medan Folkets parti backar med 1,1 procentenhet till 3,7 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Första islänningen död efter coronasmitta

En isländsk kvinna har avlidit till följd av´det nya coronaviruset. Det är den första islänningen som dör efter att ha smittats av covid-19. Enligt uppgifter rör det sig om en äldre kvinna med underliggande sjukdomar. Samtidigt förvärras krisen för Icelandair. Finansminister Bjarni Benediktsson säger att regeringen inte tänker låta flygbolaget gå i konkurs.

Antalet islänningar som bekräftats smittade av coronaviruset covid-19 ökade i går till 588 personer. Tretton vårdas på sjukhus - och hela 6 816 personer sitter i hemkarantän.

En kvinna i 70-årsåldern blev den första islänningen som avled till följd av coronasmitta. Landspítali skriver i ett pressmeddelande att hon under en längre tid haft andra underliggande sjukdomar.

Kvinnans son skriver enligt RÚV på Facebook att hon varit allvarligt sjuk till följd av coronaviruset den senaste veckan. Tre familjemedlemmar var på plats på sjukhuset när hon avled i går. Två av dem har själva drabbats av viruset. I förra veckan dog en australisk turist på sjukhuset i Húsavík efter att ha smittats.

Austurland är den enda regionen där ingen ännu har testats positivt för coronaviruset. Där har invånare diskuterat möjligheten att stänga hela regionen för att förhindra smittspridning. Polisen skriver på Facebook att ett sådant beslut enbart skulle stoppa spridningen tillfälligt. Det skulle enligt myndigheterna snarare skjuta problemet på framtiden än lösa det.

På Västmannaöarna fortsätter smittan att breda ut sig. Nu har 47 personer testats positivt för covid-19. Polisen skriver på Facebook att ytterligare 487 personer sitter i karantän. Det innebär att smittan har drabbat mer än var hundrade öbo - och mer än var tionde är i hemkarantän.

Piratpartiets Smári McCarthy blev i helgen den första alltingsledamoten som testades positivt för coronaviruset. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir och Hanna Katrín Friðriksson - som båda representerar Renässans i alltinget - sitter i hemkarantän liksom miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Han skriver på Facebook att skälet är att en anställd på departementet testats positivt.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir har nu testats för viruset. Hon höll sig också hemma under gårdagen. Coronaviruset finns nämligen på ett av barnens skolor. Hon skriver på Facebook att hon inte kommer till alltinget eller regeringskansliet eftersom alla islänningar är en del av civilförsvaret. Skulle hon arbeta som vanligt skulle hon riskera att sprida smittan.

Under gårdagen ökade antalet bekräftade fall bara med 20 personer. Det var den lägsta ökningen på en vecka. Men det betyder inte att utbredningen har kulminerat. I stället har det testats färre personer de senaste dagarna.

Prognosen för coronavirusets spridning ser nämligen betydligt dystrare ut nu än vad den gjorde i förra veckan. I en uppdaterad prognos från Háskóli Íslands, Embætti landlæknis och Landspítali tros utbredningen nå toppen i mitten på april. I den förra prognosen talades det om runt 600 smittade - och på sin höjd 1 200 smittade ett par veckor in i april.

Nu utgår prognosen från en miniminivå på 2 000 smittade i april. Men antalet smittade kan bli så högt som 6 000 personer.

Nedgången för turismen ser ut att bli både djup och långvarig. Icelandair varslade i går 240 personer om uppsägning. Och hela 92 procent av de anställda tvingas enligt ett pressmeddelande att acceptera att gå ned i arbetstid. Alla flygvärdinnor får till exempel bara jobba 25 procent. I de flesta fallen täcks inkomstbortfallet av statliga åtgärder.

Efter nedskärningarna har Icelandair bara 140 heltidsanställda. De får sänkta löner med 20 procent. För toppcheferna blir lönebantningen 25 procent samt för styrelsen och vd:n Bogi Nils Bogason 30 procent.

Icelandair flyger just nu bara 14 procent av de planerade avgångarna. Under måndagen lyfte Icelandair enligt tidtabell mot London, Stockholm, Amsterdam och Boston. Övriga 19 planerade avgångar från Keflavík var inställda.

I pressmeddelandet skriver Icelandair att trafiken väntas att krympa ytterligare inom kort i takt med att allt fler gränser stängs och att allt fler restriktioner för resandet införs. Inrikesbolaget Air Iceland Connect - som ingår i samma koncern - har redan bantat antalet avgångar med två tredjedelar.

Fem av hotellen i kedjan Icelandair Hotels - som även den ingår i koncernen - har nu stängts. På Reykjavík Natura finns nu bara en gäst. Det är polisen Víðir Reynisson som leder civilförsvarets insatser mot coronaviruset. Han säger i Morgunblaðið att skälet att han bor på hotell är att frun och dottern är i hemkarantän. Efter stängningen kallar han hotellet - som han alltså har för sig själv förutom ett par personer i personalen - för "landets största villa".

Efter beskedet störtdök Icelandairs aktie på börsen i Reykjavík. Värdet sjönk i går med 22 procent till 3,08 isländska kronor. Sedan nyår har två tredjedelar av bolagets börsvärde utraderats.

Turismen till Island har nu i det närmaste upphört helt och hållet. Bláa lónið - det bolag som driver Blå lagunen, flera hotell, butiker och restauranger - uppgav i går i ett pressmeddelande att verksamheten stängs till och med den 30 april. Stängningen gäller en längre period än dagens förbud mot sammankomster som upphör den 12 april. Det mesta talar dock för att restriktionerna förlängs i ytterligare flera veckor.

Finansminister Bjarni Benediktsson säger till RÚV att regeringen har en skyldighet att se till så att kommunikationer och transporter till och från Island inte upphör. Han betraktar Icelandair som det kanske viktigaste företaget i landet:
"Det kommer aldrig att bli så att all den här verksamheten kommer att upphöra."
Bjarni Benediktsson ville inte spekulera i ett eventuellt statligt ägande av Icelandair om bolagets ekonomiska situation skulle förvärras ytterligare. Det var dock svårt att uppfatta budskapet på annat sätt än att regeringen var redo att ingripa på något sätt för att undvika en konkurs om problemen skulle bli långvariga.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Man ser framåt mot en ödemark i bokningarna. Det senaste ordet som man känner till otroligt väl i mejlkommunikation är cancel. ... Beläggningen hos oss under perioden oktober till april är inte mer än 25 till 30 procent men nu är den helt enkelt noll de närmaste dagarna och veckorna."

Þórir Stefánsson, hotellchef för Hótel Framtíð i Djúpivogur, i Stundin om hur verksamheten har påverkats av coronaviruset covid-19.

måndag 23 mars 2020

Coronaviruset stoppar kommunsamgående på östra Island

Samgåendet mellan fyra östisländska kommuner senareläggs på grund av coronaviruset. Valet till ett gemensamt kommunfullmäktige den 18 april blir inte heller av. Något nytt förslag på valdag finns inte. Förhoppningen är att kunna genomföra både valet och samgåendet i höst. De berörda kommunernas beslut behöver dock godkännas av alltinget.

Den 18 april skulle invånarna i Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Djúpavogshreppur och Borgarfjarðarhreppur välja ett gemensamt fullmäktige. Efter valet skulle de fyra kommunerna formellt gå ihop - ett steg som togs efter folkomröstningar under 2019.

Hittills har fem partier meddelat att de tänker ställa upp i valet: Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Centerpartiet, Gröna vänstern och tvärpolitiska Österlistan. Självständighetspartiet var först ut med att presentera kandidater. På de fyra översta platserna på listan fanns representanter från alla fyra kommunerna.

Gröna vänstern följde samma princip. Listan toppas enligt ett pressmeddelande av juristen Jódís Skúladóttir från Fljótsdalshérað. På de tre närmaste platserna finns kandidater från de tre andra kommunerna.

Framstegspartiet gjorde likadant. Toppkandidaten är Stefán Bogi Sveinsson, som i dag representerar partiet i fullmäktige i Fljótsdalshérað. På de tre följande platserna finns även där kandidater från de tre övriga kommunerna i samgåendet.

Men det blir inget kommunalval den 18 april. Det har kommunfullmäktige i de fyra berörda kommunerna beslutat. Skälet är enligt ett pressmeddelande coronavirusets utbredning och åtgärderna för att bekämpa utbredningen.

Regeringen har bland annat förbjudit sammankomster med fler än hundra personer. Samtidigt har det införts restriktioner för andra typer av folksamlingar. Personer ska till exempel inte befinna sig närmare varandra än två meter.

Förbudet sträcker sig i dagsläget inte så långt fram som till själva valdagen. Det mesta tyder dock på att det både förlängs och utvidgas. Även om det inte skulle ske blir det mycket svårt för partierna att bedriva någon valrörelse eftersom reglerna i det närmaste gör det omöjligt att arrangera valmöten och att träffa väljare.

Inför beslutet inhämtades synpunkter från en rad myndigheter och från toppkandidaterna för de fem partierna som ställer upp i valet. Ingen motsatte sig att senarelägga valet. Såväl polisen som smittskyddsmyndigheten rekommenderade ett senare datum.

Frågan är dock inte bara i kommunpolitikernas händer. Eftersom en valdag har bestämts kan de inte på egen hand ställa in valet. Det finns nämligen inget i isländsk lag som föreskriver hur ett kommunalval kan skjutas på framtiden eller ställas in. Därför har de fyra kommunerna vänt sig till alltinget för ett beslut i frågan.

Om alltinget går med på att senarelägga valet kommer ett nytt datum att presenteras när den osäkerhet som nu råder är förbi. Förhoppningen är att det ska kunna ske till hösten. Under tiden fortsätter de fyra kommunerna att fungera självständigt i väntan på ett formellt samgående.

Här kan du läsa mer om kommunsamgåendet på östra Island.

Coronautbrottet på Island växer - nu införs skärpta förbud

Högst 20 personer får nu samlas på en och samma plats. Dessutom införs ett totalt förbud mot bland annat idrottsevenemang. Badhus, frisörer, skönhetssalonger, träningsanläggningar och barer tvingas att stänga. Skärpningen av förbudet mot sammankomster är en följd av det ständigt ökande antalet av coronasmittade. Nu har 568 personer bekräftats smittade av coronaviruset på Island.

Spridningen av coronaviruset covid-19 fortsätter att öka. I går hade 568 personer bekräftats vara smittade av viruset. Av dessa hölls 532 i isolering medan 36 personer hade tillfrisknat. Ytterligare 6 340 satt i hemkarantän.

I det första skedet av coronautbrottet var det uteslutande islänningar som vistats utomlands i riskområden som smittats. Nu sker smittspridningen i första hand mellan islänningar på Island. Det gör också att det blir allt svårare att spåra smittan.

Av de 568 smittade - varav 302 män och 266 kvinnor - har 202 fall inte kunnat spåras eller ännu inte kartlagts medan 196 smittats på Island och 170 utomlands.

464 av de smittade är hemmahörande i huvudstadsregionen. Därefter följer Suðurland med 56 smittade, Suðurnes med 27 smittade, Norðurland eystra och Norðurland vestra med fem smittade var, Vesturland med två smittade och Västfjordarna med en smittad. Åtta personer har inte kunnat lokaliseras geografiskt.

Den dramatiska ökningen gör nu att restriktionerna skärps avsevärt. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir meddelade de nya reglerna i går efter ett regeringssammanträde. Beslutet fattades enligt ett pressmeddelande på inrådan av smittskyddsläkare. De gäller till och med den 12 april.

Vid midnatt infördes ett förbud mot folksamlingar med fler än 20 personer. Tidigare var gränsen 100 deltagare. På alla tillåtna sammankomster ska det finnas ett säkerhetsavstånd på två meter mellan alla närvarande. Det gäller även arbetsplatser och kollektivtrafik.

Smittorisken gör att en rad etablissemang tvingas att stänga helt och hållet. Det förbudet gäller bland annat badhus, träningslokaler, nöjesställen, museer, frisörer, skönhetssalonger, massagesalonger och all idrottsverksamhet samt spelautomater.

I butiker och allmänna utrymmen som fortfarande håller öppet ska renhållningen skärpas. Vid alla ingångar ska det finnas handsprit. Handsprit bör även finnas i kassorna.

För livsmedelsbutiker och apotek gäller särskilda regler. De får släppa in upp till 100 personer samtidigt om minimiavståndet på två meter kan upprätthållas. 

Förbudet mot sammankomster omfattar inte sjukhus, internationella flygplatser, hamnar, fartyg och flygplan. De nya restriktionerna innebär ingen skärpning av reglerna för undervisning i skolor. Sedan tidigare bedrivs undervisning på gymnasiet och på universitet och högskolor enbart på distans.

I flera kommuner stängs även grundskolor och förskolor på grund av omfattande smittspridning. I stället ordnas i vissa fall undervisning på distans i grundskolan.

I takt med att antalet coronasmittade ökar växer också belastningen på sjukvården. Svandís Svavarsdóttir beslutade i går att alla operationer som inte är nödvändiga ställs in till och med den 31 maj. Syftet är enligt ett pressmeddelande att frigöra resurser för att bekämpa coronaviruset.

Myndigheterna undersöker nu möjligheterna att öppna ett epidemisjukhus om platserna på Landspítali inte skulle räcka till. På sjukhuset i Selfoss har fem särskilda coronaplatser inrättats.

Två isländska kommuner har dock infört ännu hårdare restriktioner. I Vest­manna­eyja­bær har enligt polisen 30 fall bekräftats - och ytterligare 475 personer sitter i karantän. Det betyder att mer än var tionde invånare är i hemkarantän. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att alla sammankomster med fler än tio deltagare är förbjudna.

I Húna­þing vestra har fem personer drabbats av smittan. Men den befaras vara så utbredd att samtliga invånare har försatts i karantän i väntan på spårning. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att sammankomster med fler än fem personer är otillåtna. Bara en person i varje hushåll får lämna hemmet åt gången för att införskaffa förnödenheter.

Det rör sig alltså i praktiken om något som liknar ett utegångsförbud. Det är ännu ingen åtgärd som diskuterats som ett alternativ på riksnivå för att förhindra smittspridningen.

I Skútustaðahreppur stängs både förskola och grundskola i Reykjahlíð. Kommunen hänvisar i ett pressmeddelande till det osäkra läget. Skälet är bland annat en fyra dagar lång skidtur med 24 deltagare som inleddes den 12 mars. Det visade sig att 20 av deltagarna smittats av coronaviruset. Andrea Sigurðardóttir, en av deltagarna, skriver på Facebook att det då inte fanns några restriktioner mot den här typen av aktiviteter.

Men ännu mer radikala åtgärder kan bli aktuella. Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson uppmanar på Facebook islänningar i utlandet att överväga att återvända hem. Skälet är att samtliga flygförbindelser kan upphöra vid månadsskiftet. Islänningar har alltid rätt att resa hem - men det kanske inte finns något sätt att göra det på.

En av dem som valde att lämna landet inför ett eventuellt flygstopp var Michael Mann, EU:s ambassadör på Island. Han skriver på Facebook att han hoppas kunna återvända inom kort men han inte vill ta risken att bli strandsatt.

Regeringen har hittills inte sett stängda gränser som ett sätt att bekämpa virusets utbredning. Island protesterade också mot EU:s beslut att stänga de yttre gränserna i 30 dagar - något som gör att bara EU- och EES-medborgare får resa inom Schengenområdet. Medborgare i andra länder måste ha särskilda skäl för att beviljas inresa.

Ändå valde regeringen genom justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir efter önskemål från EU att ställa sig bakom de nya restriktionerna. I ett pressmeddelande skriver hon att de inte påverkar möjligheterna att till exempel transportera gods.

Beslutet medför att det nu bara är turister från EU- och EES-länder som nu får besöka Island. I praktiken lär dock restriktionerna ha liten effekt eftersom turismen i det närmaste har upphört.

Regeringen presenterade i lördags ytterligare åtgärder för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Tidigare har alltinget beslutat om möjligheter att gå ned i arbetstid men med bibehållen lön och ersättning till personer som sitter i hemkarantän utan att vara sjuka.

Totalt handlar det enligt ett pressmeddelande om åtgärder för omkring 230 miljarder isländska kronor. Det innefattar bland annat brygglån till företag som hamnat i ekonomiska problem på grund av coronaviruset, senareläggning av offentliga avgifter, arbetsgivaravgifter och inkomstskatter, höjt barnbidrag, sänkt bankskatt, skrotad övernattningsskatt för att gynna turismen, slopade tullavgifter, höjt rut-avdrag och ökade statliga investeringar i fastigheter, kommunikationer, forskning, infrastruktur och energiskifte.

I åtgärdspaketet ingår även 750 miljoner för att stödja kulturverksamhet och idrottsföreningar.

Dessutom förbereds en kampanj för att marknadsföra Island som resmål. Den ska lanseras så fort flygtrafiken fungerar som normalt. Regeringen lägger 1,5 miljarder på kampanjen. Dessutom får alla islänningar som har fyllt 18 år ett elektroniskt presentkort på 5 000 isländska kronor som kan användas för att turista på hemmaplan.

En av de smittade är Smári McCarthy, alltingsledamot för Piratpartiet. Han skriver på Facebook att han hittills varit ganska pigg, att hostan till stor del har gått över och att han aldrig haft någon hög feber.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat"Vi ville skicka ett positivt budskap till våra elever och bestämde oss för att göra på det här sättet och vi roade oss kungligt samtidigt."

Brynja Finnsdóttir, ämnesansvarig på gymnasiet i Akureyri, i Morgunblaðið om den video lärarna i idrott och naturvetenskapliga ämnen spelat in med uppmaningar till eleverna att röra på sig och att gå ut när undervisningen på grund av coronautbrottet enbart bedrivs på distans.

söndag 22 mars 2020

Insnöad isländsk bonde får livsmedel med helikopterVägen till de två sista bebodda gårdarna på Langadalsströnd vid Ísafjarðardjúp i Västfjordarna har varit oframkomlig flera veckor i sträck. Snöovädren har avlöst varandra. När det har varit som värst har bonden Indriði Aðalsteinsson inte ens kunnat ta sig ut till fårstallet på två dygn. I veckan tog maten slut - och då fick han hjälp av en av kustbevakningens helikoptrar.

I Västfjordarna har årets vinter varit en av de snörikaste på länge. Området längs Langadalsströnd är känt för riklig nederbörd. De tuffa förhållandena är ett av skälen till att bara två gårdar finns kvar i regionen. På gården Skjaldfönn bor fårbonden Indriði Aðalsteinsson.

Vägen till Skjaldfönn har varit igensnöad flera veckor i sträck. Snön har varit så djup och ovädren så många att Vegagerðin inte ens försökt öppna vägen.

Indriði Aðalsteinsson berättar i Bændablaðið att han i början på januari kunde ta sig till Hólmavík för att handla. Sedan dess har snöovädren avlöst varandra. Vid ett tillfälle för en dryg månad sedan levererade en annan bonde lite livsmedel med superjeep. Men de senaste veckorna har Indriði Aðalsteinsson varit helt isolerad.

Ett oväder var så hårt att han inte ens kunde ta sig till fårstallet 60 meter från bostadshuset. Och snön har på sina håll lagt sig så att han fortfarande får gå långa omvägar för att kunna ta sig till stallet för att mata djuren.

Nyligen skrev han på Facebook om att förråden började tryta. Mjölken var slut och han fick nöja sig med vatten till havregrynsgröten på morgnarna. En vän uppmärksammade kustbevakningen på Indriði Aðalsteinssons situation.

I onsdags hade en av kustbevakningens helikoptrar uppdraget att undersöka lavinfaran i Flateyri. Samtidigt passade besättningen enligt ett pressmeddelande på att undsätta den isolerade bonden på Skjaldfönn. På flygplatsen i Ísafjörður hämtade de förnödenheter som packats i banankartonger. Därefter flög de till Skjaldfönn.

Snödjupet gjorde det omöjligt för besättningen att landa. En av dem firades ned ihop med matvarorna. Det var en mycket tacksam Indriði Aðalsteinsson som mottog leveransen och fick hjälp med att bära in den i huset, skriver Bændablaðið.

Coronaviruset får fyra av tio islänningar att jobba hemma

Fyra av tio islänningar arbetar hemifrån i stället för att jobba på arbetsplatsen. Det är framför allt olika typer av specialister bosatta i huvudstadsregionen som jobbar hemma. På landsbygden är det betydligt mer sällsynt att arbeta från hemmet på grund av coronaviruset covid-19. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Många isländska arbetsgivare har uppmanat anställda att arbeta hemifrån. Andra arbetsplatser har stängt, har begränsade öppettider eller tar inte längre emot besökare. Dessutom påverkar restriktionerna mot sammankomster vissa större arbetsplatser. Det är också många som jobbar hemma för att inte bidra till spridningen av coronaviruset.

Hela 38 procent av islänningarna jobbar helt eller delvis hemifrån. Det är 23 procent som delvis arbetar från hemmet på grund av coronaviruset. Ytterligare 15 procent jobbar enbart hemma. Men en klar majoritet - 62 procent - har inte ändrat jobbrutinerna med anledning av smittspridningen.

Det är stora skillnader mellan olika grupper. I huvudstadsregionen är det 46 procent som nu jobbar oftare hemifrån. På landsbygden är motsvarande siffra bara 24 procent.

Bland specialister är det hela 64 procent som nu arbetar från hemmet. Bland olika typer av tjänstemän är det också många som inte går till arbetsplatsen.

Motsatt situation är det för bönder, sjömän, maskinister och personer inom branscher där det inte ställs några särskilda krav på yrkesutbildning. Där är det mycket få som har börjat jobba hemma.

Kvinnor och personer i åldern 30 till 49 år arbetar oftare hemifrån. Många hemmajobbare finns också bland islänningar som sympatiserar med Gröna vänstern. Lägst andel som arbetar från den egna bostaden har Framstegspartiets väljare.

Det är något vanligare att personer som är rädda för negativa hälsoeffekter på grund av coronaviruset arbetar hemifrån. Skillnaden är dock ganska liten jämfört med dem som inte alls är bekymrade över smittan och dess konsekvenser.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.